Home » Gdzie się leczyć?

Gdzie się leczyć?

Adresy głównych ośrodków onkologicznych w Polsce – podział alfabetyczny wg województw

DOLNOŚLĄSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
53-413 Wrocław
pl. Hirszfelda 12 Katedra
www.dco.com.pl/

Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej
Akademii Medycznej we Wrocławiu im Piastów Śląskich

53-413 Wrocław
pl. L. Hirszfelda 12
www.wlkp.umed.wroc.pl/

IV Wojskowy Szpital Kliniczny
53-114 Wrocław
ul. Weigla 5
www.4wsk.pl/

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
51-124 Wrocław
ul. Kamińskiego 73A
wssk.wroc.pl/

Poradnia Przykliniczna Leczenia Bólu Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. (71) 733-11-10
www.usk.wroc.pl

Poradnia Leczenia Bólu NZOZ MEDYK
ul. Gdyńska 25a, 58-100 Świdnica
tel. (74) 852-72-27
www.medyk.swidnica.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
Poradnia medycyny paliatywnej – tel. 76 721 17 55
Poradnia Leczenia Bólu – tel. 76 721 17 55
http://szpital.legnica.pl/index.php/poradnie

Poradnia Leczenia Bólu w Lubinie
Gen. Józefa Bema 5-6, Lubin
tel. (76) 840 16 12

Hospicjum Domowe Poradnia Medycyny Paliatywnej przy Dolnośląskim Centrum Onkologii
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel. (71) 36 89 291

Poradnia paliatywna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego
ul. Ogińskiego 5, Jelenia Góra
tel. (75) 753 74 89

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu
ul. M. Curie-Skłodowskiej 66, 50-369 Wrocław
Poradnia Leczenia Bólu – tel. 71 784 21 51

KUJAWSKO-POMORSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

Centrum Onkologii, Szpital im. Prof. Franciszka Łukaszczyka
85-796 Bydgoszcz
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
www.co.bydgoszcz.pl/

SPSK im. Antoniego Jurasza
85-094 Bydgoszcz
ul. Marii Skłodowskiej Curie 9, tel. (52) 585 40 54
jurasz.subeli.com/pl/kontakt/

NZOZ Dom Sue Ryder Prowadzony przez Pallmed Sp. z o.o.
ul. Roentgena 3, Bydgoszcz
tel. (52) 329 00 95

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75, Bydgoszcz
tel. (52) 365 52 93

Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o. NZOZ w Bydgoszczy
ul. Łochowska 69, Bydgoszcz
tel. (52) 583 62 56

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. Św. Józefa 53/59, Toruń
tel. (56) 610 14 33

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego
ul. Szpitalna 6/8, 86-300 Grudziądz
tel. (56) 450 01 65

 

LUBELSKIE

LUBELSKIE

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
20-090 Lublin,
ul. dr K. Jaczewskiego 7
Poradnia Leczenia Bólu – tel. 81 747 75 11 w. 113, 294
www.cozl.eu/

Poradnia Leczenia Bólu NZOZ Jol-Oko
ul. Lwowska 16, Zamość
tel. 84 638 11 24

Poradnia Medycyny Paliatywnej
ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość
tel. 63 934 31 do 35

LUBUSKIE

LUBUSKIE

Lubuski Ośrodek Onkologii Szpital Wojewódzki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
65-046 Zielona Góra
ul. Zyty 26
tel. 68 329 63 30
www.szpital.zgora.pl/

ŁÓDZKIE

ŁÓDZKIE

Regionalny Ośrodek Onkologiczny,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.Kopernika

93-509 Łódź
ul. Paderewskiego 4
www.kopernik.lodz.pl/

Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
93-509 Łódź,
ul. Paderewskiego 4
www.umed.pl/onkologia/

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi im. M. Koprenika
93-512 Łódź,
ul. Pabianicka 62
www.kopernik.lodz.pl/index.php/struktura/zespol-przychodni-i-poradni

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego
ul. Narutowicza 96, 90-141 Łódź
tel. (42) 291 95 95

Zduńskowolski Szpital Powiatowy
ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 824 41 00

 

MAŁOPOLSKIE

MAŁOPOLSKIE

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Krakowie

31-115 Kraków
ul. Garncarska 11
Poradnia Leczenia Bólu Centrum Onkologii – tel. 12 422 99 00
www.onkologia.krakow.pl/

Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum

31-531 Kraków
ul. Śniadeckich 10
www.onkologia.cm-uj.krakow.pl/

Katedra i Klinika Hematologii Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum

31-501 Kraków
ul. Kopernika 17
www.hematologia.cm-uj.krakow.pl/

Katedra Okulistyki Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

31-501 Kraków
ul. Kopernika 38
www.cm-uj.krakow.pl/uj_2010/collegium_medicum/struktura1.php?50003036

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Polsko-Amerykański
Instytut Pediatrii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

30-663 Kraków
ul. Wielicka 265
www.cm-uj.krakow.pl/uj_2010/collegium_medicum/struktura1.php?50002600

Oddział Onkologii Klinicznej Szpital Specjalistyczny im L. Rydygiera
31-826 Kraków
os. Złotej Jesieni 1
www.rydygierkrakow.pl/

Poradnia Leczenia Bólu Zakład Badania i Leczenia Bólu
Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ w Krakowie
ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków
tel. (12) 424-89-26
www.su.krakow.pl

Tarnowski Ośrodek Onkologiczny Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178 A
www.lukasz.med.pl/

Poradnia Medycyny Paliatywnej Hospicjum im. Św. Łazarza
ul. Fatimska 17 Kraków
tel. 12 641 46 55

Poradnia Medycyny Paliatywnej ZOL
ul. Wielicka 267 Kraków
tel. 12 657-05-85

Poradnia Leczenia Bólu
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 382 02 81

Poradnia Leczenia Bólu NZOZ „Puls”
ul. Wojska Polskiego 5, 34-400 Nowy Targ
tel. 502-353-679

Poradnia Leczenia Bólu Zespołu Poradni Specjalistycznych
ul. Młyńska, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 88 77

Poradnia Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko
tel. 14 662 10 00

MAZOWIECKIE

MAZOWIECKIE

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Warszawie

02-781 Warszawa
ul. W.K. Roentgena 5
www.coi.pl/

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
02-776 Warszawa
ul. I. Ghandii 14
www.ihit.waw.pl/

Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży,
Instytut Matki i Dziecka

Warszawa
ul. Kasprzaka 17 a
www.imid.med.pl/

Klinika Hematologii i Onkologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

02-097 Warszawa
ul. Banacha 1a
www.pcsk.amwaw.edu.pl/kliniki/hematologia.html

Ośrodek Kliniczny Chorób Układu Pokarmowego,
Chorób Rozrostowych, Endokrynologii i Ginekologii
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

-Klinika Onkologii
-Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirugii

00-909 Warszawa
ul. Szaserów 128
www.wim.mil.pl/

Poradnia Leczenia Bólu Klinika Neurologiczna Wojskowego Instytutu Medycznego
Centralny Szpital Kliniczny MON
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
tel. (22) 681-64-63
www.cskwam.mil.pl

Poradnia Leczenia Bólu Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
SP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. (22) 584-12-20
www.szpital-orlowskiego.pl

Poradnia Leczenia Bólu I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpital Kliniczny im. Dzieciątka Jezus
ul. Emilii Plater 21, 00-688 Warszawa
tel. (22) 657-39-07

www.dzieciatkajezus.pl

Klinika Onkologii,
Hematologii Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

02-507 Warszawa
ul. Wołoska 137
www.cskmswia.pl/

Poradnia Specjalistyczna Beata Agnieszka Parzychowska
ul. Piłsudskiego 40 A, 07-410 Ostrołęka
tel. (29) 760 77 89

Poradnia Leczenia Bólu przy SZPZLO w Warszawie
ul. Dąbrowszczaków 5a, Warszawa
tel. (22) 619 34 81

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka
ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
tel: (22) 51-52-733

Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Rekol-Med
ul. J.S. Bacha 2, Warszawa
tel. (22) 843 64 94

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
(Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
Poradnia Leczenia Bólu – rejestracja tel. (22) 599 10 52

Wojewódzki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
tel. (22) 326 55 00

Poradnia Przeciwbólowa Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
ul. Roentgena 1, 02-781 Warszawa
tel. (22) 546 20 00

Klinika Leczenia Bólu i Psychoterapii Holmed w Warszawie
ul. Osmańczyka 14 B lok. 71, 01-494 Warszawa-Bemowo
tel. 536 332 632

Europejskie Centrum Zdrowia Innowacje, Szpital w Otwocku
ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
tel. (22) 710 33 00
www.ecz-otwock.pl
www.ecz-innowacje.pl

