Home » Aktualności » List Stowarzyszenia do Konstantego Radziwiłła

List Stowarzyszenia do Konstantego Radziwiłła

“… Jakimi nieukami muszą być naukowcy z tych bogatych krajów, że enzalutamid i dichlorek radu 223 zaopiniowali do refundacji, udostępniając w terapii ”opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami do kości…”.

Ponownie piszemy do Pana Ministra Konstantego Radziwiłła w sprawie dichlorku radu 223 i enzalutamidu. Wręcz dziwi opór jaki stawiają urzędnicy kiedy trzeba leczyć pacjentów lekami sprawdzonymi i refundowanymi na całym świecie a w Polsce niestety nie. Poniżej treść listu.

 

Warszawa dnia 17.05.2017 r.

Sz. P. Konstanty Radziwiłł

Minister Zdrowia

ul. Miodowa 15

00 – 952 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze

Rak prostaty jest groźną chorobą zbierającą wśród mężczyzn bardzo obfite żniwo. Stowarzyszenie „GLADIATOR” gromadzi w swoich szeregach kilkudziesięciotysięczną rzeszę pacjentów cierpiących z powodu raka prostaty oraz ich rodziny. To w znakomitej większości osoby w wieku zaawansowanym – emeryci.

W swoim życiu dla kraju, dla Polski przepracowali zawodowo po 40 i więcej lat, odprowadzając składkę ubezpieczeniową, z której dzisiaj chcą korzystać. Przecież na tym polega zasada ubezpieczeń ?

Rak prostaty to groźna choroba. Każdego roku diagnozowanych jest około 10 000 nowych przypadków zachorowań oraz około 5 000 zgonów. Wczesna diagnostyka i najnowszej generacji terapie powinny i mogą tą sytuację łagodzić i zmieniać. Niestety tak się nie dzieje. Przez ostatnie cztery lata Stowarzyszenie „GLADIATOR” wielokrotnie słało do Pana Ministra petycje w sprawie podjęcia decyzji o refundację najnowszej generacji technologii medycznych w leczeniu „opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami do kości”. Niestety na liście leków refundowanych z 1- go maja 2017 r. enzalutamid i dichlorek radu 223 nie znalazły swojego miejsca.

Enzalutamid i dichlorek radu 223 po bardzo wiarygodnych badaniach klinicznych są refundowane i dostępne dla pacjentów w USA, Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech. W tych bogatych krajach nie wyrzuca się pieniędzy w błoto, każdy cent waży się na wszystkie strony, przeznacza tam, gdzie przynosi wymierne korzyści dla potrzebującego pacjenta.

W krajach Unii Europejskiej enzalutamidu i dichlorku radu 223 tylko Polscy pacjenci nie posiadają refundacji. W jednym z uzasadnień odmowy dostarczonym przez Ministerstwo Zdrowia odnośnie enzalutamidu wskazano, że: „uzyskane wyniki badań klinicznych mają obniżoną użyteczność”. Następnie odnośnie dichlorku radu 223 wskazano: „zebrane dowody naukowe zawierają szereg ograniczeń, które powodują trudności w przełożeniu na rzeczywistą praktykę kliniczną”.

Jakimi nieukami muszą być naukowcy z tych bogatych krajów, że enzalutamid i dichlorek radu 223 zaopiniowali do refundacji, udostępniając w terapii ”opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami do kości”?. Tam nawet badania kliniczne udowadniają konieczną przydatność tych leków w terapii ogólnodostępnej, a u nas odwrotnie? W kraju, Polsce, gdzie za I kwartał 2017 r. produkt krajowy brutto stanowi 4% (rocznie około 85 miliardów zł), gdzie sami emeryci, właśnie potrzebujący pacjenci, ze składki zdrowotnej i podatku od emerytur odprowadzają rocznie około 36 miliardów zł, nie można przeznaczyć 2 milionów zł na refundację dwóch najnowszej generacji, niezaprzeczalnie skutecznych i stosowanych na całym świecie leków w leczeniu raka prostaty „opornego na kastrację z przerzutami do kości”.

Panie Ministrze !!!

Pacjent nawet 100 letni to rzecz święta. To też człowiek, a nie zużyty klocek z kompletu lego do wyrzucenia – bezwzględnie zasługuje na stosowanie najnowszych i skutecznych terapii. W imieniu kilkudziesięciotysięcznej rzeszy pacjentów cierpiących z powodu nowotworów urologicznych oraz w imieniu koalicji zniecierpliwionych organizacji pacjenckich, wspierających nasze działania, apelujemy do Pana Ministra o ponowne i ostatecznie skuteczne pochylenie się nad tym bardzo, bardzo ważnym problemem.

Kopie: Posłowie Sejmowej Komisji Zdrowia, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Z poważaniem

Tadeusz Włodarczyk

Prezes Głównego Zarządu Stowarzyszenia „GLADIATOR”