Home » Aktualności » 10 lat Gladiatora – praktyczna współpraca

10 lat Gladiatora – praktyczna współpraca

Listę gości z zagranicy i kraju, którzy zabierali głos, otworzył prof. Eccehardt Buchler z Austrii. W swojej wypowiedzi położył nacisk na praktyczne aspekty działalności jego stowarzyszenia.

 „Sam jestem pacjentem z rozpoznanym od wielu lat rakiem gruczołu krokowego. Choruję od 1993 roku na ten nowotwór. W 1997 roku przystąpiliśmy w Austrii do tworzenia stowarzyszenia, które miało się zająć problemami gruczołu krokowego. Nasza organizacja podobnie jak Stowarzyszenie „Gladiator” jest członkiem ogólnoeuropejskiej organizacji pacjentów z chorobami gruczołu krokowego Europa UOMO. Po raz pierwszy na zaproszenie „Gladiatora” przyjechałem do Polski 5 lat temu. Nasza stowarzyszenie współpracuje z organizacjami lekarskimi i pacjenckimi z terenu północnej Rosji. Nasz specjalista z dziedziny urologii wykonał w Siewierodińsku kilka operacji z udziałem tamtejszych urologów, i z kolei asystował przy operacjach wykonanych przez rosyjskich kolegów. Tak więc nasza współpraca ma jak najbardziej praktyczny wymiar i tak sobie stawiamy cel w naszym działaniu. Cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj uczestniczyć w Waszym Jubileuszu – podkreślił gość z Austrii.”

Prof. Vasil Kobrda z Bratysławy przemówił w swym ojczystym języku. Tłumaczenie w tym przypadku nie było konieczne, gdyż język słowacki jest dla nas językiem bratnim, a „howorenje po slowenski” – zrozumiałe.

Nasz gość ze Słowacji podziękował za zaproszenie do Warszawy i możliwość wystąpienia przed tak szacownym gronem. Przedstawił w zarysie formy i charakter działalności jego stowarzyszenia, które wprawdzie nie jest tak liczne i dynamiczne jak polski „Gladiator”, ale w swej kilkuletniej działalności także notuje liczące się sukcesy. Podkreślił także znaczenie obopólnych kontaktów i bliskich więzów wypracowanych podczas wspólnych odwiedzin w Warszawie i Bratysławie. Podziękował także za regularne nadsyłanie naszego kwartalnika „Gladiator”, który stanowi cenną pomoc dydaktyczno-edukacyjną.

Franciszek Kaczmarek prezes stowarzyszenia warszawskich hutników zwrócił uwagę, że część założycieli „Gladiatora” to „ludzie ze stali”, czyli warszawscy hutnicy. To z ich inicjatywy powstała organizacja, która tak dobrze przysłużyła się i nadal służy mężczyznom z problemami prostaty.
Życzenia dalszej działalności dla dobra pacjentów złożyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomijnego, a także na ręce prezesa T. Włodarczyka złożyli upominek. Przypomnieli, że w pierwszym okresie istnienia „Gladiatora” jego ówczesny prezes Jan Kwiecień uczęszczał na zebrania Towarzystwa, by uczyć się form organizacyjnych i przenosić je do swojego stowarzyszenia.

Narodziny „Gladiatora” wspominały także „Amazonki”, które od lat uczestniczą w seminariach Stowarzyszenia, a szczególnie wtedy, gdy ich tematyka jest „koedukacyjna”. Składając gratulacje, „Amazonki” uznały „Gladiatora” za swojego partnera. „Amazonki” to ruch społeczny, którego „Gladiator” jest uczestnikiem.

Hanna Tchórzewska, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie zauważyła, że większość organizacji pacjenckich rozpoczynała swoją działalność w obrębie Zakładu lub starała się o współpracę, gdyż misją ich jest to, aby starać się o jakość życia chorych na nowotwory. H. Tchórzewska przekazała prezesowi T. Włodarczykowi dyplom z mottem, że „najlepszym lekarstwem dla człowieka jest drugi człowiek”.

Pani Anna Celińska przedstawicielka samorządu z dzielnicy Wola, w imieniu burmistrza dzielnicy Wola mówiła o dobrych relacjach z „Gladiatorem”, czego wyrazem są wspólne spotkania edukacyjne oraz udział w corocznym medycznym pikniku w ramach programu „Zdrowa Wola”.

Jacek Gugulski prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych podziękował za współpracę i życzył dalszego rozwoju Stowarzyszenia „Gladiator”.

Dr Krzysztof Łanda poinformował o rozpoczęciu współpracy ze strony fundacji, którą kieruje ze Stowarzyszeniem „Gladiator” i że wiele dobrego po tej współpracy się spodziewa. Dołączył się do gratulacji dla Stowarzyszenia i jego Prezesa składanych przez przedmówców.