Home » Seminaria i konferencje » Nowotwory nerek bez tajemnic – Sympozjum naukowe – 22.03.2016 r.

Nowotwory nerek bez tajemnic – Sympozjum naukowe – 22.03.2016 r.

Sympozjum naukowe 22.03.2016 Nowotwory nerek bez tajemnic

CZAS ZADBAĆ O ZDROWIE

Wychodząc na przeciw licznym zapytaniom w sprawie chorób nowotworowych nerek, skierowanych do nas poprzez stronę internetową oraz ogromną ilością telefonów na naszą infolinię (+48-502-438-648), Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty “Gladiator” zainicjowało i zorganizowało w dniu 22 marca 2016 rSympozjum poświęcone chorobom nowotworowym nerek zatytułowane “Nowotwory nerek bez tajemnic“. Sympozjum to swym Patronatem objął Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Partnerem merytorycznym było Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz Sekcja Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Było to kolejne spotkanie z cyklu spotkań pacjentów, ich rodzin i bliskich oraz specjalistów z dziedziny onkologi, urologii, psychoonkologii oraz żywienia w chorobie nowotworowej organizowane przez Stowarzyszenie “Gladiator”.

Spotkanie miało na celu pogłębienie wiedzy pacjentów oraz osób z nimi związanych. Program Spotkania objął zagadnienia związane z nowotworami nerek oraz aspekty psychologiczne w procesie leczenia chorób nowotworowych.

DSC00215Powołano Komitet Naukowy w składzie:

Prof. Andrzej Borówka, Prof. Cezary Szczylik, Prof. Tomasz Demkow, Dr hab. med. Jakub Dobruch, Dr n. med. Roman Sosnowski, Dr n. med. Piotr Kryst, dr Łukasz Nyk, Dr Joanna Didkowska oraz Mgr Magdalena Nagalska.

Grupie naukowej przewodniczy Dr hab. med. Jakub Dobruch.

Do debaty zaprosiliśmy przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, Posłów, Senatorów, Organizacje pacjenckie, pacjentów z rodzinami, lekarzy, ekspertów medycznych. W dyskusji odnieśliśmy się do najważniejszych problemów dotyczących nowotworów nerek.DSC00218

Sympozjum otworzył Prezes Głównego Zarządu Stowarzyszenia Gladiator, Tadeusz Włodarczyk.

Zarówno w opinii uczestników, pacjentów i osób zainteresowanych, jak również przedstawicieli świata medycyny obecnych na Sympozjum było to niezwykle udane spotkanie naukowe poświęcone tematom związanym z rakiem nerki (od epidemiologii, diagnostyki, poprzez różne formy leczenia, po wsparcie psychoonkologiczne). Ogromna frekwencja, wykłady na najwyższym merytorycznym poziomie, ciekawa dyskusja, a wszystko dzięki działalności Stowarzyszenia pacjentów Gladiator.
Serdeczne podziękowania składamy  Panu doktorowi Jakubowi Dobruchowi (Sekcja Urologii Onkologicznej, ‪#‎PTU‬) za wspaniałe prowadzenie i dobrany komentarz przed każdym wykładem, Panu doktorowi Romanowi Sosnowskiemu za przedstawienie nowoczesnego podejścia do leczenia (wykład przyjęty z ogromnym i ciepłym aplauzem). Choć nie wszyscy do nas dotarli to spotkanie nie straciło na swoim poziomie, wręcz przeciwnie nabrało szerszego wymiaru. W imieniu Profesora Szczylika wykład wygłosił dr hab. n. med. Gabriel Wcisło, dowiedzieliśmy się więcej o immunoonkologii. Wykład Pani Magdaleny Shafie, psychoonkologa naświetlił zebranym Panom jak bardzo ważna jest rozmowa o tym co nam dolega. Panu Profesor Andrzej Borówka, który jak zwykle w podsumowaniu zachęcił do dyskusji, ta z kolei przerodziła się w rozmowę zebranych na sali pacjentów i ich bliskich z lekarzami, omawiając konkretne przypadki chorobowe. 

DSC00358Na nasze Sympozjum, oprócz pacjentów z Warszawy, przybyli również pacjenci z Krakowa, Kielc i Radomia. Ogromnie cieszy tak duże zainteresowanie tematyką. Poprzez nasze spotkanie widać jak bardzo są potrzebne takie konfrontacje, jak bardzo poszerzają wiedzę i świadomość nie tylko chorych na nowotwór.

Już na Sympozjum odebraliśmy szereg podziękowań za bardzo dobrą organizację i zakres merytoryczny. Wykładowcy byli pełni podziwu dla tak wysokiej frekwencji naszego spotkania, choć należy tu dodać, że spotkania edukacyjne organizowane przez Stowarzyszenie Gladiator zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Zależy nam na szerzeniu wiedzy na temat nowotworów, jak dbać o siebie aby zminimalizować ryzyko zachorowania. Już dziś otrzymujemy pytania kiedy organizujemy następne Seminarium i czego będzie dotyczyło.

 

banner 1pr