Home » Aktualności » Prostata » Seminarium „Innowacje w diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego”

Seminarium „Innowacje w diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego”

Centrum Onkologii w Warszawie – 10 czerwca 2014 r.

_DSC4173Szerokim echem odbiło się zorganizowanie przez Stowarzyszenie „Gladiator” seminarium edukacyjnego „Innowacje w diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego”. Debata z udziałem wielu znakomitości warszawskiego świata medycznego odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Auli im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego, Patrona Stowarzyszenia „Gladiator”.

Obrady poświęcone były potrzebie zrozumienia konieczności właściwej diagnostyki gruczołu krokowego, dającej możliwość wczesnego wykrycia choroby nowotworowej – pokonania zagrożenia w zarodku oraz odpowiedniej i skutecznej terapii. Omówiono także problemy dotyczące zaawansowanej choroby nowotworowej tego narządu, leczenia systemowego i opieki paliatywnej.

Działaczom „Gladiatora” udało się zgromadzić 11 najwyższej klasy prelegentów, których wykłady przykuły uwagę członków, sympatyków i gości „Gladiatora”. Okazało się raz jeszcze, że dzielenie się wiedzą specjalistów z pacjentami prowadzi do zrozumienia, czym jest choroba nowotworowa i jak można się jej przeciwstawić. To także okazja do porozumienia między lekarzami a pacjentami, które tak bardzo jest potrzebne, a o które niekiedy nie jest łatwo.

W pierwszej części debaty miały miejsce wystąpienia prelegentów, po której odbyła się debata systemowa wraz z konferencją prasową.

Seminarium otworzył Tadeusz Włodarczyk Prezes Stowarzyszenia „Gladiator”, który podkreślił potrzebę takich spotkań i wynikających z nich obopólnych korzyści.

Z kolei oddał głos Gościowi Honorowemu, jakim był Piotr Guział Burmistrz Dzielnicy Ursynów i jednocześnie gospodarz terenu, gdzie znajduje się Centrum Onkologii, a w nim oficjalna siedziba „Gladiatora”.

Rolę prowadzącego prezentacje medyczne przejął dr Roman Sosnowski, opiekun medyczny Stowarzyszenia „Gladiator”. W swym wystąpieniu przedstawił motywy i cele, które legły u podstaw wspólnej organizacji tego wydarzenia przez Centrum Onkologii i Stowarzyszenie „Gladiator”.

W imieniu organizatorów R. Sosnowski zaprosił do Komitetu Naukowego Seminarium wszystkich wykładowców, a także przedstawiciela gospodarzy – Dr n. med. Beatę Jagielską – Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Następnie zaprezentował sylwetkę Przewodniczącego Komitetu Naukowego Seminarium – Prof. Andrzeja Borówkę – Kierownika Kliniki Urologii Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku, osobę, której i „Gladiator”, i pacjenci tak wiele zawdzięczają.

W programie naukowym Seminarium uczestniczyli:

Dr n. med. Joanna Dzidkowska – Krajowy Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów – Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wawelska 15 w Warszawie.

Prelegentka wygłosiła odczyt nt. „Rak prostaty – co nas czeka w najbliższej przyszłości?”

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Demkow – Kierownik Kliniki Onkologicznej – Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Prelegent wygłosił odczyt nt. „Czy każdego chorego z rakiem gruczołu krokowego powinniśmy leczyć?”

 Dr Jakub Pałucki – Zakład Diagnostyki Obrazowej – Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Dr n. med. Roman Sosnowski – Klinika Nowotworów Układu Moczowego – Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Prelegenci przedstawili temat „Nowoczesne metody diagnostyki gruczołu krokowego”.

Dr n. med. Roman Sosnowski – Klinika Nowotworów Układu Moczowego – Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Prelegent wygłosił wykład nt. „Algorytm postępowania u chorych z rakiem gruczołu krokowego”.

Dr n. med. Jakub Dobruch – Prezes Sekcji Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Prelegent wygłosił wykład nt. „Jaką rolę odgrywa obecnie chirurgia w leczeniu raka gruczołu krokowego?”

