Home » Aktualności » 4 Luty – Światowy Dzień Walki z Rakiem

4 Luty – Światowy Dzień Walki z Rakiem

PUOW sobotę, 4 lutego 2017 roku odbędą się obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem. W ramach tych obchodów, pod patronatem Polskiej Unii Onkologii, swoje placówki otworzą dla pacjentów ośrodki onkologiczne w całym kraju. Zachęcamy do skorzystania z możliwości wykonania badań oraz konsultacji z lekarzami, specjalistami onkologami.

Od poniedziałku do czwartku, 4 dni każdego tygodnia, w godzinach pomiędzy 16.00 a 19.00 działa specjalna infolinia Polskiej Unii Onkologii, przy której dyżur pełnią eksperci, specjaliści onkolodzy Centrum Onkologii w Warszawie i odpowiadają na najbardziej złożone pytania związane z chorobą. Wystarczy zadzwonić pod numer 800-493-494.

Poniżej prezentujemy Apel Polskiej Unii Onkologii, skierowany do środowisk lekarskich i decydenckich oraz tabelę z ośrodkami onkologicznymi w całej Polsce, które 4 lutego będą otwarte dla pacjentów z informacją jakiego rodzaju badanie i prezentacje zostały w nich przygotowane.

 

Warszawa, 1 lutego 2017r.

APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII

do Dyrektorów wszystkich ośrodków onkologicznych

 i hematoonkologicznych w Polsce

Szanowni Państwo,

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ 17. ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z RAKIEM

PRAGNĘ TRADYCYJNYM ZWYCZAJEM W IMIENIU ZARZĄDU I RADY NAUKOWEJ POLSKIEJ UNII ONKOLOGII ZAPROSIĆ PAŃSTWA DO ORGANIZACJI OBCHODÓW TEGO WAŻNEGO WYDARZENIA

 W SOBOTĘ 4 LUTEGO 2017R.

Większość ośrodków onkologicznych w Polsce zwyczajowo w pierwszą sobotę lutego pod patronatem PUO organizuje akcję Dnia Drzwi Otwartych.

PROGRAM I SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE AKCJI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONEJ TABELI

Bardzo dziękujemy Państwu za jak zwykle niezawodną współpracę w dążeniu do podwyższenia wiedzy w społeczeństwie na temat chorób nowotworowych i w propagowaniu zachowań sprzyjających troszczeniu się o własne zdrowie, wykazywaniu czujności onkologicznej i uczestniczeniu w bezpłatnych, profilaktycznych badaniach przesiewowych.

Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem jest  APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne,  intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

Adresatami naszego Apelu są główni decydenci naszego kraju:

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier Rządu oraz Minister Zdrowia.

Przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.

Na realizację powyższych celów w tym na szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową niezbędne jest zagwarantowanie przez Państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce.

Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną realizację następnego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024, ale jednocześnie przypominamy, że stanowi on jedynie część całościowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce (Cancer Plan) przygotowanej w 2015 r. przez środowisko onkologów i  przekazanej do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

W imieniu Zarządu i Rady Naukowej PUO

Z wyrazami szacunku i uznania

Dr n. med. Janusz Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM

 DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH – 4 LUTY 2017r.

 

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH 
Lp Ośrodek osoba kontaktowa Program 
Białystok
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

 

ul. Legionowa 8

15-099 Białystok

Tel. (85) 740 85 43

Fax (85) 740 48 99

email:sekretariat@wsse.bialystok.pl

 

Zamieszczanie informacji na własnych stronach internetowychi mediach społecznościowych. Rozpowszechnianie

Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem  i innych materiałów

Edukacyjnych propagujących postawy prozdrowotne i czujność

onkologiczną, będzie także w gestii Powiatowych Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznych województwa

podlaskiego.

 

 

 

 

 

2. Białostockie Centrum Onkologiiim. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Ogrodowa 12

15-027 Białystok

 

Osoba odpowiedzialna:

Katarzyna Maksimowicz

tel. 856646840, 668417711

 

 

 

 

Godz. 10.00-12.00 

Specjalistyczna Poradnia Onkologiczna  Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 ( wejście od ul. Warszawskiej)

W ramach „Dnia Otwartego”  – proponujemy:

 • promocję Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem – materiały informacyjne – ulotki, broszury
 • pogadanki na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania oraz leczenia nowotworów,
 • porady profilaktyczne specjalistów  onkologów,
 • nauka samobadania piersi,
 • badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat, które nie wykonywały badania w ciągu ostatnich 2 lat)
 • badanie cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi
 • porady dietetyczne

 

Brzozów
3. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza, Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
ul. ks. J. Bielawskiego 18,

