Home » Aktualności » Dobre wiadomości dla pacjentów cierpiących na nowotwór złośliwy nerki.

Dobre wiadomości dla pacjentów cierpiących na nowotwór złośliwy nerki.

Podobnie jak w przypadku chorych na raka gruczołu krokowego opornego na kastrację kiedy dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia przy ścisłej współpracy z Polskim Towarzystwem Urologicznym oraz Profesorem Piotrem Chłostą udało się doprowadzić do ich refundacji, tak dziś możemy obwieścić kolejny sukces! Od długiego już czasu Stowarzyszenie Gladiator pisząc, występując w konferencjach czy spotkaniach, domagało sie wprowadzenia szerszego dostępu do nowoczesnych terapii lekowych w nowotworach urologicznych. Udało się!  Tym razem nasze pisma do ministerstwa dotyczące nowoczesnych terapii dla chorych na nowotwory nerek, prowadzone rozmowy odniosły pożądany skutek.

Nowe obwieszczenie refundacyjne, obowiązujące od 1 maja 2018 r., przynosi dobre wiadomości dla pacjentów cierpiących na nowotwór złośliwy płuca oraz nerki.

W zakresie schorzeń onkologicznych, nowe obwieszczenie wprowadza nowoczesne technologie lekowe do istniejącego programu leczenia raka nerki (ICD-10 C 64), w którym dodane zostały dwie substancje czynne – niwolumab oraz cabozantynib. Rozszerzenie programu lekowego pozwoli na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby oraz zmniejszenie ryzyka zgonu pacjentów.

Zmiany w programach lekowych

  1. Cabometyx (cabozantinibum) został objęty refundacją w ramach istniejącego już programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10  C 64)”, jako kolejna opcja terapeutyczna;
  2. Opdivo (niwolumab) został objęty refundacją w ramach istniejącego już programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10  C 64)”, jako kolejna opcja terapeutyczna;

Chemioterapia niestandardowa

Od 1 kwietnia 2018 roku zapewniona została również kontynuacja terapii wszystkich pacjentów leczonych dotychczas w ramach chemioterapii niestandardowej, której finansowanie zakończyło się z dniem 31 marca br. Dalsze leczenie pacjentów zostało zagwarantowane głównie poprzez wprowadzenie zmian w opisach wybranych programów lekowych.

źródło: https://www.gov.pl/zdrowie/nowa-lista-lekow-refundowanych-na-1-maja-2018-r2