Home » CSR odpowiedzialny biznes

CSR odpowiedzialny biznes

Zapraszamy również do wsparcia naszej działalności osoby prawne, świadomość i zdrowie Waszych pracowników to ich większe zadowolenie z pracy. Dodatkowo osoby prawne mogą odjąć od dochodu darowiznę w wysokości do 10 % dochodu w skali roku (Ustawa o podatku dochodowym osób prawnych art. 18 ust. 1 pkt 1).

Współpraca w ramach odpowiedzialnego biznesu CSR (Corporate Social Responsibility)

Zachęcamy do stałego partnerstwa strategicznego w naszych działaniach. Wzajemna współpraca w ramach CSR zaowocuje wspólną organizacją działań korzystnych dla obu partnerów.