Home » Aktualności » NAJWAŻNIEJSZY JEST PACJENT

NAJWAŻNIEJSZY JEST PACJENT

_DSC4173W dniu 14 października w auli im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego warszawskiego Centrum Onkologii odbyło się seminarium edukacyjne „W chorobie nowotworowej najważniejszy jest pacjent”. Na debatę poświęconą problemom onkologicznym zaprosiło pacjentów i pacjentki oraz ich rodziny Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego.

Seminarium poświęcone było potrzebie zrozumienia konieczności właściwej opieki nad osobami z nowotworami układu moczowo-płciowego, zarówno w okresie ich intensywnego leczenia, jak również opieki terminalnej. Omówiono rolę rehabilitacji i wsparcia psychoonkologicznego pacjentów z tego rodzaju chorobami. Podkreślono rolę najbliższych w procesie rekonwalescencji i opieki terminalnej.

Seminarium prowadzili: Tadeusz Włodarczyk Prezes Stowarzyszenia „Gladiator” oraz dr n. med. Roman Sosnowski. Do udziału w debacie zaproszono wybitnych specjalistów z dziedziny urologii, onkologii, a także psychoonkologii: prof. dr hab. n. med., Krzysztofa Warzechę, prof. dr hab. n. med. Tomasza Demkowa, prof. dr hab. n. med. Piotra Wysockiego, prof. dr hab. n. med. Andrzeja Borówkę, dr n. med. Beatę Jagielską, doc. Jakuba Dobrucha, dr n. med. Romana Sosnowskiego, dr n. med.. Mariolę Kosowicz, dr n. med. Tadeusza Borkowskiego, dr Hannę Tchórzewską, dr Krzysztofa Łandę, mgr Kingę Janik – Koncewicz.

Na wstępie głos zabrali gospodarze: dr Beata Jagielska reprezentująca Dyrekcję Centrum Onkologii oraz Piotr Guział Burmistrz Ursynowa. Dr B. Jagielska poinformowała o planach rozbudowy niektórych placówek Centrum, a P. Guział o zamierzeniach samorządu ursynowskiego dotyczących opieki zdrowotnej w tej dzielnicy.

Podsumowania dorobku merytorycznego imprezy edukacyjnej dokonał prof. A. Borówka, postać dobrze znana w świecie medycznym oraz Członek Honorowy Stowarzyzenia „Gladiator”.

Prelegentom oraz gościom honorowym zostały wręczone kwiaty oraz książka o charakterze popularnonaukowym „Homo – refleksje o człowieku pierwotnym” Mieczysława Kozłowskiego, redaktora naczelnego biuletynu „Gladiator”.

Seminarium okazało się ogromnym sukcesem – i organizacyjnym, i frekwencyjnym, i merytorycznym. Organizacja przebiegła sprawnie, wygłoszone referaty zawierały ogromny potencjał wiedzy, sala wypełniła się jak nigdy – prelekcjom przysłuchiwało się ponad 150 osób. Podziękowania należą się organizatorom, gospodarzom a także dr Romanowi Sosnowskiemu, który przed każdą prelekcją przybliżał sylwetkę referenta oraz najważniejsze wątki jego wystąpienia.