Home » Aktualności » Dbajmy o nerki i jak o tym mówilismy 24 czerwca 2022 r.

Dbajmy o nerki i jak o tym mówilismy 24 czerwca 2022 r.

Po długim okresie pandemicznym pojawiło się okienko, co zarząd “Gladiatora” skrzętnie wykorzystał na zorganizowanie kolejnego rodzinnego spotkania edukacyjnego. Tym razem na warsztat wzięliśmy temat nerek. było to wynikiem organizowanego co roku przez Międzynarodową Koalicje Raka Nerki IKCC  dnia edukacyjnego, co w krótkim przekładzie pozwala na tytuł “Nowotwory nerek bez tajemnic”.

Sympozjum przebiegło pod hasłem: “Ty i Twoje zdrowie”. Towarzyszyło mu zalecenie: “Zajmij się sobą i swoim zdrowiem na codzień” czy  “Tylko Ty możesz to zrobić najlepiej”. Za partnerów merytorycznych obraliśmy wypróbowanych Przyjaciół: Narodowy Instytut Onkologii, Polskie Towarzystwo Urologiczne oraz Sekcję Urologii Onkologicznej PTU. Gościny udzielił Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Spotkanie otworzył Tadeusz Włodarczyk, Prezes Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty “Gladiator”. Rak nerki jest groźnym nowotworem, ale można go zdiagnozować – rozpoczął Prezes – Często wykrywa się go przypadkowo, choćby przy okazji wykonywanych badań USG. Istotą naszego działania jest informowanie o wczesnej profilaktyce. Ten nowotwór można pokonać stosunkowo łatwo, trzeba wcześnie zadbać o swoje zdrowie, a zdrowie mamy tylko jedno. Zaniedbanie badań może prowadzić do ujawnienia się nowotworu, a kiedy pojawią się objawy, często jest już za późno. Dlatego tak ważna jest prozdrowotna edukacja. Nasze materiały dotyczące nowotworów rozsyłamy od 20 lat. Otrzymujemy liczne sygnały, że bardzo się one przydają i tak będziemy czynić nadal, bo na raka nerki chorują coraz młodsi. Staramy się pomagać, na ile jest to możliwe i często nam się to udaje. To buduje i daje nadzieję.

W krąg zagadnień merytorycznych wprowadził Prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch.

Coraz częściej wykrywamy ten nowotwór, ale dzieje się tak, ponieważ dysponujemy coraz dokładniejszymi instrumentami badawczymi. Ten rak często działał w ukryciu, nierozpoznany i niezdiagnozowany. Dlatego chorych przybywa, ale mamy już coraz lepsze możliwości lecznicze.  Wczesna diagnostyka pozwala uniknąć nie tylko rozwoju choroby, ale także przerzutów, z którymi walka jest bardzo trudna. Niełatwo radzić sobie z tym nowotworem także w sferze psychofizycznej. Nie wszyscy mogą i potrafią radzić sobie z tymi problemami. Takim pacjentom spieszą z pomocą psychonkolodzy. Dzięki ich ematpii i doświadczeniu można z tą choroba żyć i walczyć z jej uwarunkowaniami.

Na pytanie: co zrobić, aby uniknąć raka nerki? – odpowiadała dr med. Anna Czech.

Strategia zapobiegania tej chorobie jest strategią najbardziej efektywną, przynoszącą najbardziej obiecujące wyniki. Ważna jest świadomość czynników ryzyka raka nerki. Jednym z najważniejszych jest palenie tytoniu. Innym zagrożeniem jest otyłość. Ma ona isotny wpływ na przebieg tej choroby. Kolejnym problemem jest nadciśnienie tętnicze. Dużą rolę gra stopień pokrewieństwa z osobą chorą na raka nerki lub przewlekłą chorobę nerek. Ryzyko zapadnięcia na tę chorobę obniża wysiłek fizyczny w postaci systematycznych ćwiczeń oraz soacerów. Istotne jest też stosowanie diety zalecanj przez dietetyków.

Dr. hab. med. Sławomir Poletajew zajął się problemem – co zrobić, aby wykryć raka nerki?