36-200 Brzozów

 

mgr piel. Jolanta Sawicka

tel. 515 951 984

e-mail: onkologia@szpital-brzozow.pl

 

Godz. 9.00 – 11:00 

 • rozpowszechnianie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i innych materiałów edukacyjnych propagujących postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną,
 • wykonywanie badań przesiewowych mammograficznych i cytologii ginekologicznej,
 • prowadzenie wykładów i pogadanek na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania

 

 

Bydgoszcz
4. Centrum Onkologiiim. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia

 

Osoba odpowiedzialna za akcję:

Dr n. med. Tomasz Mierzwa

Tel. 52 374 32 38

e-mail: ciemnas@co.bydgoszcz.pl

Godz. 10.00 – 14.00 ·         przesiewowe badania mammograficzne

(kobiety w wieku 50 – 69 lat, raz na 2 lata),

·         przesiewowe badania cytologiczne

(kobiety w wieku 25 – 59 lat, raz na 3 lata) – dr Józef Dziedzic,

·         pomiar poziomu glukozy w surowicy krwi i ciśnienia tętniczego

krwi – Stowarzyszenie Diabetyków w Świeciu,

·         ewentualny pomiar masy i składników ciała

(współpraca z pozyskanym podmiotem zewnętrznym ),

·         warsztaty edukacyjne pt.” Pierwsza wizyta u ginekologa” – dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – dr Józef Dziedzic,

·         dermatoskopowa ocena znamion skórnych – dr Tomasz Mierzwa.

 

 

Bytom
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu41 – 902 Bytom, ul. Moniuszki 25

tel. 32 397 – 66 – 66

fax. 32 397– 66 – 00

e – mail:  ppis@psse.bytom.pl

http://www.psse.bytom.pl

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie akcji z ramienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Bytomiu –  Joanna Dyląg-Osemka,

Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej PSSE Bytom oz@psse.bytom.pl telefon 32 397 66 23.

 

Godz. 10.30 -14.30 

Akcja profilaktyczna przeprowadzona będzie przez pracowników Oświaty Zdrowotnej PSSE na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 aleja Legionów 10, 41-902 Bytom.

 

 • pracownicy zorganizują i obsługiwać będą stanowisko z materiałami informacyjno-edukacyjnymi dot. profilaktyki nowotworów,
 • zainteresowane osoby będą miały możliwość wykonania bezpłatnych pomiarów stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu

 

Gdańsk
6. Klinika Onkologii I Radioterapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoUl. Dębinki 7

80-211  Gdańsk

 

Klinika Onkologii i Radioterapii UCKUl. Dębinki 7

80-211  Gdańsk

Budynek nr 4, parter Sala wykładowa prof. T. Zielińskiego

– Wykład – „Dieta a nowotwory” 11:00 – 11:30

– Wykład – „Czy można uniknąć raka?” 11:30 – 12:00

 

Poradnia Onkologiczna UCK

Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI)

Ul. Smoluchowskiego 17

80-952 Gdańsk

Piętro 1, gabinet nr 1

– konsultacje onkologiczne 11:00 – 13:00

 

Klinika Onkologii i Radioterapii UCK

Ul. Dębinki 7

80-211  Gdańsk

Telefoniczne konsultacje 11:00-13:00

 • onkologiczne tel. 58 349 22 71
 • dietetyczne tel. 506 080 659
 • psychologiczne tel. 58 349 29 83

 

7. Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Ul. Nowe Ogrody 1-6

80-803 Gdańsk

 

Za koordynację przebiegu spotkania odpowiada:

Urszula Krajewska tel. 58 341 70 45, e-mail: ula@wco.gda.pl

Katarzyna Brożek tel. 58 764 03 10, e-mail: kbrozek@wss.gda.pl

 

Nadzór merytoryczny: Dyrektor Medyczny WCO dr n. med. Monika Nowaczyk

 

Godz.9.00 – 13.00budynek B” przy Al. Zwycięstwa 31/32

Rejestracja pod numerem telefonu:

58 / 732 48 61, 605 956 682

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.30),

Informacja o badaniach: tel.58/ 77 23 950

W celu rejestracji należy przygotować numer PESEL niezbędny do kwalifikacji na badania.

