Home » Aktualności » Światowy Dzień Chorego – X forum liderów organizacji pacjentów

Światowy Dzień Chorego – X forum liderów organizacji pacjentów

forum1Z okazji obchodzonego w dniu 11 lutego Światowego Dnia Chorego, z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, w Warszawie odbyło się, w dniach 8-10 lutego 2016 r., jubileuszowe X Forum Liderów Organizacji Pacjentów. Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty “Gladiator” reprezentowane było przez prezesa Głównego Zarządu Stowarzyszenia Tadeusza Włodarczyka oraz  członka zarządu Stowarzyszenia Władysława Żuchowskiego. Forum było okazją do podniesienia wiedzy oraz zawarcia znajomości z działaczami z innych organizacji i nawiązywaniem współpracy.
W bieżącym roku w X Jubileuszowej Gali władze państwowe reprezentowali: była Premier Rządu RP, Minister Zdrowia, Przedstawiciel Kancelarii Premiera RP, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Dziecka oraz parlamentarzyści.
Podczas debaty z udziałem Jarosława Pinkasa, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Piotra Warczyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia dyskutowano o m.in. konieczność przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.
X Forum zakończyła uroczysta Gala, na której zostały wręczone Nagrody Św. Kamila, będące symbolem pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę, czy rodzaj choroby. Gospodarzem Gali był ojciec dr Arkadiusz Nowak, Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym – Ojców Kamilianów.