Dr Mateusz Dąbkowski – Zakład Brachyterapii – Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Prelegent wygłosił referat nt. „Czy możemy leczyć tylko guz prostaty zamiast całego narządu?”

Dr n. med. Tomasz Borkowski – Klinika Urologii – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Prelegent wygłosił wykład nt. „Czy wciąż jest miejsce dla hormonoterapii w leczeniu raka gruczołu krokowego?”

Dr n. med. Jakub Żołnierek – Klinika Onkologiczna – Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wawelska 15 w Warszawie.

Prelegent wygłosił odczyt nt. „Najnowsze osiągnięcia w leczeniu systemowym nowotworu stercza”.

Prof. dr. hab. n. med. Piotr Wysocki – Kierownik Kliniki Onkologicznej – Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wawelska 15 w Warszawie.

Prelegent wygłosił odczyt nt. „Nowoczesne postępowanie terapeutyczne u chorych z nowotworem uogólnionym – przerzutowym”.

Po wystąpieniach prelegentów Prof. Andrzej Borówka dokonał podsumowania debaty a następnie zaprosił jej uczestników do stołu prezydialnego, gdzie występując z pozycji „pacjenta” zadawał pytania dotyczące tematyki poszczególnych prelekcji. Było to novum w dotychczasowej praktyce naszych spotkań edukacyjnych, dlatego tego rodzaju „odpytywanka” spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich obecnych na seminarium.

To wydarzenie, jakim było zorganizowanie tak ciekawego i inspirującego panelu, było długo komentowane wśród uczestniczących w nim ekspertów medycznych, a także pacjentów, gości i osób towarzyszących. Wkrótce odbędzie się kolejne takie seminarium. Już teraz serdecznie na nie zapraszamy!

Propagowanie wiedzy

W części wstępnej Seminarium głos zabrał Tadeusz Włodarczyk Prezes Stowarzyszenia „Gladiator”. Podkreślił, że głównym celem tej organizacji jest propagowanie wiedzy na temat wczesnej diagnostyki, gdyż im wcześniej wykonamy badania diagnostyczne, tym mamy większą pewność, ze w przypadku pojawienia się komórek nowotworowych, w porę przystąpimy do leczenia. Ta praca byłaby niewiele warta, gdyby nie współdziałanie z ważnymi organizacjami, a szczególnie takimi jak Centrum Onkologii w Warszawie. Jest ono naszym merytorycznym opiekunem i praktycznie wszyscy specjaliści z Kliniki Chorób Układu Moczowego są zaangażowani we współpracę ze Stowarzyszeniem „Gladiator”.

Od czasów prezesury prof. Andrzeja Borówki jesteśmy w dobrych kontaktach z Polskim Towarzystwem Urologicznym. Wykłady i rozmowy ze specjalistami z zakresu chorób urologii nowotworowej naprowadziły nas na myśl rozszerzenia naszej działalności na problematykę całego układu moczowo-płciowego mężczyzn, ale także i kobiet.

Prezes „Gladiatora” zapowiedział, że w seminarium wezmą udział wybitni specjaliści, którzy współpracują ze Stowarzyszeniem od dawna. Jednym z nich jest prof. Andrzej Borówka, Honorowy Członek Stowarzyszenia”, który od pierwszych dni postania „Gladiatora” wspiera go w dziele upowszechniania edukacji przeciwnowotworowej i towarzyszy mu w jego działaniach. Prof. A. Borówce zgodził się pokierować Komitetem Naukowym Seminarium, w skład którego weszły osoby dobrze znane w świecie medycyny i nauki.