Bezpłatne badania profilaktyczne:

 • mammografii (zapraszamy panie w wieku od 50 do 69 lat),
 • cytologii (dla pań w wieku od 25 do 59 lat),

 

Konsultacji lekarskich z dziedziny:

 • chirurgii onkologicznej,
 • dermatologii w tym badanie dermatoskopem ,
 • ginekologii,
 • onkologii,
 • urologii,

Dodatkowo będzie możliwość skorzystania z:

 • konsultacji  fizjoterapeuty,
 • nauki samobadania piersi,

 

Gliwice
8. Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w GliwicachUl. Wybrzeże Armii Krajowej 15

44-101 Gliwice

 

Alicja Dyla

Tel. 662 230 272

e-mail: adyla@io.gliwice.pl

 

 

 

 

W programie: możliwość wykonania mammografii, bezpłatne konsultacje z psychologiem, konsultacje z lekarzem onkologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą zwiedzanie pracowni i pomieszczeń Centrum Rehabilitacji, wykłady, pokazy z zakresu profilaktyki i pielęgnacji w chorobie nowotworowej. 

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w godz. 10.00 -14.00

 

– badania mammograficzne dla ubezpieczonych kobiet w wieku 50-69 lat w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” (proszę zabrać ze sobą dowód osobisty, bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata)

Centrum Rehabilitacji w godz. 10.00-14.00

Wykłady:

„Profilaktyka raka piersi”

„Przygotowanie pacjentów do zabiegów onkologicznych”

„Pielęgnacja ran pooperacyjnych po zabiegach onkologicznych”

„Rehabilitacja po mastektomii”

W programie również:

·         konsultacje e z lekarzem onkologiem

·         konsultacje z fizjoterapeutą

·         informacje na temat badań profilaktycznych dla kobiet

·         nauka samobadania piersi na fantomie

·         porady dotyczące ulg, uprawnień dla chorych onkologicznie, pomoc w wypełnianiu wniosków do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

·         pomiary ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu glukozy we krwi

·         obliczanie wskaźnika BMI

·         obliczanie wskaźnika WHR

·         testy elastyczności ciała

·         testy siły mięśni

·         warsztaty ruchowe

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach zapewni:

·         mobilne stanowisko ZIP (Zintegrowanego Informatora Pacjenta), gdzie

będzie można pobrać dane dostępowe do systemu (login oraz hasło),

·         specjalistę udzielającego informacji nt. pakietu onkologicznego,

programów profilaktycznych oraz innych zagadnień

dt. świadczeń realizowanych w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

Gorzów Wielkopolski
9. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
ul. Dekerta 1
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7 331 220 
– Spotkanie z p. Katarzyną Bartnik – onkologiem, która podczas spotkania zaplanowanego na 30 stycznia o godz. 10.30  opowie kim jest i czym zajmuje się onkolog, jak zapobiegać nowotworom i co robić gdy mimo wszystko zachorujemy. Powie też jakie są możliwości leczenia onkologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. i przedstawi zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. – Do naszej akcji włączają się też pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie, którzy do szpitala przyniosą materiały informacyjne dotyczące:*skutków palenia papierosów oraz fantoma do nauki samobadania piersi. -Dodatkowo szpital zlecił nagranie filmu dotyczącego profilaktyki i leczenia onkologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Film będzie emitowany w lokalnej telewizji Teletop, która swoim zasięgiem obejmuje nie tylko miasto Gorzów, ale też wiele ościennych miast.
Kielce
10. Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
ul. S. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Tel. (041) 36 74 364 

Osoba odpowiedzialna za organizację:

Maciej Maciejewski

Tel. 694 459 832

 

 

Godz. 10:00-13:00·         Rozmowy i konsultacje lekarskie:

o    onkologia: gabinet nr 57 ( Hol Główny, parter)

·         Pobieranie cytologii u kobiet w wieku 25-59 lat, które nie miały pobieranej cytologii w ciągu ostatnich 36 miesięcy,

o    gabinet nr 6 (Poradnia Ginekologiczna, parter)

·         Mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy – Punkt rejestracji mammografii – Parter

 

·         Dział Promocji i Profilaktyki Ś.C.O. planuje :

1. Cykl wykładów w sali konferencyjnej na II piętrze:

 

10.00-12.00- “Jak słuchać swojego organizmu”

Specjalista ds. promocji zdrowia Jadwiga Zapała

 

10.30-10.50- “Jak czytać etykiety, aby zdrowo wybierać”

Dietetyk Joanna Dziurzyńska

 

10.00-11.20- “Jak skutecznie się relaksować”

Psycholog ze ŚCO

 

11.30-11.50- “Jak wybrać zdrowe tłuszcze w diecie”

Dietetyk Marta Gołaszewska

 

·         /Hol Główny/ , przeprowadzi akcję profilaktyczną w ramach której planowane są :

o    stoisko ŚCO z pomiarem ciśnienia krwi, wskaźnika masy ciała BMI oraz tkanki tłuszczowej, poradnictwem dietetycznym oraz stanowiskiem do nauki samodzielnego badania piersi

o    stoisko Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z pomiarem tlenku węgla w wydychanym powietrzu, poradnictwem antytytoniowym

o    pokazy medyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z możliwością nauki zabiegów resuscytacyjnych prowadzone przez Grupę Ratownictwa PCK z Kielc

o    stoisko informacyjne NFZ z zakładaniem ZIP

 

