Home » Aktualności » Rząd pracuje nad zwiększeniem budżetu refundacyjnego

Rząd pracuje nad zwiększeniem budżetu refundacyjnego

Jelenia Góra – Warszawa – Kraków – Katowice – Gdynia – Piaseczno – Sanok – Zamość
16 stycznia 2018 r.

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad poprawką do ustawy refundacyjnej, która umożliwiłaby zwiększenie budżetu refundacyjnego – wynika z odpowiedzi resortu zdrowia na grudniową petycję organizacji pacjenckich wspierających chorych zmagających się z nowotworami. Organizacje przychylnie oceniają pomysł i deklarują poparcie dla działań Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie. Zwracają uwagę, że rząd przygotował swoją odpowiedź szybciej niż firmy farmaceutyczne, do których trafiła petycja w sprawie konieczności zachowania racjonalnej polityki cenowej.

17 grudnia ubiegłego roku grupa szesnastu organizacji pacjenckich zwróciła się do ministrów zdrowia i finansów z apelem o nowelizację planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r. oraz ustanowienie zasady przeznaczenia 17% wydatków Funduszu na budżet refundacyjny. Dostrzegając wiele pozytywnych decyzji refundacyjnych podjętych w ostatnich kilkunastu miesiącach obawiają się, że bez dodatkowych środków kontynuacja takiej polityki nie będzie możliwa. Oznaczałoby to zahamowanie procesu dostosowania schematu leczenia
refundowanego ze środków publicznych do wytycznych przygotowanych przez naukowców, chociaż potrzeby tysięcy pacjentów onkologicznych nie zostały jeszcze zaspokojone. Tego samego dnia organizacje wystosowały petycję do związków przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego, w której zwróciły uwagę, że wzrost nakładów publicznych na leki przełoży się na poprawę sytuacji pacjentów tylko w przypadku, gdy ceny produktów będą uwzględniać
poziom rozwoju Polski.

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na petycję informuje, że obecnie trwają prace koncepcyjne nad zmianą przepisu ustawy refundacyjnej określającego maksymalny poziom środków przeznaczonych na refundację. Po przygotowaniu konkretnych propozycji zostaną one przekazane do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w celu przygotowania opinii, po której resort zdrowia określi dalszą ścieżkę wprowadzania zmian. Organizacje pacjenckie
zapowiadają baczne przyglądanie się pracom nad zapisem oraz tempem prac, ponieważ całkowity budżet na refundację na 2018 r. rośnie wielokrotnie wolniej niż całość budżetu NFZ. Skutkuje to m.in. odwlekaniem w czasie kontraktowania terapii wpisanych na listę refundacyjną wiele miesięcy temu.

Niestety póki co głosu w sprawie odpowiedzialnej polityki cenowej nie zabrały przedsiębiorstwa sektora farmaceutycznego. Chociaż petycja organizacji pacjenckich w tej sprawie trafiła do trzech związków, żaden dotychczas nie przygotował odpowiedzi czy dodatkowe środki na refundację będą służyć wsparciu skali ich działalności czy też będą starać się zwiększać rentowność swoich firm.    PISMO MINISTERSTWA ZDROWIA
***
Lista organizacji wspierających:
Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”
Polskie Towarzystwo Stomijne „POL-ILKO”
Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki Sowie Oczy
Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!
Fundacja Onkologiczna Alivia
Fundacja Gwiazda Nadziei
Stowarzyszenie Polskie Amazonki-Ruch Społeczny
Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty im. prof. T. Koszarowskiego „Gladiator”
Fundacja „Pokonaj raka”
Fundacja No PASArak
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu
Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej
Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka
Stowarzyszenie Niebieski Motyl


***
Kontakt dla mediów:
Wojciech Wiśniewski
Rzecznik Fundacji Onkologicznej Alivia
tel. 793 554 411
mail: wojciech.wisniewski@alivia.org.pl