Specjalistyczna Poradnia Leczenia Bólu NZOZ w Wyszkowie
ul. Pułtuska 27, 07-200 Wyszków
tel. (29) 742 33 27

Poradnia Leczenia Bólu NZOZ “MIRMED”
ul. Mireckiego 90, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Poradnia Leczenia Bólu, rejestracja tel. (22) 755 91 05, (22) 755 91 07

Poradnia Leczenia Bólu NZOZ Nek-Med s.j.
ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (46) 814 24 71

Przychodnia Zdrowia NZOZ Centrum
ul. Ks. Niedziałka 14, 08-110 Siedlce
tel. (25) 633 35 55

Radomskie Centrum Onkologii
ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom
Rejestracja RCO: tel. (48) 377 90 20; (48) 377 90 29; e-mail: info@onkologiaradom.pl
http://onkologiaradom.pl/

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Leczenia Bólu i Poradnia Opieki Paliatywnej
ul. 1905 Roku 20, Radom
tel. (48) 360 19 78

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Konopa-Kaczmarczyk
ul. Wyszogrodzka 61b, Płock
tel. (24) 262 07 39

AstiMed Centrum Medyczne – USG jamy brzusznej, urologia i inne
ul. Zgrupowania AK “Żmija” 12, 01-875 Warszawa, tel.: (22) 40 40 416, (48) 790 259 990, e-mail: rejestracja@astimed.pl

OPOLSKIE

OPOLSKIE

Opolskie Centrum Onkologii
45-060 Opole
ul. Katowicka 66A
www.onkologia.opole.pl/

Poradnia leczenia bólu
ul. Harcerska 11, 47-220 Kędzierzyn –Koźle
tel. (77) 483 43 11

Poradnia medycyny paliatywnej – Ośrodek medyczny Samarytanin
ul. Pużaka 11, Opole
tel. (77) 400 38 12

Poradnia leczenia bólu – Przychodnia Szpitalna
ul. Wróblewskiego 46, Opole
tel. (77) 449 58 25

PODKARPACKIE

PODKARPACKIE

Podkarpackie Centrum Onkologii,
Szpital Wojewódzki w Rzeszowie im. Fryderyka Chopina

35-061 Rzeszów
ul. Fryderyka Chopina 2
www.szpital.rzeszow.pl/pco/

Poradnia Leczenia Bólu Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
tel. (17) 86-64-800
www.szpital2.rzeszow.pl

Poradnia Leczenia Bólu NZOZ LUX-MED
ul. Drzewieckiego 31/36, 39-300 Mielec
tel. (17) 773-00-55

Poradnia Leczenia Bólu Przychodnia Specjalistyczna MEDYCYNA W OGRODACH S.C.
ul. Narutowicza 3A/48, 37-450 Stalowa Wola
tel. (15) 816-53-39
www.medycynawogrodach.pl

Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. ks Księdza Bronisława Markiewicza w Brzozowie

36-200 Brzozów
ul. ks. Bielawskiego 18
Poradnia Leczenia Bólu – tel. (13) 430 95 10
www.szpital-brzozow.pl/

Leczenie bólu – Centrum Medyczne SBB
ul. 1-go maja 1, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 641 50 00

Leczenie bólu – SP ZZOZ w Nowej Dębie
ul. Skłodowskiej 1a, Nowa Dęba
tel. 15 846 26 21

Leczenie bólu – Przychodnia Ogólna
ul. Kwiatkowskiego 2, Stalowa Wola
tel. 15 813-54-65

PODLASKIE

PODLASKIE

Białostockie Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej Curie

15-027 Białystok
ul. Ogrodowa 12
www.onkologia.bialystok.pl/

Poradnia Leczenia Bólu NZOZ VITAMED CENTRUM MEDYCZNEGO MEDIFOR
ul. Mickiewicza 44a/5, 15-250 Białystok
tel. (85) 732-32-85
www.vitamed2005.republika.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
tel. (85) 72 78 130

POMORSKIE

POMORSKIE

Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii
Gdański Uniwersytet Medyczny

80-211 Gdańsk
ul. Dębinki 7
www.onkologia.gumed.edu.pl/

Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Gdański Uniwersytet Medyczny

80-402 Gdańsk
ul. Kliniczna 1a
www.uck.gda.pl/

Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej
Gdański Uniwersytet Medyczny

80-211 Gdańsk
ul. Dębinki 7
www.informator.gumed.edu.pl/67

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii
Gdański Uniwersytet Medyczny

