Home » Baner » Festiwal KultUro naszym okiem – Im wcześniej tym lepiej

Festiwal KultUro naszym okiem – Im wcześniej tym lepiej

4Stało się już normą, że coroczny Festiwal KULT-URO organizowany w Krakowie, jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”, należy podkreślić duży wkład w organizację sympozjum Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia „Gladiator” z prezesem Zdzisławem Zwierzyną na czele oraz Polskiego Towarzystwa Urologiczngo. Tym razem okazją stały się obchody Europejskiego III Jagiellońskiego Tygodnia Urologicznego, Geriatrii i Medycyny Rodzinnej. Tematem seminarium, które odbyło się 22 września, a poświęconego pacjentom z rakiem gruczołu krokowego oraz ich rodzinom, były „Innowacje w leczeniu raka gruczołu krokowego i pozostałych narządów w układzie moczowym”. Gościny sympozjum udzieliło Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2Warsztaty edukacyjne podzielone były na trzy części. Pierwsza i druga poświęcone były różnym formom leczenia: operacyjnego i farmakologicznego oraz nowym terapiom i sposobom postępowania wobec osób chorych na schorzenia i dolegliwości układu moczowo-płciowego. Wykłady wygłosiło wielu wybitnych specjalistów reprezentujących krakowskie środowisko medyczne. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy prelekcji gościa z Turcji, prof. Kemala z Uniwersytetu w Istambule „Farmakologiczne leczenie kamicy moczowej”. Nawet trudne wykłady o tematyce mocno specjalistycznej były możliwe do absorpcji przez słuchaczy, gdyż ich czas nie przekraczał 15 minut.

Część trzecia była poświęcona pacjentom i ich problemom zarówno w relacji z lekarzami, jak i swym najbliższym otoczeniem. Wyznacznikiem tematycznym tej sesji był wykład prof. Tomasza Tomasika z Uniwersytetu Jagiellońskiego „Współczesna rola lekarza rodzinnego w leczeniu chorych w podeszłym wieku z chorobami urologicznymi”.

6Prawdziwym hitem części pacjenckiej seminarium  było wystąpienie Tadeusza Włodarczyka, prezesa Stowarzyszenia „Gladiator”, który przedstawił działania tej organizacji na rzec pacjentów z chorobami nowotworowymi układu moczowego oraz ich rodzin. 15 lat edukacji mężczyzn, pacjentów, ich rodzin nie ma sobie równych wśród organizacji pacjenckich. w świetle dzisiejszych prognoz przyniosło to olbrzymie korzyści czego efektem jest większa świadomość tego jak ograniczyć immisję choroby nowotworowej do minium. Ta relacja została nagrodzona rzęsistymi oklaskami. Miłym akcentem kończącym seminarium był wspólny obiad w słynnej restauracji „Hawełka” w Rynku Głównym.

Podziękowania należą się nie tylko organizatorom, ale także słuchaczom przybyłym jak się okazało z odległych miejsc kraju.

Mieczysław Kozłowski