Home » Aktualności » 10 lat działalności „GLADIATORA”

10 lat działalności „GLADIATORA”

Stowarzyszenie „Gladiator” ma już za sobą 10 lat działalności. To nie tylko okazja do fetowania okrągłej rocznicy, ale także chwila refleksji – co udało się przez ten czas zdziałać i jakie czekają nas wyzwania. O naszych osiągnięciach będzie mowa w wypowiedziach działaczy, którzy podjęli się trudnego zadania przeprowadzenia „Gladiatora” przez różne rafy, których w tym okresie nie brakowało. Ale były też bardzo piękne momenty i było ich wiele. To przede wszystkim Wasza zasługa, bo przez te lata byliście i jesteście z nami. Ta świadomość dodaje nam sił i chęci do dalszej pracy. Ma ona jeden cel – dobro ludzi dotkniętych złym losem – chorobą onkologiczną. Przekonaliśmy się jednak niejednokrotnie, że rak to nie wyrok i jest na niego sposób, czyli wiedza o chorobie i jak należy z nią walczyć. Ta walka to wyzwanie, aby stanąć do walki z przeciwnikiem tak jak czynili to niegdyś gladiatorzy. Bądźmy więc dobrej myśli i pamiętajmy – wszyscy jesteśmy Gladiatorami!Mamy za sobą dekadę pracy, jesteśmy organizacją doświadczoną o chlubnej i pożytecznej działalności. Stowarzyszenie „Gladiator” powstało w 2002 roku z inicjatywy Jana Kwietnia, pierwszego prezesa Stowarzyszenia. Za patrona naszej organizacji obraliśmy Profesora Tadeusza Koszarowskiego, postać wybitną i niezwykle zasłużoną dla polskiej onkologii.

DSCF4767Działalność Stowarzyszenia zainaugurował Jan Kwiecień, a po nim niełatwe obowiązki przewodniczenia działaczom, członkom i sympatykom „Gladiatora” przejął Tadeusz Włodarczyk, który niestrudzenie prowadzi go do dzisiaj. Wśród najważniejszych zadań prężnej organizacji była szeroko pojęta edukacja oraz budowa struktur terenowych.

Działają oddziały: Świętokrzyski, Ziemi Łódzkiej, Warmińsko-Mazurski oraz Warszawski. Mamy przedstawicieli w różnych częściach kraju, którzy są ambasadorami idei upowszechniania edukacji i integracji środowisk pacjenckich w zakresie celów statutowych, jakie stawia przed sobą „Gladiator”. Wraz z nimi działają emisariusze i wolontariusze, którzy rozprowadzają nasze materiały informacyjne i edukacyjne: biuletyny, broszury, ulotki, plakaty. Naszą ofertę za ich pośrednictwem dostarczamy do ponad 150 miast i miejscowości.

We wrześniu 2008 r. obchodziliśmy pierwszy nasz Jubileusz pięciolecia istnienia „Gladiatora”. Obchody tamtego Jubileuszu wykazały, że „Gladiator” nie jest sam, ma wielu przyjaciół i zwolenników.

Mieliśmy to szczęście,. że od samego początku spotykaliśmy i spotykamy do dzisiaj ze zrozumieniem, życzliwością i partnerskim współdziałaniem ze strony Dyrekcji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie.

Wyrazem tej współpracy są cykliczne spotkania edukacyjne z udziałem wybitnych specjalistów z dziedziny urologii onkologicznej organizowane wspólnie z dr Romanem Sosnowskim, wypróbowanym Przyjacielem naszego „Stowarzyszenia”. Bierzemy także co roku udział w Dniach Otwartych organizowanych przez Polską Unię Onkologii w ośrodkach onkologicznych na terenie całego kraju.