W rozpoznaniu raka nerki najbardziej pomaga badanie obrazowe USG. Można w ten sposób zdiagnozować nie tylko obecność guza, ale także jego parametry i właściwości. Te ustalenia pozwalają na wybór właściwej terapii systemowej. Ponieważ ten nowotwór wykrywany jest coraz częściej, rokowania lecznicze także są coraz lepsze. Istotne jest to, abyśmy wykazywali własną aktywność w kierunku badań. Rak nerki na mapie chorobowej zajmuje dość odległe miejsce, więc pierwszeństwo w badaniach publicznych daje się innym nowotworom.

Prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch wskazał na postępy w leczeniu operacyjnym chorych z guzami nerek.

Operacja wycięcia guza nerki jest operacją trudną wykonywaną w warunkach nefrektomii częściowej. Innym stosowanym zabiegiem jest nefrektomia całkowita, czyli usunięcie nerki. Pozwala to na uniknięcie ryzyka pojawienia się odrostów nowotworu. Coraz częściej w naszym kraju wykonuje sie zabieg endoskopowy, który zapewnia lepszy komfort życia po operacji. Nerka jest bardzo istotnym organem, gdyż przepływa przez nią znaczna ilość krwi, którą tłoczy nasz organizm. Dlatego zabieg operacyjny musi być niezwykle precyzyjny. Pracę chirurgów w tej mierze ułtwia stosowanie robotów laparoskopowych, co staje się coraz częstszą praktyką. Celem takiego zabiegu jest oszczędzanie, w miarę możliwości, tkanki mięsnej nerki. Pozwala na to dokonujący się postęp w zakresie technologii operacyjnej.

Prof. n. med. Jakub Żołnierek zwrócił uwagę na postępy w leczeniu systemowym chorych z zaawansowanym rakiem nerki.

Leczenie systemowe stosuje się w sytuacji ograniczenia możliwości operacyjnych u danego pacjenta. Tego rodzaju leczenie wiąże się z refundacją leków, która często jest bardzo kosztowna. Zmusza to do stosowania terapii dostosowanej do indywidualnego pacjenta. W takim przypadku stosuje się leczenie sekwencyjne – pierwszej, drugiej, trzeciej linii w programie lekowym. Stosuje się także immunoterapię, która umożliwia przeżycie większej liczbie chorych. Leczenie systemowe pozwala na istotne zmniejszenie się ryzyka nawrotów nowotworowych.

Mgr Blanka Beata Kotoro podjęła temat uwarunkowań psychospołecznych choroby nowotworowej, czyli jak żyć z rakiem nerki?

W naszej kulturze nie jesteśmy uczeni mówić o emocjach, przeważa tendencja, aby się z nimi nie ujawniać. Tę kwestię należy stanowczo odczarować. Odczuwanie lęku, strachu, smutku, złości, a nawet agresji jest czymś naturalnym – nie należy tych emocji unikać, ale dawać im upust jak najbardziej konstruktywny. Te stany są związane z pojawieniem się choroby nowotworowej i z tym, jak na nią reagujemy. Im lepiej będziemy się z nią oswajać, tym lepiej przebiegnie leczenie. Świadomy pacjent to pacjent na drodze do wyleczenia. Najtrudniejsze jest zmierzenie się z tym, czego się obawiamy. Nie wolno mieć czarnych scenariuszy w głowie, trzeba szukać pozytywnych rozwiązań. One dadzą nam siłę do walki z chorobą i jej skutkami. Mówmy – będzie dobrze!

Posumowania wraz z gronem wykładowów dokonał prof. Jakub Dobruch. Sporo czasu poświęcono też na dyskusję, dzięki czemu mogli zabrać głos i zgłaszać swoje problemy uczestnicy z sali.

W ostatnim punkcie sympozjum raz jeszcze wystąpił prezes Tadeusz Włodarczyk. Podziękował specjalistom, gościom i uczestnikom obrad za aktywne uczestnictwo. Podziękował sponsorom za pomoc przy organizowaniu tak trudnej i wymagającej imprezy prozdrowotnej.

Spotkanie poświęcone nowotworowm nerek należało do największych, z jakim przyszło się zmierzyć stowarzyszeniu “Gladiator”. Przybyło na nie blisko 300 osób z całego kraju, m.in. z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Włocławka, Kluczborka oraz Warszawy.