Home » Aktualności » Brachyterapia raka prostaty przy pomocy implantów stałych

Brachyterapia raka prostaty przy pomocy implantów stałych

Poznań, 13.01.2015 r.

Dr hab. n. med. Janusz Skowronek

Dr hab. n. med. Janusz SkowronekMożemy zaoferować naszym chorym całkowicie refundowane zabiegi brachyterapii raka prostaty przy pomocy implantów stałych!

W dniu 18.12.2008 r. w Zakładzie Brachyterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii po raz pierwszy w Polsce i Europie Środkowowschodniej wykonano dwa zabiegi wszczepienia implantów stałych pod kontrolą ultrasonografii w terapii wczesnego stadium raka prostaty. Od tego momentu zabiegi były wykonywane w naszym Centrum bez refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia co ograniczało liczbę leczonych chorych. Od 2009 roku trwały nasze starania o wpisanie tej formy brachyterapii na listę świadczeń refundowanych przez państwo. Bardzo się cieszymy, że od 1 kwietnia 2015 roku ta uznana i szeroko stosowana w świecie metoda leczenia będzie w pełni refundowana przez państwo! Zapraszamy serdecznie do Poznania, do ośrodka z wieloletnim doświadczeniem zarówno w tej metodzie jak i innych metodach brachyterapii.

Zachorowalność na raka prostaty stopniowo rośnie, co związane jest ze starzeniem się społeczeństwa oraz z coraz lepszą wykrywalnością wczesnych postaci raka prostaty w badaniach przesiewowych. Chorzy tacy mają wysokie szanse wyleczenia, pod warunkiem przeprowadzenia prawidłowej terapii. Z tych powodów rozszerzenie możliwości leczenia raka prostaty skuteczną i sprawdzoną metodą brachyterapii przy pomocy implantów stałych ma istotne znaczenie dla poprawy wyleczalności.

Brachyterapia przy pomocy implantów stałych to jednorazowa metoda implantacji ok. 60-100 izotopów promieniotwórczych (małych metalicznych, cylindrycznego kształtu, długości 4,5 mm i szerokości 0,8 mm ziarenek, zawierających niewielką ilość radioaktywnego źródła jodu I-125) w obręb chorego narządu. Izotopy te pozostają na stałe w narządzie i nie są usuwane. Stosuje się ją przede wszystkim w leczeniu raka prostaty. Brachyterapia przy pomocy implantów stałych jest stosowana w leczeniu raka prostaty w USA, Hiszpanii, Francji i wielu innych krajach od końca lat 80-tych ubiegłego stulecia. Jest metodą nie tylko sprawdzoną w leczeniu dużych grup chorych. Jest metodą opisaną w tysiącach publikacji, z okresami obserwacji sięgającymi już 15 lat po leczeniu. Bardzo ważny jest obserwowany niski odsetek powikłań takich jak problemy z oddawaniem moczu czy impotencja.

Mimo, że inne stosowane techniki leczenia prostaty uznajemy za równie skuteczne, technologia implantacji izotopów promieniotwórczych na stałe przynosi pacjentowi wiele korzyści. Pacjent leży w szpitalu przez jeden do dwóch dni i w tym czasie jest przeprowadzony cały zabieg brachyterapii, który trwa około 1-2 godzin w znieczuleniu ogólnym lub podpajęczynówkowym. Pacjent opuszcza szpital najczęściej następnego dnia a wciągu paru dni od zabiegu wraca do normalnego życia, tak więc w porównaniu z wieloma innymi metodami leczenia technika ta jest bardzo korzystna zarówno dla pacjenta jak i szpitala. Dla wielu chorych ważna jest jak najszybsza możliwość powrotu do normalnego stylu życia i do pracy.

Brachyterapia przy pomocy implantów stałych umożliwia podanie wysokiej dawki promieniowania (rozłożonej w czasie) w obszarze prostaty, co wpływa na spadek ryzyka powikłań w zdrowych tkankach sąsiadujących. Po zastosowaniu tej metody brachyterapii obserwuje się mniej takich powikłań jak kłopoty z utrzymaniem moczu czy impotencja. W tej grupie chorych po brachyterapii nie stosujemy żadnych innych metod leczenia.

Zalety Brachyterapii:

1. Wysoka skuteczność leczenia sięgająca 90 – 100%,

2. Niewielka inwazyjność – zabieg brachyterapii trwa od 1 do 2 godzin, pacjent opuszcza szpital najczęściej w tym samym dniu (krótki czas hospitalizacji: 1-2 dni), wraca do codziennych czynności w ciągu kilku dni,

3. Wysoka koncentracja dawki w obrębie prostaty co wpływa na spadek ryzyka powikłań w zdrowych tkankach sąsiadujących,

4. Zmniejszenie częstości powikłań w porównaniu do innych metod leczenia: impotencja (5-15%), nietrzymanie moczu (<5%).

Opis techniki brachyterapii

Wykorzystuje się izotopy promieniotwórcze o niskiej mocy dawki i stosunkowo niskich energiach, co pozwala na ich stosowanie bez specjalnych osłon i warunków radioochrony (w pomieszczeniach sali operacyjnych). W tej technice używa się izotopu Jodu – 125 w postaci ziaren lub Paladium – 103 również zestalonych w ziarna. Technika implantów stałych polega na przygotowaniu planu leczenia i założeniu implantów pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej w trakcie jednego zabiegu. W trakcie trwania zabiegu, dzięki stale używanej ultrasonografii transrektalnej, izotopy promieniotwórcze są wsuwane w uprzednio założone sztywne prowadnice stalowe, które są następnie usuwane. Przy planowaniu dawki w tej technice izodoza lecząca pokrywa się z kształtem torebki prostaty, a dawka całkowita wynosi 145 Gy.

Założeniem metody jest jej ekskluzywność, pacjent leży w szpitalu krótko i w tym czasie jest przeprowadzany cały zabieg brachyterapii, następnie pacjent w ciągu paru dni może wrócić do normalnego życia. Nie przewiduje się dopromieniania chorego ani stosowania żadnych dodatkowych technik operacyjnych. Wydolność metody opisywana w wieloletnich opracowaniach, opierających się na około 10 – letniej obserwacji, szacuje się na 90-100% dla chorych w stopniu T1-2N0M0.

Informacje powiązane:

http://www.wco.pl/zb/files/download/Warsztaty-naukowe-konspekt-brachyterapia.pdf

zdjęcie źródło: http://www.wco.pl/zb/?m=2&id=15