Realizujemy ogólnopolskie programy edukacyjne skierowane do mężczyzn, a także do kobiet i młodzieży licealnej. W ramach tych programów odbyło się wiele spotkań edukacyjnych na terenie całej Polski. Wzięły w nich udział dziesiątki tysięcy uczestników oraz wielu lekarzy specjalistów: urologów-onkologów i psychoonkologów. Ideą tych spotkań jest dążenie, aby mobilizować osoby zagrożone tego rodzaju chorobami do jak najwcześniejszych działań profilaktycznych i diagnostycznych. Tym działaniom towarzyszy sprzyjająca atmosfera. Jest ona szczególnie odczuwalna w Klinice Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii w Warszawie, gdzie lekarze specjaliści są zawsze z nami i pomagają w realizacji naszej misji.

Ważnym instrumentem naszej działalności jest telefon zaufania i stałe dyżury pod tym telefonem. Dzwonią do nas osoby z zapytaniami i prośbami o pomoc z całego kraju, w tym z mniejszych miejscowości, gdzie trudno o bezpośredni kontakt z lekarzem specjalistą. Staramy się wsłuchiwać w te głosy. Każdemu, kto do nas się zwraca, wysyłamy komplety materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

 Od kilku lat działa z powodzeniem nasza strona internetowa. Zawiera wszelkie niezbędne informacje oraz porady dla osób dotkniętych schorzeniami układu moczowo-płciowego, a także dla ich rodzin i wszystkich tych, którzy o tych problemach powinni wiedzieć jak najwięcej. Z tej wiedzy skorzystało już ponad 300 tys. internautów. Poziom merytoryczny i graficzny tej strony jest wysoko oceniany nie tylko przez internautów, ale już po raz kolejny uznany za najlepszą stronę internetową przez pacjenckie organizacje międzynarodowe. Z organizacjami tymi współpracujemy od początku istnienia „Gladiatora”.

Otrzymujemy liczne telefony, listy i emaile z podziękowaniami od obecnych i przyszłych pacjentów, którzy podkreślają, że dzięki naszym działaniom informacyjno-edukacyjnym, kolportowanym broszurom, biuletynie i innych materiałach o tej tematyce zdecydowali się na badania, co często pozwoliło im uniknąć najgorszego. Mamy z tego powodu wielką satysfakcję i motywację do dalszego działania. Jest to szczególnie potrzebne naszym działaczom, którzy pracują na rzecz Stowarzyszenia społecznie i z wielkim oddaniem.

Warto podkreślić, że nasze Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Każdego roku zwracamy się z do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o przekazanie 1 proc. od podatku od dochodów osobistych. Te pieniądze nierzadko ratują życie ludzkie. Chodzi także o propagowanie wiedzy związanej z profilaktyką oraz rozwojem schorzeń narządów układu moczowo-płciowego. Kwoty, które uzyskujemy z tego tytułu są pod specjalnym nadzorem i podlegają szczegółowym rozliczeniom. Jesteśmy za nie niezmiernie wdzięczni naszym ofiarodawcom.

Monitujemy Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia w kwestiach nurtujących środowisko pacjenckie, najczęściej chodzi o przywrócenia leków, które pomija lista refundacyjna NFZ oraz wprowadzenia na tę listę leków najnowszej generacji. W tej sprawie uzyskujemy odpowiedzi z danego szczebla decyzyjnego i niekiedy nasza interwencja okazuje się skuteczna. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy wiele leków drożeje, a refundacja jest niewystarczająca.

Warto podkreślić, że w składzie Rady Konsultacyjnej Stowarzyszenia „Gladiator” uczestniczą znakomitości polskiego świata medycznego:

