Home » Główny Zarząd Stowarzyszenia Gladiator

Główny Zarząd Stowarzyszenia Gladiator

prezesTadeusz Włodarczyk
Prezes Głównego Zarządu

Współzałożyciel Stowarzyszenia „Gladiator” i obecny Prezes Głównego Zarządu. Osiągnął wysoką pozycję i uznanie już od czasu pracy zawodowej w Hucie Warszawa, a potem działając przez kilka kadencji w samorządzie bielańskim. Pomógł wielu ludziom w sprawach, które wydawały się nie do załatwienia, jako społecznik okazuje serce każdemu, kto ma trudne problemy do rozwiązania. W czasie jego poniedziałkowych dyżurów w Stowarzyszeniu „Gladiator” telefon nie milknie ani na chwilę. Ludzie wiedzą, że jeśli mają problem, to jest ktoś taki jak Tadeusz Włodarczyk.

trudzinskiTadeusz Rudziński
V-ce Prezes

 Wiceprezes Stowarzyszenia „Gladiator”, gdzie z racji znajomości kilku języków obcych zajmuje się kontaktami z organizacjami międzynarodowymi. Mówi, że „Bycie jednocześnie działaczem i pacjentem jest rzeczą cenną i pomocną w działalności edukacyjnej, jaką prowadzi nasze Stowarzyszenie. Mając własne doświadczenia i przebytą chorobę, jest dużo łatwiej zrozumieć innych i w miarę możliwości udzielać porad naszym kolegom, którzy również byli lub są pacjentami.”

czechowskiMirosław Czechowski
V-ce Prezes

Działacz  organizacji  społecznych z dziedziny  zdrowia.
Odpowiedzialny za współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi.

 

 

mirek 001Mirosław Siemiradzki
Skarbnik

Długoletni działacz „Gladiatora”, Wiceprezes Głównego Zarządu, odpowiedzialny m.in. za organizację spotkań edukacyjnych, długoletni pracownik Huty Warszawa, działacz samorządów lokalnych. O spotkaniach edukacyjnych mówi, że „Mają one charakter tematyczny i są układane w poszczególne cykle. Biorą w nich udział lekarze specjaliści, dzięki czemu cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem. Nasi koledzy zadają coraz więcej pytań i są to pytania merytoryczne. Cieszy także coraz liczniejsza obecność kobiet na tych wykładach, bo one potem mobilizują do badań swych mężczyzn.”

borkowskiJan Borkowski
Sekretarz

Członek Głównego Zarządu Stowarzyszenia „Gladiator”. Pełni w nim funkcję sekretarza. Był radnym w samorządzie bielańskim oraz działaczem różnych organizacji społecznych. O swojej 10-letniej pracy na rzecz „Gladiatora” mówi: „Ten czas oceniam bardzo pozytywnie, bo wiele do tej pory udało się zrobić. Podjęliśmy różne inicjatywy i programy profilaktyczne, organizujemy akcje edukacyjne, w których uczestniczyło wielu mężczyzn, a ostatnio i kobiet. Dzięki temu, że spotykamy się w gronie kolegów ze Stowarzyszenia, żyje nam się łatwiej.”

zuchowskiWładysław Żuchowski
Członek Zarządu

Członek Głównego Zarządu Stowarzyszenia „Gladiator”, były radny samorządu bielańskiego, działacz organizacji społecznych, prowadzi stronę internetową Stowarzyszenia. Mówi, że „Mężczyźni w starszym wieku niechętnie chodzą do lekarza, a szczególnie jeśli dotyczy to chorób moczowo-płciowych. Staramy się przełamać tę barierę, kierując do nich stronę internetową. Umieszczam na niej różne artykuły i informacje z tej tematyki oraz dbam o porządek merytoryczny i aktualizację.”

joachimczukRyszard Joachimczuk
Członek Zarządu

Działacz organizacji społecznych i samorządowych.