Koszalin
11. Affidea MCO Koszalin – przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie  Godz. 8:00-13:00 – bezpłatne konsultacje z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych a także ginekologii onkologicznej i radioterapii; -porady onkologa – możliwość zwiedzania ośrodka radioterapii
Kraków
12. Przychodnia Przykliniczna Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11

31-115 Kraków

 

 

 

Godz. 9.00-13.00 

Przychodnia Przykliniczna Centrum Onkologii Instytut

 

Konsultacje z zakresu:

·         Chirurgii onkologicznej

·         Urologii onkologicznej

·         Ginekologii onkologicznej

 

Wykonywanie ewentualnych badań diagnostycznych i laboratoryjnych w zależności od decyzji lekarza.

 

Udzielanie wszelkich informacji z zakresu

ü  profilaktyki,

ü   diagnostyki,

ü   leczenia.

 

13. Szpital Uniwersytecki w KrakowieO/K Onkologii

Ul. Śniadeckich 10

Kraków

 

Osoba odpowiedzialna za organizację: Maria Włodkowska – tel.

785-790-319 e-mail:mwlodkowska@su.krakow.pl

Godz. 8.00-12.00-konsultacje u specjalistów onkologów. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Rejestracja: Od poniedziałku do piątku, w godz. 13-15  pod nr tel. (12) 424-89-11 

Legnica
14. Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny w Legnicy

Ul.Iwaszkiewicza 5, 59-200 Legnica

Godz. 9.00-12:00 Poradnia onkologiczna oraz w Pracownia diagnostyki obrazowej Starmedica na terenie budynku 2 legnickiego szpitala.·         akcja profilaktyki polegającą na prowadzeniu:ü  porad onkologicznych, ü  badań mammograficznych\ü  badań PSA i CA-125.  Diagnostyka i konsultacje będą BEZPŁATNE.Ze względu na Państwa komfort obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerami 76 72 11 960, 76 72 11 702, 76 72 11 704 oraz 76 72 11 713. Zapisy pacjentów na badania oraz konsultacje trwają od 18.01.2017 do 01.02.2017. 
Lublin
15. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli  Doktora Kazimierza Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin Godz. 10.00 – 16.00. OPP, budynek  B na I piętrze  Wszystkim zainteresowanym Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia COZL w zakresie organizacji Dnia Otwartych Drzwi zaproponuje możliwość: *  kontaktu ze specjalistami w zakresie chirurgii i ginekologii,*  kontaktu ze specjalistami w dziedzinie wykonywania MMG,*  nauki samobadania piersi,*  wykonania badania poziomu cukru i ciśnienia,*  wykonanie pomiaru BMI, masy kostnej i masy ciała,*  wykonania badania smokolizerem,*  pobrania materiałów informacyjnych i edukacyjnych,*  uzyskania informacji o programach profilaktycznych i ich zasadach realizowanych przez COZL. W przypadku zainteresowania ze strony osób korzystających z Dnia Otwartych Drzwi, OPP zrealizuje:- pogadanki w zakresie profilaktyki nowotworów piersi, szyjki macicy i jądra-konkurs z nagrodami o tematyce profilaktycznej dla młodzieży Ponadto w wydarzeniu wezmą udział pracownicy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, których zakres działań będzie obejmował: – informowanie pacjentów na temat programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ,- udzielanie informacji, szczególnie osobom starszym na temat programu Ministerstwa Zdrowia „Leki 75+”,- zakładanie osobistego konta w systemie Zintegrowany Informator Pacjenta, wydawanie danych dostępowych,- dystrybucję ulotek informacyjnych na temat: badań profilaktycznych, bezpłatnych leków dla seniorów i  systemu ZIP.
Łódź
16. Klinika Chirurgii Szczękowo – Twarzowej USK im. WAM w Łodzi pl. Hallera 1 (piętro I) 

Osoba odpowiedzialna za organizację akcji:

Dr n. med. Szymor Piotr

(kontakt przez sekretariat Kliniki tel. 426393068/730908977 chirtwarzszczek@skwam.lodz.pl)

 

Godz.10:00 – 11:00 W tym dniu mieszkańcy województwa łódzkiego będą mogli także skorzystać z:

– porad lekarskich dotyczących profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów twarzoczaszki

– edukacji pacjenta poprzez prezentacje multimedialną

Olsztyn
17. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko – Mazurskim

Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37

10-288 Olsztyn

 

