Home » Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Kim jesteśmy i jakie mamy cele?

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się organizacji pacjenckich w Polsce.

Nasza organizacja została powołana dla popularyzowania wiedzy o chorobach prostaty, nerki, pęcherza moczowego, narządów płciowych i konieczności podstawowych badań profilaktycznych. Naszym przesłaniem jest upowszechnianie wiedzy, że wczesne ujawnianie zmian chorobowych w obrębie układu moczowo-płciowego i zastosowanie niezbędnego leczenia a w konsekwencji daje możliwość pokonania choroby.

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest konsolidacja pacjentów dotkniętych chorobami nowotworowymi układu moczowo-płciowego oraz upowszechnianie wiedzy medycznej dla wdrażania nawyków wczesnego wykrywania choroby, diagnostyki i profilaktyki leczenia.

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „GLADIATOR” prowadzi edukację dla szerokiej rzeszy obywateli w zakresie podstawowej wiedzy o chorobach nowotworowych nerek, pęcherza moczowego, prostaty i jąder, przerzuty nowotworu do kości.

Drukujemy i kolportujemy Biuletyn „Gladiator”, broszury, ulotki oraz plakaty,w których przekazujemy wiedzę o koniecznej potrzebie wykonywania badań diagnostycznych.

Badanie diagnostyczne pozwala na wykrycie choroby nowotworowej w początkowej fazie rozwoju i daje szansę na jej wyleczenie.

Nie bądź obojętna/obojętny! Solidaryzuj się z nami, wspieraj nasze działania. Przekazując na konto Stowarzyszenia „GLADIATOR” nawet niewielkie kwoty przyczyniasz się do szerokiej edukacji o potrzebie wczesnej diagnostyki
i ratujesz życie bliźnich. Ponieważ jest potrzeba drukowania kolejnych materiałów edukacyjnych, zwracamy się z prośbą o wspomaganie naszych działań.

Możesz na nasze konto przekazać dowolną kwotę >>

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Działalność Stowarzyszenia obejmuje formy pomocy bezpośredniej oraz edukacyjne. Zamierzenia i cele statutowe obejmują m.in.:

  • organizowanie spotkań i szkolenie w zakresie podstawowej  wiedzy medycznej promującej zasady wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (propagowanie szeroko pojętej profilaktyki)
  • powoływanie Grup Wsparcia skupiających pacjentów z podobnymi schorzeniami dla wspólnego przezwyciężania lęku i strachu w procesie leczenia jako skuteczna forma terapii grupowej i wsparcia psychicznego
  • prowadzenie poradnictwa czynnego w formie telefonu zaufania oraz uczestnictwo członków Stowarzyszeni w akcjach (kampaniach) organizowanych przez organizacje prozdrowotne na rzecz walki z nowotworami
  • współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą działających na rzecz walki z chorobami nowotworowymi
  • pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych
  • pozyskiwanie nowych członków poprzez bezpośrednie kontakty wśród pacjentów onkologicznych oraz powoływanie Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia
  • szczególną uwagę w naszej działalności przywiązujemy  do promowania jakości życia pacjentów ze środowiska wiejskiego dla zwiększenia dostępności onkologicznej opieki medycznej mieszkańców małych miasteczek i wiosek oddalonych od Regionalnych Ośrodków Onkologicznych – realizacja programu Onkologiczna Sztafeta Nadziei (ruch społeczny w środowisku wiejskim na rzecz walki z nowotworami).