Home » Seminaria i konferencje » Konferencja w Ministertwie Zdrowia

Konferencja w Ministertwie Zdrowia

Konferencja nt. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia.

 W dniu 20 stycznia 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca program pn.: „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego)”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacji Projektu podjęły się dwa podmioty: Lider Projektu – Ministerstwo Zdrowia (Departament Polityki Zdrowotnej) w partnerstwie z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Głównym zadaniem wdrażanego Projektu jest podnoszenie świadomości zdrowotnej aktywnych zawodowo mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które z racji wykonywanych zawodów są narażone na zachorowanie na nowotwory nerki, pęcherza moczowego lub gruczołu krokowego. Niemniej istotnym elementem działań będzie uaktualnianie stanu wiedzy lekarzy medycyny rodzinnej, medycyny pracy oraz urologów na temat omawianych chorób nowotworowych.

Konferencja odbyła się z udziałem Pana Marka Habera Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pani Anny Kamińskiej Kierownika Projektu – Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej, Pana prof. dr hab. med. Macieja Krzakowskiego Dyrektora Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Pana dr n. med. Romana Sosnowskiego Kierownika ds. Zadań Partnera – reprezentującego Centrum Onkologii oraz Pani dr n. med. Joanny Didkowskiej również reprezentującej Centrum Onkologii.

 Na podstawie: http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosci/news/id/1613.html

la pariatur?”

Zdjęcia z konferencji w Ministerstwie Zdrowia z 20.01.2011 z udziałem Stowarzyszenia Gladiator.