80-402 Gdańsk
ul. Dębinki 7
www.informator.gumed.edu.pl/67

Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku
80-210 Gdańsk BUDYNEK A –
stara lokalizacja ul. Marii Skłodowskiej Curie 2 BUDYNEK B –
nowa lokalizacja al. Zwycięstwa 31/32
www.wpo.gda.pl/

Gdyńskie Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK
81-519 Gdynia
ul. Powstania Styczniowego 1
http://szpital-morski.pl/

NZOZ “Przychodnia Morena”
ul. Jaśkowa Dolina 105 , Gdańsk
tel. (58) 347 90 93

Przychodnia Urologii i Dermato-Wenerologii, Poradnia Leczenia Bólu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku
ul. Wajdeloty 12, 80-437 Gdańsk
tel. 502 788 873

Wojewódzki Szpital Zespolony, Poradnia Przeciwbólowa
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
tel. (58) 302-30-31

Przychodnia Morska
ul. Morska 7/1-2, 81-323 Gdynia
tel. (58) 620 99 01

Poradnia Leczenia Bólu
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2a, 81-827 Sopot
tel. (58) 555 17 98

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Medyk”
ul. Juranda ze Spychowa 2, Starogard Gdański
tel. (58) 560 01 11

ŚLĄSKIE

ŚLĄSKIE

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach

44-101 Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
www.io.gliwice.pl/

Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Poradnia Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
tel. 32 546 26 40

Poradnia Opieki Paliatywnej
ul. Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice
tel. 32 231 04 02

Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
ul. Wyzwolenia 18
Poradnia Leczenia Bólu tel. (33) 498-40-53
www.onkologia.bielsko.pl/

Poradnia Leczenia Bólu BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
Szpital Miejski im. Jana Pawła II
ul. Emilii Plater 17 , 43-300 Bielsko Biała
tel. (33) 498-40-01
www.onkologia.bielsko.pl

Poradnia Leczenia Bólu NZOZ DARMED
ul. Krasickiego 12a, 43-300 Bielsko Biała
tel. 503-607-429
www.darmedbielsko.pl

NZOZ “NEURON”
ul. Stolarzowicka 39, 41-908 Bytom
tel. (32) 283-11-40
www.gplr.pl

PLB NZOZ SanMed
ul. Tuwima 5, 41-902 Bytom
tel. 32 282 05 01

Poradnia Leczenia Bólu PPL NZOZ “ATOMED”
ul. św. Pawła 11, 41-500 Chorzów
tel. (32) 736-61-51
www.atomed.pl

Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego NZOZ “SALUS”
ul. Sienkiewicza 8, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214-61-19
www.salus.org.pl

Poradnia Medycyny Paliatywnej – Zespół Opieki Paliatywnej Palium
ul. Krakowska 45A, Częstochowa
tel. 34 360 54 91

Poradnia Leczenia Bólu
ul. Mirowska 15, Częstochowa
tel. 34 370 21 40

Poradnia Leczenia Bólu SN ZOZ “PANACEUM”
ul. Ludowa 7, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. (32)-260-05-70

Poradnia Leczenia Bólu Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ “ALGOS”
ul. Łanowa 11, 44-200 Rybnik
tel. (32) 739-33-85

Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego NZOZ
ul. Andersa 6a, 43-100 Tychy
tel. (32) 219-11-77
www.plbp-tychy.wizytowka.pl

Poradnia Leczenia Bólu SP Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
tel. (32) 370-43-78
www.szpital.zabrze.pl

Poradnia Leczenia Bólu NZOZ “OPIFER”
ul. Pawliczka 20, 41-800 Zabrze
tel. (32) 271-22-80

Poradnia Leczenia Bólu SP Centralnego Szpitala Klinicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego im. Prof. K. Gibińskiego
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel. (32) 789-40-00
www.csk.katowice.pl

Poradnia Leczenia Bólu NZOZ Centrum Medyczne Graniczna
ul. Graniczna 45, 40-018 Katowice
tel. 882-129-999
www.cmgraniczna.pl

Poradnia Leczenia Bólu Obwód Lecznictwa KATOWICE OLK-MED Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice
tel. (32) 253-52-95
www.olk.katowice.pl

Poradnia Leczenia Bólu NZOZ Centrum Medyczne “MEDAN”
ul. Stefana Batorego 1, 44-190 Knurów

Poradnia Leczenia Bólu Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie
ul. Korfantego 6, 43-200 Pszczyna
tel. 32 210 30 21

ŚWIĘTOKRZYSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
25-734 Kielce
ul. Artwińskiego 3
www.onkol.kielce.pl/onkol/

Poradnia Medycyny Paliatywnej ŚCO
ul. Artwińskiego 3 Kielce
tel. (41) 36-74-243

Artimed NZOZ Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 4B, 25-017 Kielce
tel. (41) 367-17-00

Poradnia Leczenia Bólu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ZOZ
ul. Jagiellońska 72, 25-734 Kielce
tel. (41) 345 31 44

Poradnia Leczenia Bólu NZOZ “NOWE ŻYCIE”
ul. Mleczarska 11, 29-100 Włoszczowa
tel. (41) 394-44-06
www.nzoz-nowezycie.pl

Poradnia Medycyny Paliatywnej NZOZ Gasmed 
ul. Iglasta 2, 27-200 Starachowice
tel. (41) 274 53 45

WARMIŃSKO MAZURSKIE

WARMIŃSKO MAZURSKIE

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
10-228 Olsztyn,
Al. Wojska Polskiego 37
www.poliklinika.net/main

Katedra Onkologii, Wydziału Nauk Medycznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
10-228 Olsztyn
Al. Wojska Polskiego 37
www.uwm-onkologia.edu.pl/

Olsztyński Ośrodek Onkologiczny “Kopernik”
10-513 Olsztyn
ul. Kopernika 30
www.kopernik-olsztyn.pl/

Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego Miejskiego Szpitala Zespolonego
ul. Mariańska 4, 10-045 Olsztyn
tel. (89) 532-62-98
www.szpital.olsztyn.pl

Poradnia Leczenia Bólu NZOZ “Vita” S.C. Zdrowie
ul. Kochanowskiego 68A, 19-300 Ełk
tel. (87) 620 05 45

Poradnia Leczenia Bólu “OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o.
ul Gołdapska 1, 19-400 Olecko
tel.: (87) 520-22-95

Poradnia Leczenia Bólu ZOZ w Nidzicy
ul. Mickiewicza 25, 13-100 Nidzica
tel. (89) 625 05 10

WIELKOPOLSKIE

WIELKOPOLSKIE

Wielkopolskie Centrum Onkologii
61-878 Poznań
ul. Garbary 15, tel. (61) 885 05 00
Zakład Brachyterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii, tel. (61) 88 50 817
http://www.wco.pl/zb/?m=2&id=15
www.wco.pl/pl/

Katedra i Klinika Onkologii
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

61-878 Poznań
ul. Łąkowa 1/2, tel. 61 876 94 52
www.oncology.am.poznan.pl/

Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne
ul. Sokoła 38,Poznań
tel. 600 074 936

Poradnia Leczenia Bólu SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM w Poznaniu
os. Rusa 25a, 61-245 Poznań
tel. 61 854 90 00

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, Poznań-Grunwald
tel. (61) 869 17 45

Centrum Usług Leczniczych i Badań Profilaktycznych NZOZ
ul. Bednarska 4, Poznań-Jeżyce
tel. (61) 855 11 76

Lekarska Poradnia Specjalistyczna ESKULAP
ul. Szeligowskiego 1, 62-510 Konin
tel. 63 242 07 44

Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych “Puls”
ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
Poradnia leczenia bólu – tel. (67) 210 66 29

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno
Poradnia leczenia bólu – tel. (65) 52 53 180

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie
ul. Poznańska 125A, 63-300 Pleszew
Poradnia Leczenia Bólu – tel. (62) 742 08 00

ZACHODNIOPOMORSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
71-730 Szczecin
ul. Strzałkowska
www.onkologia.szczecin.pl/

Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Połabska 4, 70-115 Szczecin
tel. (91) 466 15 32, (91) 466 15 34
http://genetyka.com/?page_id=122

Poradnia Leczenia Bólu Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałkowska 22, 71-730 Szczecin
tel. (91) 425-15-64
www.onkologia.szczecin.pl

Poradnia Leczenia Bólu ZOZ MSWiA
Szpitalna 2, 75-720 Koszalin
tel. (94) 347 16 44

SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, Szczecin
tel. (91) 813 93 77

NZOZ Medical Care
ul. Batalionów Chłopskich 86, 70-786 Szczecin-Zdroje
tel. (91) 4612 331

Poradnia Leczenia Bólu przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
tel. (94) 353 14 55

Poradnia Leczenia Bólu, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
ul. Polna 24, 78-402 Szczecinek
tel. (94) 374 39 11