Osoba odpowiedzialna za organizację:

Kamila Marchlewicz, Małgorzata Górska

Tel. 89/539 80 76 lub 89/539 80 79 w godz. 7.00-15.00, kom. 693 360 300, e-mail: malgorzata.gorska@poliklinika.net

 

Godz. 10.00- do 14.00 

1. Otwarcie następujących poradni/pracowni SP ZOZ MSW z WMCO w Olsztynie , al. Wojska Polskiego 38

– Poradnia Chirurgii Onkologicznej,

-Poradnia Chemioterapii,

 

2. Punkt informacyjny z materiałami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki onkologicznej, zdrowego stylu życia, rozpowszechnianie zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, warsztaty samobadania piersi-poczekalnia przy Przychodni Onkologicznej SP ZOZ MSW z WMCO w Olsztynie.

 

18. Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób PłucPrzychodnia Specjalistyczna

Poradnia onkologiczna

ul. Jagiellońska 78

10-357 Olsztyn

 

Osoba do kontaktów:

Agnieszka Lis-Nowacka, Kierownik Działu organizacji i zamówień

publicznych

Kierownik Działu organizacji i zamówień publicznych

tel. 89 532 29 66, 665 094 560

www.pulmonologia.olsztyn.pl

 

 

Godz. 10.00-13.00·         konsultacje onkologiczne (w zakresie wszystkich nowotworów). Lekarze pomogą zinterpretować wyniki, udzielą porad propagujących postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną, jeśli zajdzie potrzeba skierują do dalszej diagnostyki w naszej placówce. U osób ze zdiagnozowaną choroba nowotworową pomogą w wyborze sekwencji leczenia: chemioterapii, chirurgii czy radioterapii. ·         możliwość wykonania pomiarów ciśnienia krwi oraz poziomu cukru. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja, w dniach 30-31 stycznia, w godzinach 8.00 – 14.00 pod nr. 89 532 29 70. 
Otwock
19. Affidea MCO Otwock– przy ul. Borowej 14/16 w Godz. 10:00- 13:00– bezpłatne porady onkologa; – bezpłatne konsultacje z psychologiem/psychoterapeutą;- możliwość zwiedzania ośrodka; – prelekcje nt. profilaktyki nowotworowej
Poznań
20. Wielkopolskie Centrum Onkologii,ul. Garbary 15, 61-866 Poznań. Osobą odpowiedzialną za organizację akcji jest dr n. med. A. Dyzmann-Sroka (tel. 605 828 873; e-mail:agnieszka.dyzmann-sroka@wco.pl).  – Prowadzenie wykładów na tematy związane z szeroko rozumianą profilaktyką nowotworów (OGRÓD ZIMOWY-mała scena):10:00-10:05 powitanie uczestników10:05-10:15 wystąpienie przedstawiciela WOW NFZ10:15-10:30 wystąpienie przedstawiciela IFMSA10:30-10:45 prezentacja kulinarna Orkiszowe Pola10:45-10:55 wystąpienie przedstawiciela Konińskiego Klubu                    „Amazonki”10:55-11:05 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Kobiet                     z problemami onkologiczno ginekologicznymi „Magnolia”11:05-11:15 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Pacjentów                          Leczonych Radioterapią11:15-11:35 warsztaty – rehabilitacja na piłkach11:35-11:50 wykład pt.: „Pomoc psychologiczna w sytuacji                    choroby nowotworowej”11:50-12:00 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia                     Chorych na Czerniaka12:00-12:20 wystąpienie wizażysty pt.: „Jak dobrze wyglądać?”12:20-12:30 wystąpienie przedstawiciela Polskiego Towarzystwa                    Stomijnego „Polilko”12:30-12:40 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia                    Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”12:40-12:55 wykład pt.: „Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej                    postaci.”12:55-13:10 wykład pt.: „Przestrzegaj zaleceń prawidłowego                    sposobu żywienia”13:10-13:25 wykład pt.: „Utrzymuj prawidłową masę ciała.”13:25-13:40 nauka samobadania piersi na fantomach13:40-13:55 wykład pt.: „Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu.  \                    Ogranicz czas spędzany na siedząco”13:55-14:00 zakończenie i podsumowanie akcji – Prowadzenie pogadanek na tematy profilaktyki, wczesnego rozpoznawania, możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania, a także problemów związanych z terapią i życiem po leczeniu (OGRÓD ZIMOWY – stoiska):1.Udzielanie prostych porad onkologicznych – rozmowa z lekarzem.2. Rozpowszechnianie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, wydawanie materiałów edukacyjnych propagujących postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną (pomiar tlenku węgla, BMI i tkanki tłuszczowej).3.Profilaktyka raka piersi (czynniki ryzyka, nauka samobadania piersi, informacje o badaniach profilaktycznych).4. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA) porady zdrowotne, w tym dietetyka, pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi.5. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ udzielanie informacji dotyczących świadczeń medycznych.6. Stoisko Konińskiego Klubu „Amazonki”.7. Stoisko Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”.8. Stoisko Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka.9. Stoisko Polskiego Towarzystwa Stomijnego „Polilko”.10.Stoisko Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”.11. Stoisko Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią.12. Stoisko Orkiszowe Pola (edukacja żywieniowa i porady). – Warsztaty (ROTUNDA):10:00-12:30 warsztaty makijażu12:30-13:00 przerwa na obiad dla pacjentów na oddziałach13:00-15:00 zajęcia z decoupage – Wystawa zdjęć z kalendarza przygotowanego przez Koniński Klub „Amazonki” (hol główny) oraz wystawa zdjęć z kalendarza przygotowanego przez Wielkopolskie Centrum Onkologii (Ogród Zimowy). – Zwiedzanie oddziałów i zakładów diagnostyczno-leczniczych10:30-12:00 zwiedzanie oddziałów i zakładów diagnostyczno-leczniczych w 2 równoległych grupach
Rzeszów
21. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr1    im. F.ChopinaPodkarpackie Centrum Onkologii

