Home » Aktualności » Małopolski Oddział Stowarzyszenia Gladiator w Krakowie

Małopolski Oddział Stowarzyszenia Gladiator w Krakowie

Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w porozumieniu z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty, Nerki i Pęcherza Moczowego oraz Narządów Płciowych „GLADIATOR” im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Warszawie oraz Kliniką Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, kierowaną przez prof. nadzw. dr hab. nauk medycznych Piotra Chłostę, założyli Oddział Małopolski w Krakowie.

Głównym inicjatorem był kol. ppłk Ignacy Nejman, który już wcześniej był konsultantem Stowarzyszenia na teren Małopolski. Po roku załatwiania różnych formalności, w dniu 10 kwietnia 2015 roku zgodnie ze Statutem odbyło się Walne Zebranie, na którym wybrano Zarząd Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Gladiator w składzie:
Prezes – kol. ppłk Zdzisław Zwierzyna
Wiceprezes – kol. ppłk Stefan Krzywda
Sekretarz – kol. mjr Włodzimierz Prywałko
Skarbnik – kol. chor. Józef Czuj
Członek – kol. Tomasz Borek
Opiekunem Oddziału z ramienia Kliniki Urologii został lek med. Tadeusz Hessel. Na Walnym Zebraniu Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty “Gladiator” obecny był Prezes Głwnego Zarządu Stowarzyszenia Gladiator – Tadeusz Włodarczyk.

Do Stowarzyszenia należą nie tylko Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ale i inne osoby, mające problemy z w/w chorobami. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi działalność zgodnie ze Statutem. Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja mężczyzn dotkniętych w/w chorobami, oparta na zasadzie samopomocy.

Cel ten jest realizowany poprzez:

• organizowanie spotkań i szkoleń w zakresie podstawowej wiedzy medycznej w celu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych;
• prowadzenie edukacji prozdrowotnej dla szerokiej rzeszy obywateli w zakresie podstawowej wiedzy o chorobach nowotworowych nerek, pęcherza moczowego, prostaty i jąder, poprzez kolportaż ulotek, broszur, biuletynów i plakatów;
• prowadzenie poradnictwa czynnego (osobistego, telefonicznego) oraz uczestnictwo Członków Stowarzyszenia w akcjach organizowanych przez organizacje prozdrowotne na rzecz walki z nowotworami;
• współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju działającymi na rzecz walki z nowotworami;
• pozyskiwanie nowych Członków poprzez rozmowy w kontaktach osobistych wśród pacjentów onkologicznych;
• pozyskiwanie środków finansowych na rzecz realizacji zadań wynikających ze Statutu i programu działalności;
• organizowanie wzajemnego wsparcia i samopomocy przed resekcją i po resekcji w/w organów;
• organizowanie spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych i turystycznych dla Członków Stowarzyszenia;
• podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej Członków;
• tworzenie warunków do integracji mężczyzn w czasie leczenia i po leczeniu raka narządów układu moczowo – płciowego;

• informowanie o działalności Stowarzyszenia „GLADIATOR” na terenie miast i gmin Małopolski i Województw Ościennych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
530 832 146 lub 261 13 44 82

Zdzisław ZWIERZYNA

Gladiatorzy z Krakowa

Rozmowa w Radio Kraków

http://www.urologia.wl.cm.uj.edu.pl/37