Home » Aktualności » Ankieta dla pacjentów z rakiem nerki i nie tylko

Ankieta dla pacjentów z rakiem nerki i nie tylko

Światowy Dzień Walki z Rakiem Nerki daje pacjentom, opiekunom, ich przyjaciołom i kibicom, pracownikom służby zdrowia i lokalnym organizacjom zajmującym się rakiem nerek możliwość spotkania się, aby podnieść świadomość i zacząć odpowiadać na te pytania, które wpłyną na zahamowanie wzrostu tego raka . Naszym celem jest szybki wzrost globalnej świadomości raka nerki i zachęcanie ludzi do dzielenia się wiedzą o tej chorobie.

Wspólnie z dr hab. n. med. Romanem Sosnowskim, członkiem Komitetu Naukowego International Kidney Cancer Coalition – IKCC chcielibyśmy prosić Pacjentów z rakiem nerki oraz osoby opiekujące się nimi o poświęcenie chwili i odpowiedź na klika pytań z kwestionariusza on-line, co umożliwi nam lepiej poznać i zrozumieć doświadczenia pacjentów z tą chorobą.

Dzięki  Międzynarodowej Koalicji na rzecz Raka Nerki (International Kidney Cancer Coalition – IKCC https://ikcc.org/) oraz naszym staraniom, z przyjemnością zawiadamiamy, iż Ogólnoświatowa Ankieta dla Pacjentów z Rakiem Nerki (Global Kidney Cancer Patient Survey) została przetłumaczona na język polski i jest już DOSTĘPNA. Liczymy na to, iż udział w niej weźmie przynajmniej 100 pacjentów lub ich opiekunów, co pomoże nam lepiej zapoznać się z doświadczeniami polskich pacjentów, u których rozpoznano raka nerki.

Aby wziąć udział w ankiecie należy kliknąć  link:

https://www.questionpro.com/t/AOTvDZf6IU    (należy wybrać język – polski)

Jesteśmy ciekawi Państwa punktu widzenia, w zależności od tego czy jesteście:

  • pacjentem aktualnie leczonym z powodu raka nerki,
  • pacjentem, u którego w przeszłości rozpoznano jakikolwiek nowotwór nerki,
  • opiekunem osoby, u której rozpoznano nowotwór nerki.

Ankieta nie powinna zająć Państwu dłużej niż 10-12 minut i pozostanie dostępna do końca lutego 2020 roku. Z góry dziękujemy za Państwa pomoc. Wyniki badania zostaną Państwu przedstawione w ciągu nadchodzących miesięcy. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ankiety, prosimy o kontakt.

Rak nerki to cicha choroba i jeden z najszybciej rozwijających się nowotworów na świecie. Ten stały wzrost zachorowalności na raka nerki stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia, a Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem przewiduje 22% wzrost z 338 000 w 2012 r. do 413 000 przypadków rocznie w 2020 r. Eksperci wskazują na czynniki ryzyka jakimi są m.in. starzenie się, otyłość, wysokie ciśnienie krwi i palenie papierosów.