 Dr Beata Jagielska, Dyrektor ds. Medycznych Centrum Onkologii w Warszawie, występując w roli gospodarza, serdecznie przywitała uczestników konferencji. – O leczeniu nowotworów mówi się ostatnio bardzo dużo, ale tak naprawdę najwięcej powinniśmy mówić o profilaktyce. Te wszystkie działania, edukacja prozdrowotna społeczne kampanie, programy profilaktyczne, to wszystko brzmi zachęcająco, ale sprowadza się do jednego – dobrze by było, aby wszyscy chorzy i potencjalni chorzy mieli się gdzie zgłosić, wykryć chorobę, najlepiej we wstępnym stadium zaawansowania i poddać się leczeniu. Bardzo się cieszę, że mamy takie Stowarzyszenie jak „Gladiator” i nasza współpraca w tym dziele będzie się zacieśniać. Otwiera się szerokie pole współdziałania i dla pacjentów, i dla lekarzy – zaznaczyła dr Beata Jagielska.

Następnie T. Włodarczyk przedstawił Piotra Guziała, Gość Seminarium i jednocześnie gospodarz terenu, gdzie mieści się Centrum Onkologii – burmistrz Dzielnicy Ursynów. Prezes „Gladiatora” podkreślił, że Stowarzyszenie z Dzielnicą Ursynów współpracuje już od wielu lat i bierze udział w organizowanych przez nią różnych imprezach prozdrowotnych. Nasze kontakty są częste i bliskie.

Cieszę się z przeprowadzenia zamysłu zorganizowania tej konferencji i gratuluję determinacji. Nazwa „Gladiator” dobrze oddaje charakter Waszej organizacji, jesteście takimi wojownikami, którzy walczą o zdrowie na arenie życia. Wasz przykład powinien zachęcać innych do takiej właśnie postawy w walce z chorobami nowotworowymi. Dobrze, iż swą ofertę kierujecie także do mężczyzn w średnim wieku, tak aby pamiętali o profilaktyce, bo później trudniej się leczyć. W Europie jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o badania profilaktyczne i koniecznie trzeba to zmienić.

Od dawna mówi się u nas o pilnej potrzebie wybudowania Szpitala Południowego na Ursynowie. To jedyna duża dzielnica w Warszawie bez własnego szpitala, a jest to bez mała 150 tys. miasto. Taki szpital powinien powstać, ważne jednak aby nie kosztem innej infrastruktury dzielnicy, a także znajdującego się na jej terenie Centrum Onkologii. Ta placówka zbudowana została w latach 60. dla 350 pacjentów, a dzisiaj przyjmuje ich ponad 1400 dziennie. Należą się tej placówce inwestycje i modernizacja. Było by to z korzyścią zarówno dla mieszkańców naszej dzielnicy, jak i pacjentów z Warszawy i innych części Polski.

Służba zdrowia na naszej dzielnicy ma liczące się osiągnięcia. Wśród 20 ZOZ-ów warszawskich nasza placówka zajmuje drugie miejsce pod względem bilansowania się naszych finansów, systematycznie rozszerzamy sieć usług medycznych, w tym także urologicznych. Mają one obowiązek prowadzenia edukacji prozdrowotnej szczególnie w zakresie diagnostyki, a także propagowania szeroko pojętej profilaktyki.

 Dr n. med. Jacek Dobruch Przewodniczący Sekcji Onkologii w Polskim Towarzystwie Urologicznym mówił o roli i zadaniach n owo powołanej sekcji w PTU. Sekcja powstała w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie, by wspomóc polska onkologię, a także by jej dokonania znane były na całym świecie. Jednym z priorytetowych zadań jest współpraca z tego rodzaju stowarzyszeniami pacjenckimi, jakie reprezentuje „Gladiator”. Inicjatorem powołania tej sekcji był dr Sosnowski, który wchodzi w skała jej zarządu.

Dr n. med. Roman Sosnowski, jeden z głównych organizatorów Seminarium, oświadczył w imieniu strony medycznej. – My, specjaliści, i to nie tylko urolodzy rzeczywiście przywiązujemy dużą wagę do edukacji i do spotkań z grupami pacjentów, podczas których kładziemy znaczny nacisk na profilaktykę, i tę wczesną i tę późną. Na to spotkanie udało nam się zaprosić prawdziwą plejadę gwiazd medycyny i to nie tylko z zakresu raka gruczołu krokowego. Niejeden zjazd urologiczny dla specjalistów mógłby z otwartymi rękoma przyjąć takich wykładowców.