Home » Aktualności » Centrum Radioterapii w Otwocku przestaje przyjmować pacjentów!

Centrum Radioterapii w Otwocku przestaje przyjmować pacjentów!

Do wszystkich pacjentów onkologicznych oraz rozumiejących problem choroby onkologicznej.

Od 1 sierpnia br. Centrum Radioterapii Affidea w Otwocku zmuszone zostało wstrzymać przyjęcia pacjentów na leczenie radioterapeutyczne. Dla prawie 2 tysięcy, pacjentów onkologicznych rocznie oznacza to pogłębienie problemów z dostępem do radioterAffideaapii. Do dyspozycji pozostają nam tym samym już tylko w 2 przepełnione ośrodki na Mazowszu, w tym – mimo zapewnień NFZ, że jest inaczej – długie kolejki w Centrum Onkologii. Pacjenci nie chcą i nie mogą się na to zgodzić.

Pakiet onkologiczny gwarantuje przecież łatwiejszy dostęp do leczenia. Raptem 8 miesięcy od wejścia w życie i zaczynają się trudności. Komu na tym zależy?

Z opublikowanego raportu „Stan dostępności do leczniczych świadczeń onkologicznych w Polsce – analiza i rekomendacje” Polskiego Towarzystwa Onkologicznego jasno wynika, że największe „białe plamy” w dostępie do leczenia pacjentów nowotworowych w Polsce występują właśnie w radioterapii, a jednym z województw, których najbardziej dotyczy ten problem jest właśnie województwo Mazowieckie.

Podstawowym problemem polskiej radioterapii jest słaba dostępność i zbyt długi okres oczekiwania pacjentów na rozpoczęcie leczenia. Powszechnie wiadomo, że wszelka zwłoka w leczeniu to zmniejszenie szans na wyjście z choroby i nawet 30-krotne zwiększenie kosztów leczenia. Dramatyczna sytuacja Centrum Radioterapii wynika wprost z braku zakontraktowania usług świadczonych przez placówkę w Otwocku przez OW NFZ na Mazowszu. Fundusz pomimo oczywistych problemów z dostępem do radioterapii w województwie mazowieckim, odmawia zakontraktowania tych świadczeń. I to mimo, że placówka w Otwocku powstała niejako przy aprobacie samego Funduszu, który jeszcze w 2012 roku zapewniał, że rozpisze konkurs na radioterapię dla naszego regionu. Nigdy tak się jednak nie stało.

Czy w obecnej sytuacji pacjentów w Polsce stać nas na zamykanie takich ośrodków bez budowy nowych? Dlaczego likwiduje się placówki tak potrzebne, szczególnie pacjentom onkologicznym dla poprawy jakości ich życia, dla życia bez bólu.

Petycję Pacjentów można znaleźć na stronie www.petycjeonline.com . Można ją podpisać elektronicznie, przez internet. Czas jest bezcenny, potrzeba wielu podpisów ludzi dobrej woli. Petycja dostępna jest on-line pod adresem:

http://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_obrony_przed_zamkniciem_centrum_radioterapii