Home » Aktualności » Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Gladiator

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Gladiator

DSC_0637Gladiator – najlepszym lekiem na raka

W dniu 14 maja 2015 r., w sali konferencyjnej budynku “Centrum Profilaktyki Nowotworów” warszawskiego Centrum Onkologii przy ul. Roentgena 5, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty “Gladiator”. Spotkanie rozpoczął Prezes Głównego Zarządu Stowarzyszenia Tadeusz Włodarczyk witając wszystkich, licznie przybyłych Członków Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zebrania wybrano Jana Borkowskiego.

Sprawozdanie Głównego Zarządu przedstawił zgromadzonym Prezes Tadeusz Włodarczyk. Na wstępie zaznaczył, że mijający rok był rokiem bardzo aktywnego działania na rzecz szerokiej rzeszy Pacjentek i Pacjentów z rodzinami cierpiących z powodu nowotworów narządów układu moczowo – płciowego. Kiedy rozpoczynaliśmy w 2002 r. naszą działalność byliśmy pierwszą i jedyną organizacją pacjencką w Polsce, która podjęła się edukacji pacjentów z chorobą nowotworową.

“Rok 2014 pozwolił nam, poza comiesięcznymi spotkaniami, na zorganizowanie dwóch seminariów bardzo ważnych dla pacjentów ze względu na ich tematykę. Seminaria te dotyczyły wiedzy o zagrożeniach niesionych przez choroby nowotworowe oraz podstawowej diagnostyce i terapii pod hasłami “Innowacje w diagnostyce i leczeniu raka prostaty” oraz “W chorobie nowotworowej najważniejszy jest pacjent”. Wykłady prowadzone były przez specjalistów z dziedziny urologii, onkologii, psychoonkologii i dietetyki, którzy przekazywali niezbędną wiedzę profesjonalnie i zrozumiale. Wykłady te, przedstawione na naszej stronie internetowej i w biuletynach Stowarzyszenia cieszą się nieprzerwanie dużym zainteresowaniem.

We wszystkich działaniach na rzecz szerokiej rzeszy Pacjentek i Pacjentów współpracujemy ze wszystkimi regionalnymi ośrodkami onkologicznymi w Polsce. Najbardziej zaawansowaną współpracę prowadzimy z Kliniką Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii w Warszawie, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kierownik Kliniki, Prof. Tomasz Demkow wspiera nasze działania.

Edukacja to nie tylko seminaria i bezpośrednie spotkania edukacyjne z pacjentami, które są niezwykle ważne. Dają bowiem możliwość zadawania pytań i uzyskiwania wiarygodnych i satysfakcjonujących odpowiedzi.

na terenie całej Polski, w ponad 200 miastach i miejscowościach posiadamy grupy członków i wolontariuszy rozpowszechniających nasze biuletyny, broszury czy plakaty. W ubiegłym roku dokonaliśmy rewitalizacji strony internetowej. Wprowadziliśmy zmiany ułatwiające wyszukiwanie za pomocą haseł. Sama oprawa zachęca do korzystania i wyszukiwania pożądanych artykułów czy wpisów. Zachęcam Koleżanki i Kolegów do korzystania z zasobu informacji zawartych na stronie.

Dużym zainteresowaniem pacjentów z całego kraju cieszy się Nasz telefon zaufania. Dzwoniący do nas pacjenci lub ich rodziny proszą najczęściej o wskazanie doświadczonego specjalisty urologa lub onkologa. Coraz częściej mamy przyjemność odpowiadać na zapytanie o psychoonkologa.

Pierwsza wiadomość o zdiagnozowaniu raka prostaty czy innego narządu wywołuje często stres u pacjenta i członków rodziny. Robimy wszystko co w naszej mocy aby pomóc i te sytuacje łagodzić. Każdy dzwoniący do nas czy piszący na nasz adres e-mail pacjent, w zależności od potrzeby otrzymuje poradę. Pocztą, na adres domowy, wysyłamy komplet naszych drukowanych materiałów edukacyjnych.

Wszystkie nasze działania edukacyjne poświęcamy potrzebie zrozumienia konieczności właściwej opieki nad osobami z nowotworami układu moczowo-płciowego, zarówno w okresie aktywnego ich leczenia jak i opieki terminalnej. Staramy się także propagować rolę rehabilitacji i wsparcia psychoonkologicznego dla pacjentów onkologicznych. podkreślamy nieustannie rolę najbliższych w procesie rekonwalescencji.

W procesie edukacji prowadzonej przez Stowarzyszenie ważną rolę odgrywa współpraca z Polską Unią Onkologii, Polskim Towarzystwem Urologicznym, Federacją Pacjentów Polskich, Federacją Mazovia oraz Fundacjami i Stowarzyszeniami działającymi na rzecz pacjentów onkologicznych.

Współpracujemy też z wieloma starostwami, gminami i sołectwami na terenie kraju. Uczestniczymy w wielu sympozjach i kongresach naukowych w kraju i za granicą. Jesteśmy stałym członkiem europejskich organizacji Europa UOMO, ECPC i IKCC, zajmujących się pacjentami z chorobami nowotworowymi narządów układu moczowego. Prowadzimy także bezpośrednią współpracę z organizacjami na Słowacji, w Austrii i Niemczech.”

Podczas dyskusji i wolnych wniosków obecni na sali omówili potrzebę większego udziału Państwa w refundacji najlepszych leków pomocnych w leczeniu raka. Przekazywano sobie informacje na temat najlepszych leków w tym zakresie. Jednak ponad wszelką wątpliwość wskazano, że najlepszym lekiem na raka jest Stowarzyszenie Gladiator. Zebrani przyjęli to z ogromnym aplauzem.

Omówiono również sposób funkcjonowania Pakietu Onkologicznego. Jego wady i zalety oraz możliwości skutecznej poprawy poprzez działania zmierzające do rozpowszechnienia informacji onkologicznej.

Podsumowując zebrani przyjęli sprawozdanie mając na uwadze dalsze działania w zakresie pomocy i edukacji pacjentów i ich rodzin. Zaplanowano kolejne seminaria i spotkania z pacjentami.

M.W.