35-055 Rzeszów, ul. Szopen 2

 

Godz. 9.00-15.00 Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna.

1. W udostępnionych gabinetach Przychodni będą udzielne porady i konsultacje w zakresie:

a) ginekologii onkologicznej z możliwością wykonania badania cytologicznego,

b) onkohematologii,

c) onkologii klinicznej,

d) radioterapii onkologicznej,

e) psychoonkologii.

2. W godz. 10.00-14.00 czynne będą pracownie mammografii oraz ultrasonografii z możliwością wykonania badania u kobiet w wieku 50-69 lat w ramach screeningu bez skierowania, a u innych na podstawie skierowania wystawionego w tym dniu przez lekarzy udzielających porad.

3. Możliwość wykonania badań laboratoryjnych (morfologii, biochemii, PSA dla mężczyzn na podstawie skierowań wystawionych w tym dniu przez lekarzy udzielających porad).

 

Siedlce
22. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w SiedlcachUl. Poniatowskiego 26

08-110 Siedlce

 

 

Program, będzie opierał się na akcji informacyjnej dotyczącej- Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem,

– propagowania postaw prozdrowotnych i czujności onkologicznej

-informacji na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i możliwości leczenia nowotworów we wczesnych stadiach.

 

Akcja ta będzie przeprowadzona przy współudziale lokalnych mediów- Katolickiego Radia Podlasie- audycje, wywiady, oraz lokalnej prasy- artykuły.

Ze względów logistycznych akcja ta wyprzedzi dzień 4 II.

 

Szczecin
23. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi
ul Strzałowska 22

71-730 Szczecin
Tel/fax .(91) 425 1406

 

Godz.9.00-13.00 Zakład  Diagnostyki Obrazowej Pracowni Mammografii

– BADANIA MAMMOGRAFICZNE dla Pań w wieku 50-69 lat w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi.

 

24. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyUl. Spedytorska 6/7

70-632 Szczecin

Rozpropagowanie informacji na stronach internetowych nt. prowadzonych badań przesiewowych wczesnego wykrywania nowotworów w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. 

 

Świdnica
25. SPZOZ Świdncaul. Leśna 27-29,

Poradnia Onkologiczna

 

KONTAKT:

Oddział Onkologii Klinicznej/Poradnia Onkologiczna/Poradnia Genetyczna

tel.: (74) 74 85 17 213

tel. kom. 502721122

e.kilar@szpital.swidnica.pl

 

Zespół specjalistów realizujący program:

dr n. med. Ewa Kilar

specjalista onkolog kliniczny

– Feliks Błaszczyk

specjalista onkolog kliniczny

–  Elżbieta Błaziak

mgr w zakresie pielęgniarstwa

– Krystyna Jankotowicz

pielęgniarka dyplomowana (licencjat)  – Teresa Harańczyk

 

Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec” w ŚwidnicyOddział Onkologii Klinicznej/Poradnia Onkologiczna/Poradnia Genetyczna

godz. od 9 00 do 14 00

1. Rozpowszechnienie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (materiały edukacyjne).

2. Nauka samobadania piersi – instruktaż na fantomach.

3. Dermatoskopia – konsultacje onkologiczne.

4. Zwiedzanie oddziału onkologicznego/poradnia onkologiczna – zasady przyjmowania pacjentów.

5. Wykład na temat postaw prozdrowotnych i czujności onkologicznej.

6. Edukacja w zakresie komunikacji:

Typy pacjentów

Typy lekarzy

ü  artykuły na stronie internetowej SP ZOZ w Świdnicy (www.szpital.swidnica.pl),

ü  materiały edukacyjne drukowane.

