Home » Aktualności » Centrum Onkologii – otwarcie zmodernizowanego Zakładu Patologii

Centrum Onkologii – otwarcie zmodernizowanego Zakładu Patologii

onkologia_20816_3W poniedziałek 29.06. 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego i zrestrukturyzowanego Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej jest unikalnym, największym i jednym z najnowocześniejszych w Polsce Zakładem świadczącym usługi mające na celu zapewnienie kompleksowej i wielospecjalistycznej diagnostyki oraz monitorowania leczenia chorych z chorobami nowotworowymi.

Zakład o najwyższym stopniu referencyjności realizuje diagnostykę chorób nowotworowych w oparciu o wytyczne i standardy krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. W ramach diagnostyki Pracownie Zakładu wykonują badania biochemiczne, cytologiczne, histopatologiczne, immunofenotypowe oraz oznaczają markery cytogenetyczne, molekularne i nowotworowe. Raporty histopatologiczne stanowiące podstawę rozpoznawania chorób nowotworowych i tym samym wdrożenia skutecznego leczenia obejmują również badania genetyczne i molekularne mające znaczenie prognostyczne i predykcyjne w podejmowaniu terapii.

Dzięki najnowocześniejszej aparaturze, która została zakupiona, większość procesu diagnostycznego zostanie zautomatyzowana, co w znacznym stopniu przełoży się na przyspieszenie diagnostyki dla chorych z podejrzeniem choroby nowotworowej. W otwarcie udział wzięli przedstawiciele Dyrekcji CO-I, Pracownicy Instytutu oraz zaproszeni goście – przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz konsultanci różnych dziedzin medycyny.

źródło: http://www.coi.pl/?go=content&contentID=8&newsID=42

http://www.haloursynow.pl/artykuly/rewolucja-w-centrum-onkologii-wyniki-w-15-minut-a-,4025.htm