  • Prof. dr. hab. Andrzej Borówka – Krajowy Konsultant ds. Urologii, Kierownik Kliniki Urologii w Centralnym Szpitalu Kolejowym w Warszawie, Kierownik Kliniki Urologii, Europejskie Centrum Medyczne w Otwocku;
  • Prof. dr hab. Marek Sosnowski – Kierownik I Kliniki Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Urologicznego;
  • Prof. dr hab. Jacek Fiuth – Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego, Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Łodzi;
  • Prof. dr hab. Tomasz Demkow – Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  • Prof. dr hab. Cezary Szczylik – Kierownik Kliniki Nowotworów w Centralnym Szpitalu Klinicznym MON w Warszawie, Europejskie Centrum Medyczne w Otwocku
  • Dr n. med. Janusz Meder – Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii w Warszawie;
  • Dr n. med. Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Konsultant Wojewódzki Onkologii;
  • Dr n. med. Marek Żabiński – Ordynator Oddziału Urologicznego Szpitala Miejskiego w Olsztynie;
  • Dr n. med. Roman Sosnowski – Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytut Marii Curie Skłodowskiej w Warszawie.

Wydawało się, że tak niedawno święciliśmy jubileusz pięciolecia Stowarzyszenia „Gladiator”. Wtedy Stowarzyszenie zajmowało się problemami mężczyzn w zakresie chorób nowotworowych prostaty. W ostatnich latach wiele się jednak zmieniło, oferta edukacyjna „Gladiatora” została poszerzona i obejmuje problematykę chorób nowotworowych całego układu moczowo-płciowego: łagodnego rozrostu prostaty, raka prostaty, raka nerki, raka pęcherza moczowego, raka jądra oraz narządów płciowych. Na wykłady edukacyjne przychodzi coraz więcej kobiet, gdyż tematyka seminariów została w znacznym stopniu dopasowana do zagadnień układu moczowo-płciowego obu płci.

Czas działania, jeśli jest intensywny i efektywny, mija szybko. I tak stało się w naszym przypadku, ani się obejrzeliśmy, aż „stuknęło” nam 10 lat wytężonej pracy na rzecz pacjentów i osób zagrożonych chorobami nowotworowymi. Nie tracąc ani na chwilę tempa naszej pracy, trzeba było zacząć przygotowania do obchodów zbliżającego się Jubileuszu.

Ten dzień wypadł 9 listopada 2012 roku. Główna aula wykładowa im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Centrum Onkologii w Warszawie pękała w szwach. Przybyli członkowie i sympatycy „Gladiatora”, a także wielu gości z kraju i zagranicy, zawsze nam życzliwe „Amazonki”, przedstawiciele wielu zaprzyjaźnionych organizacji, przedstawiciele świata medycznego oraz firm farmaceutycznych wspierających programy realizowane przez Stowarzyszenie „Gladiator”. Przybyli także przedstawiciele samorządów lokalnych i organizacji pacjenckich współdziałających z naszą organizacją. Obchody Jubileuszu przebiegały pod hasłem: Lecząc ciało nie zapominajcie o leczeniu umysłu i duszy.

Zaproszenie do udziału w Komitecie Naukowym obchodów 10-lecia „Gladiatora” przyjęły same znakomitości medyczne:
Prof. Andrzej Borówka (Przewodniczący), Prof. Cezary Szczylik, Prof. Tomasz Demkow, Prof. Piotr Radziszewski, dr Roman Sosnowski, dr Jacek Judycki, dr Anna Kieszkowska-Grudny, dr Krzysztof Łanda, dr Jolanta Łuniewska-Bury. Nie wszystkie te osoby mogły uczestniczyć w samym święcie, bo wypadły inne obowiązki albo wyjazd zagraniczny, ale za to przybyli ich zastępcy. Na obchody jubileuszu przybyli także goście z zagranicy: Eccehard Buchler z bratniej organizacji z Austrii, prof. Vasil Kobrda z uniwersytetu w Bratysławie, prezes organizacji pacjenckiej na Słowacji oraz jego zastępca prof. Josef Blazek z uniwersytetu w Koszycach.

Partnerami Honorowymi Jubileuszu byli: Polskie Towarzystwo Urologiczne, Europejskie Centrum Zdrowia im. Fryderyka Chopina w Otwocku, Polska Unia Onkologii. Partnerstwo merytoryczne objęło Centrum Onkologii w Warszawie – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.