Home » Nasz Patron

Nasz Patron

t koszarowski „Wielki Pan Polskiej Medycyny – Tadeusz Koszarowski, to twórca onkologii polskiej, wymyślił jej kształt, stworzył prognozy walki z rakiem i ich praktyczne ramy, dał imię i zbudował tej onkologii wspaniały dom – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Zaufał zdolnym ludziom, dał im szansę rozwoju naukowego i powierzył zadania. Nie należał nigdy do tych szefów, którzy wszystko robią sami, gubiąc się w zmęczeniu i bałaganie. Koszarowski miał koncepcję, rozdzielał zadania, jak mądry dyrygent, koordynował, a potem rozliczał. To wzorcowe pojmowanie roli dyrektora przed pustym biurkiem. Koszarowski umiał być głową wielkiego planu. Tak powstał Rządowy Program Walki z Rakiem – koncepcja całości. Badania przesiewowe jako najskuteczniejsze ramię profilaktyki, epidemiologia, bez której nie ma oceny zjawisk, a tym samym postępu i słuszności działania, no i najważniejsze – Rejestr Nowotworów. Profesor Koszarowski zadbał też o prężność ośrodków regionalnych, dając im starannie obserwowaną samodzielność.”

dr Jolanta Zaręba-Wronkowska

 

koszarowskiTadeusz Tomasz Koszarowski – urodził się 16 września 1915 roku w Bicas, w Brazylii w rodzinie polskich emigrantów. Zmarł 17 sierpnia 2002 r. – polski lekarz, chirurg i onkolog, profesor nauk medycznych, określany twórcą polskiej chirurgii onkologicznej i autorem terminu onkologia w polskiej medycynie.

W 1928 roku ukończył Gimnazjum Księży Marianów w Warszawie, a w 1933 Państwowe Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana. W 1939 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W czasach studenckich uprawiał koszykówkę, był medalistą olimpiad akademickich.

W trakcie kampanii wrześniowej w 1939 znalazł się w szeregach SGO Polesie Franciszka Kleeberga. Po powrocie do stolicy został zatrudniony w Szpitalu Wolskim, pracował jako asystent oddziału chirurgicznego. Zaangażował się w działalność konspiracyjną, prowadził zajęcia na tajnych studiach lekarskich, brał udział w działaniach konspiracyjnych. W 1943 został aresztowany i wieziony na Pawiaku. W 1944 w czasie wybuchu powstania warszawskiego przebywał na Pradze.

tadeusz koszarowskiPo wojnie, powołany na prezydenta m.st. Warszawy Marian Spychalski powierzył mu funkcję dyrektora wydziału szpitalnictwa. Tadeusz Koszarowski nadzorował odbudowę stołecznych szpitali, wrócił także do pracy w Szpitalu Wolskim. Zaczął się specjalizować w chirurgii onkologicznej, przeprowadzał operacje nowotworów odbytnicy i odbytu oraz nowotworów ginekologicznych, wprowadzał w tamtym okresie nowatorskie metody leczenia i operowania.

W 1948 uzyskał stopień naukowy doktora. Od 1954 pracował na stanowisku docenta. W 1961 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od 1952 był zastępcą dyrektora Instytutu Onkologii, zaś w latach 1972–1988 pełnił funkcję dyrektora tej placówki. Od 1953 do 1973 był konsultantem krajowym ds. onkologii, zaś w latach 1962–1968 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, współtworząc w tym okresie zbiór Zasad etyczno-deontologicznych PTL.

Prowadził badania poświęcone epidemiologii nowotworów, organizował Centralny Rejestr Nowotworów oraz Zakład Organizacji Walki z Rakiem. Działał na rzecz powstawania pracowni epidemiologicznych, w wyniku jego starań w 1984 otwarto ursynowskie Centrum Onkologii. Zorganizował pierwszy w kraju Centralny Rejestr Nowotworów (1953)

W latach 1980–1985 sprawował mandat bezpartyjnego posła na Sejm PRL VIII kadencji. W 1986 zasiadł w Radzie Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa. Był także prezesem rady krajowej YMCA w Polsce po reaktywowaniu w 1990 tej organizacji.

Odszedł w 2002 roku. Razem z nim zniknął szczególny świat pełen energii, humanizmu i zapału do twórczych działań. Autorytet i urok, rzetelność i prawdziwa lekarska powaga, wtedy kiedy trzeba decydować i budować.

W 2015 roku, 16 września przypada setna rocznica urodzin profesora, na którego cześć i imię powstało nasze Stowarzyszenie „Gladiator”. Zarówno Główny Zarząd Stowarzyszenia jak i jego członkowie starają się choć w części przekazać wszystko to czego dokonał Profesor Koszarowski, prowadząc edukację z zakresu profilaktyki i diagnostyki chorób nowotworowych.

http://www.czytelniamedyczna.pl/3593,tadeusz-koszarowski-wielka-postac-polskiej-onkologii.html#

http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil56/gazeta/numery/n2005/n200506/n20050610

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Koszarowski

www.nowotwory.edu.pl/pobierz.php?id=436

http://ptok.pl/o_ptok/patron