Home » Aktualności » Życie z rakiem prostaty w Polsce

Życie z rakiem prostaty w Polsce

Jakie jest dziś społeczne podejście do raka prostaty w Polsce? Czy przełamaliśmy tabu związane z tą chorobą? Jaka jest jakość życia pacjentów z rakiem prostaty i jak wygląda ich leczenie na tle innych krajów Europy – to główne zagadnienia debaty zorganizowanej prze dziennik “Polska The Times”, której partnerem był miesięcznik “Rynek Zdrowia” w dniu 28 listopada 2016 r.

debata_rak_49(…)W ciągu ostatnich trzech dekad liczba zachorowań na złośliwego raka prostaty w naszym kraju wzrosła pięciokrotnie – to są dane Krajowego Rejestru Nowotworów. Pięcioletnie przeżycie z rakiem gruczołu krokowego wynosi dziś u nas 53 %, co też nie napawa optymizmem, jeśli spojrzy się na parametry w krajach  Europy Zachodniej, gdzie średni przeżycia pacjentów z tym nowotworem wynosi 70 – 80%.

Wnioski płynące z debaty to po pierwsze fakt, że obecnie pacjent z rakiem prostaty może żyć aktywnie społecznie i zawodowo i pozostawać w dobrej jakości życia. Po drugie jednak, by tak mogli funkcjonować mężczyźni z rakiem prostaty w Polsce, muszą mieć dostęp do nowoczesnych standardów terapeutycznych stosowanych dziś przed chemioterapią. takie leczenie, jak wskazywali eksperci, istotnie wydłuża przeżycie całkowite, opóźnia progresję choroby i pozwala pacjentom zachować dobrą jakość życia. Ważne jest i to, że odsuwa ono w czasie wdrożenie toksycznej chemioterapii, a co za tym idzie uciążliwą hospitalizację. Stąd też – po trzecie – nie mogło zabraknąć apelu do obecnych na spotkaniu przedstawicieli systemu o ten rodzaj leczenia w Polsce.

Eksperci, wskazując najważniejsze kierunki i potrzeby zmian w dostępie do leczenia, w opiece chorych i możliwych perspektywach, pozytywnie zaopiniowali też urologiczną współpracę, wskazując korzyści, jakie może ona przynieść zarówno dla pacjentów, lekarzy jak i dla całego systemu zdrowotnego.(…)

W debacie wzięli udział: poseł Krzysztof Ostrowski (Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów), poseł Waldemar Kraska (senacka Komisja Zdrowia), Prof. Piotr Chłosta (PTU), Prof Piotr Wysocki (PTOK), Katarzyna Korpolewska (psycholog społeczna), redaktor Piotr Wróbel (Rynek Zdrowia), redaktor Anita Czupryn (Polska The Times), Tadeusz Włodarczyk (Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator), Szymon Chrostowski (Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych).

treść całego artykułu poniżej, strona 24

Metropolia_Warszawska_28_11_2016 

 

źródło: Polska The Times