Home » Aktualności » Dostępność do leków onkologicznych w Polsce na tle aktualnej wiedzy medycznej

Dostępność do leków onkologicznych w Polsce na tle aktualnej wiedzy medycznej

13 czerwca 2017 r.

MZ: bez zwiększenia nakładów polscy pacjenci chorzy na raka nie będą mieli dostępu do leków zalecanych przez aktualną wiedzę medyczną

Wyniki badań naukowych wskazują, że zapewnienie pacjentom dostępu do leków onkologicznych zgodnie z wytycznymi towarzystw naukowych pozwala pacjentom żyć dłużej. Podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia przedstawiciele organizacji pacjenckich usłyszeli jednak, że dopóki nie zwiększą się nakłady na refundację, polscy pacjenci nie mogą liczyć na leczenie rekomendowane przez specjalistów.
Przedstawiciele pacjentów spotkali się z Ministrem Markiem Tombarkiewiczem oraz jego współpracownikami, aby omówić wyniki raportu „Dostępność do leków onkologicznych w Polsce na tle aktualnej wiedzy medycznej”, opublikowanego w marcu br. Jak wskazują wyniki raportu, ponad połowa leków onkologicznych dopuszczonych do obrotu w przeciągu ostatnich 13 lat i zalecanych przez międzynarodowe towarzystwa naukowe nie jest w ogóle w Polsce refundowana. Kolejne 20-30% jest finansowana dla ograniczonej liczby pacjentów. Dzieje się tak pomimo tego, że w ustawa o prawach pacjenta wyraźnie wskazuje, że chorzy mają prawo do leczenia odpowiadającego wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
Podczas spotkania Marek Tombarkiewicz stwierdził, że brak dostępności leków onkologicznych wynika z niskich nakładów na farmakoterapię. Bez zwiększenia środków na refundację nie będzie możliwe, aby chorzy mogli liczyć na dostęp do bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii. Jak przekonywał minister resort zdrowia podejmuje działania, aby na refundację było przeznaczane 17% środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zapisami ustawy refundacyjnej. Chce też, aby środki z instrumentów dzielenia ryzyka, zawierane podczas negocjacji z koncernami farmaceutycznymi, były przeznaczane w całości na finansowanie leków, ponieważ obecnie zaoszczędzone środki są często na finansowanie innych świadczeń. Jednak zasadniczych zmian polscy pacjenci spodziewać się nie mogą – jak przekazał Minister Tombarkiewicz resort nie podejmuje, ani nie planuje podejmować działań mających na celu zwiększenie wydatków na refundację w relacji do budżetu NFZ oraz PKB. To fatalna wiadomość dla chorujących na raka.

Raport dostępności leków

Podczas rozmowy przedstawiono postulaty pacjentów onkologicznych do systemu refundacyjnego, które prezentowano podczas spotkania z Krzysztofem Łandą w listopadzie ub. r. Resort zdrowia zapowiedział, że nie podtrzymuje deklaracji byłego Podsekretarza Stanu o podwyższeniu progu efektywności kosztowej dla terapii onkologicznych ostatniego rzutu oraz konieczności zasięgnięcia opinii AOTMiT przed zmianą z urzędu treści programu lekowego. Minister zadeklarował natomiast otwartość na rozwiązanie problemu braku możliwości podania leku nierefundowanego w ośrodku, który ma podpisany kontrakt z płatnikiem publicznym.
Wyniki raportu, opublikowanego w marcu br. wskazują, że:

• na 19 analizowanych nowotworów, tylko w jednym przypadku pacjenci w Polsce maja pewność, że są leczeni zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;

• polscy pacjenci onkologiczni w ogóle nie mogą korzystać lub mają dostęp tylko z ograniczeniami aż do 70% leków zalecanych przez aktualną wiedzę medyczną;

• ponad połowa leków onkologicznych zarejestrowanych w ciągu ostatnich 12 lat w Europie w ogóle nie jest dostępna dla polskich pacjentów.

Organizacje pacjenckie przekażą propozycje poprawek do projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. Resort zdrowia zapowiedział ustosunkowanie się do propozycji na etapie prac rządowych.