7. Ankieta dotycząca „Predyspozycji  dziedzicznej do nowotworów złośliwych”.
I etap – ankietę o zachorowaniach na nowotwory  można wypełnić osobiście w godz. od 9:00 do 14:00 w Poradni Onkologicznej RSS „Latawiec” ul. Leśna 27-29 lub wypełnić przez stronę internetową www.szpital.swidnica.pl .

II etap – Zaproszenie na konsultację genetyczno-onkologiczną.

 

8. Zdrowie onkologiczne – aspekt metakliniczny.

 

Artykuły w oparciu o materiały opracowane na Konferencję Genetyka w Onkologii organizowaną przez SPZOZ w Świdnicy w latach 2015 i 2016 przez prof. dr hab. Tadeusza Kobierzyckiego – Instytut Ego-Analizy Askeion, Warszawa

·         dostępne na stronie internetowej SPZOZ w Świdnicy (także jako materiały edukacyjne w wersji drukowanej):

I Artykuł z roku 2015:

Ekologia i onkologia – zdrowie i choroba – konteksty metakliniczne

(prof. dr hab. Tadeusz Kobierzycki)

II  Artykuł z roku 2016:

Kryzysy w rozwoju i w relacjach: Pacjent- Lekarz

 

9. Materiały edukacyjne – Stres Onkologiczny. Wskazówki medyczne i psychologiczne (Ewa Kilar, Tadeusz Kobierzycki, Filip Maj, Świdnica, 2005r.

 

Tarnów
26. Tarnowski Ośrodek Onkologiczny Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178a

33 – 100 Tarnów

 

Prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski

 

Godz. 7:00 -12:00·         Badania w kierunku wczesnego wykrywania stanów przedczerniakowych i czerniaka skóry.

·         PSA w surowicy /pacjenci powyżej 40 rż około 50 osób – pobieranie krwi 7:00-10:00

·         mammograficzne/pacjentki pomiędzy 40-49 rż/-10 osób

 

Akcja poprzedzona będzie wcześniejszą informacją w lokalnych mediach (audycje, komunikaty radiowe), na stronie internetowej Szpitala oraz poprzez ogłoszenia na terenie Szpitala.

Wałbrzych
27.  Affidea MCO Wałbrzych  przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu Godz. 8:00-13:00 – bezpłatne konsultacje  z zakresu ginekologii onkologicznej i radioterapii; -porady onkologa; – bezpłatne konsultacje z psychologiem klinicznym; – – możliwość zwiedzania ośrodka; -prelekcje nt. profilaktyki nowotworowej a także udział w ankiecie dotyczącej profilaktyki nowotworowej 
Warszawa
28. Centrum Onkologii-Instytutim. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. W.K. Roentgena 4

02-781 Warszawa

budynek CENTRUM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW

Godz. 9.00-14.00 będą wykonywane bezpłatne badania profilaktyczne, udzielane konsultacje i porady:- badania cytologiczne dla ubezpieczonych kobiet

– badania mammograficzne dla ubezpieczonych kobiet między 50 a 69 rokiem życia, spełniające warunek interwału (24 miesięcy od ostatniego badania),

-konsultacje onkologa ogólnego, onkologa urologa, lekarza chorób piersi,

-badanie znamion pod dermatoskopem,

-pomiar ciśnienia tętniczego,

-pomiar cukru we krwi,

-pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu,

-porady dla osób chcących rzucić palenie,

-nauka samobadania piersi,

-edukacja w zakresie badań profilaktycznych,

-edukacja w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów.

 

Osoby zainteresowane będą mogły na stoisku Oddziału Wojewódzkiego NFZ wyrobić kartę EKUZ oraz otrzymać dane dostępowe do konta ZIP.

Stowarzyszenie Amazonki Centrum będzie udzielało porad jak dbać o piersi.

W celu rejestracji na badania niezbędny jest dowód osobisty.

Więcej informacji o Dniu Otwartych Drzwi udzielają pracownicy Centrum Onkologii pod numerem telefonu 22 546 31 12.

