Home » Rak jądra

Rak jądra

informacje ogólne

Rak jądra jest najczęstszym nowotworem stwierdzanym u młodych mężczyzn w wieku 15 – 35 roku życia. Tylko w Polsce rejestruje się ok. 800 nowych zachorowań na nowotwory jąder rocznie. Liczba zgonów w 2005 roku z powodu raka jądra wyniosła 128. Dla porównania w USA w 2006 roku rozpoznano 8250 nowych przypadków raka jądra i zanotowano blisko 400 zgonów z powodu zaawansowanego raka jądra.

W około 1 – 3% przypadków nowotwór rozwija się w obu jądrach. Rak jądra może rozwinąć się u mężczyzny w każdym wieku. Największa zachorowalność na raka jądra występuje w Danii zaś najmniej nowotworów złośliwych jądra wykrywanych jest na Dalekim Wschodzie.

samobadanie jąderWiększość raków jądra wykrywanych jest przypadkowo przez pacjenta lub podczas samodzielnego okresowego badania jąder przez mosznę. Pacjenci często podają, że podczas kąpieli wyczuli, że jedno z jąder jest guzowato powiększone lub wyczuwają w nim jakąś nieprawidłowość. Samobadanie ma kluczowe znaczenie dla wczesnego rozpoznania raka jądra. Każdy mężczyzna raz w miesiącu – najlepiej podczas kąpieli powinien zbadać sobie jądra przez mosznę. Każde odchylenie od badania w poprzednim miesiącu powinno skłonić do wizyty u urologa. Niedopuszczalne jest ignorowanie powiększenia jądra – jest to objaw, który zawsze wymaga zgłoszenia się do urologa.

Rokowanie u pacjentów z rozpoznanym rakiem jądra uległo poprawie od momentu wprowadzenia do leczenia cisplatyny. W latach siedemdziesiątych blisko 90% pacjentów z zaawansowanym rakiem jądra umierało. Wprowadzenie na początku lat 90 chemioterapii z cisplatyną na czele diametralnie poprawiło rokowanie. W chwili obecnej blisko 90% pacjentów z przerzutowym rakiem jądra może być skutecznie leczonych. Wyleczenie uzyskuje się u blisko 99% pacjentów z nasieniakami w I stopniu zaawansowania a w przypadku nienasieniaków w I stopniu zaawansowania wyleczalność sięga 98%.

W raku jądra są trzy stopnie zaawansowania choroby (I,II,III) a pacjenci z przerzutowym nowotworem zarodkowym jądra zostali podzieleni na trzy grupy rokownicze : dobre rokowanie, pośrednie rokowanie, złe rokowanie. Dokładne podziały znajdziecie Państwo w poszczególnych sekcjach działu Rak jądra naszego serwisu. Dobre rokowanie występuje u pacjentów z niewielkim wzrostem markerów nowotworowych (AFP,BHCG,LDH) i ograniczeniem choroby do jądra. Grupę o złym rokowaniu stanowią pacjenci z bardzo podwyższonymi wartościami markerów nowotworowych i przerzutami do płuc oraz węzłów chłonnych.

Leczenie raka jądra polega na usunięciu całego jądra wraz z powrózkiem nasiennym z dostępu pachwinowego. W zależności od typu histologicznego guza, poziomu markerów nowotworowych leczenie chirurgiczne może być uzupełnione chemioterapią lub radioterapią. Każdy pacjent z rozpoznanym rakiem jądra powinien być pod obserwacją onkologa