 

29. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”Klinika Onkologii

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

Tel. 22 815 17 87

Fax. 22 815 75 75

 

 

 

 

Godz.10.00-14.00 Poradnia Onkologiczna:Aneta Czajńska-Deptuła 10.00-14.00Iwona Daniluk 10.00-14.00Olga Gryniewicz-Kwiatkowska 12.00-14.00Olga Rutynowska-Pronicka 10.00-12.00 W poradni będą obecne również panie z sekretariatu, które będą zakładały dokumentację medyczną małych pacjentów. W gabinecie będzie również dostępna możliwość zrobienia w zależności od przypadku badań USG. Badania pilne będą robionew sobotę w IPCZD, jeśli będą mogły odbyć się w późniejszym czasie to lekarze będą wystawiać skierowanie na badanie. Później mały pacjent będzie wracał do IPCZD na konsultację.
30. MAGODENT SP. Z O.O.ul. Fieldorfa 40

Warszawa

 

Osoba kontaktowa: Jarosław Gąsiorowski

tel. 601 801 042

jaroslaw.gasiorowski@endoterapia.pl

 

Wojciech Rogowski

Ul. Fieldorfa 40

Warszawa

Tel. 604 975 136

Wojciech.rogowski@magodent.pl

 

 

 

 

 

Godz. 9.00 – 15.00 

Endoterapia  ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa

W ramach „Dnia Otwartego”  – proponujemy:

 • Wykonanie badań z zakresu gastroenterologii
 • Wykonanie bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach Programu Badań Przesiewowych
 • Informacje nt Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
 • promocję Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem – materiały informacyjne – ulotki, broszury
 • wykonanie ewentualnych badań laboratoryjnych w zależności od decyzji lekarza
 • udzielanie wszelkich informacji z zakresu: profilaktyki, diagnostyki, leczenia
 • stoisko Polskiego Komitetu Zwalczania Raka (?)

Kampania informacyjna w prasie

 

Godz. 10.00 – 15.00

 

Magodent Sp z o.o.   ul. Fieldorfa 40, Warszawa

 • promocję Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem – materiały informacyjne – ulotki, broszury
 • plakaty informacyjne nt PBP
 • bezpłatne konsultacje onkologiczne
 • bezpłatne konsultacje z psychologiem onkologicznym

Kampania informacyjna w prasie

31. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137

– Centrum Radioterapii

(budynek N – na terenie szpitala, wjazd od ulicy Miłobędzkiej) – parter.

 

Osoby Odpowiedzialne:

Dr n. med. Paweł Nurzyński (pawenur@gmail.com, tel. 225081981, 225081980)

Dr n. med. Norbert Piotrkowicz (norbert.piotrkowicz@cskmswia.pl, tel. 225081600)

 

Godz.10-141. Powitanie przybyłych osób przez Dyrektora CSK MSWiA

Prof. Marka Durlika, Dr Pawła Nurzyńskiego i dr Piotrkowicza.

2. Wykład na temat profilaktyki onkologicznej i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem –dr n. med. Paulina Hakim.

3. Wykład na temat roli i zadań chirurgii, radioterapii i chemioterapii w nowoczesnym leczeniu nowotworów złośliwych – Prof. Durlik, Dr Nurzyński, Dr Piotrkowicz

4. Zwiedzanie ośrodka onkologicznego – Centrum Radioterapii – oddział dzienny, sale chorych, zakład radioterapii.

5. Konsultacje lekarzy specjalistów chirurgii onkologicznej, radioterapii i onkologii klinicznej, i hematologii.

6. Konsultacje psychologa

Wieliszew
32. Mazowiecki Szpital Onkologiczny w WieliszewieUl. Kościelna 61

 

Justyna Świeżek

Prezes Zarządu Krajowej Fundacji Medycznej

 

Godz. 9.00-13.00Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie ul. Kościelna 61:

·          bezpłatne porady i badania: onkologa klinicznego, urologa, chirurga onkologa, ginekologa, dietetyka

·         , badania :krwi, MMG, cytologia,PSA

 

 

 

 

 

Wrocław
33. Dolnośląskie Centrum Onkologii,Pl. Hirszfelda 12;

53-413 Wrocław

tel.:(71) 368-92-01, 368-92-02,

fax: (71) 368-92-19

www.dco.com.pl, e-mail: dco@post.pl

 

 

Szczegółowych informacji o organizowanym dniu można uzyskać pod numerem telefonu 71/36-89-564.

Godz. 9.00 – 13.00 Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna
– stoisko nr1 – nauka samobadania piersi oraz pełna informacja na temat bezpłatnych badań profilaktycznych i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem/ pogadanki, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych/.
– stoisko nr 2 – bezpłatny pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz pomiar wagi, wzrostu /BMI/.

– stoisko nr 3- nauka samobadania jąder

 

Otwarty zostanie również gabinet lekarski w którym lekarz onkolog będzie udzielał prostych porad onkologicznych.