Home » Aktualności » Gladiatorzy z Nagrodą “Dla Zdrowia i Pacjenta”

Gladiatorzy z Nagrodą “Dla Zdrowia i Pacjenta”

W dniach 7-8 lutego odbyło sie XVIII Forum Organizacji Pacjentów, podczas którego spotykają się liderzy organizacji pacejntów z osobami kształtującymi politykę zdrowotną państwa m.in. Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, ekspertów w obszarze zdrowia publicznego Stwarza to płaszczyznę integracji środowiska organizacji pacjentów oraz umożliwia liderom poszczególnych organizacji zwrócenie uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności.

Jak co roku okolicznoscią do spotkania pacjentów jest obchodzony 11 lutego Światowy Dzień Chorego. Spotkanie stowarzyszeń i fundacji pacjentów organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej co roku gromadzi ponad 150 liderów organizacji pacjentów reprezentujących głos kilkudziesieciu tysięcy pacjentów z całej Polski.

Podczas tegorocznego spotkania liderów organizacji pozarządowych wspierajacych pacjentów Stowarzyszenie mężczyzn z Chorobami Prostaty “Gladiator” zostało uhonorowane Nagrodą “Dla Zdrowia i Pacjenta” w kategorii prawa i bezpieczeństwo pacjenta, którą w imieniu Gladiatorów odebrał Pan Tadeusz Włodarczyk, Prezes Głównego Zarządu Stowarzyszenia.

Nagroda “Dla Zdrowia i Pacjenta” została ustanowiona w 2020 roku z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Rzecznika Oraw pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Nagroda przyznawana jest corocznie w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego w trzech kategoriach. Kapituła wybiera laureatów wposzczególnych kategoriach:

  • NFZ – profilaktyka
  • RPP – prawa i bezpieczeństwo pacjenta
  • IPPEZ – wolontariat i działalność społeczna

Organizatorzy chcą w ten sposób uhonorować fundacje i stowarzyszenia, wyróżniające sie profesjonalizmem oraz skutecznością w działaniach dla dobra pacjentów we wskazanych trzech obszarach. Nagroda ma byc równiez docenieniem wysiłków pzredstawicieli trzeciego sektora, ich zaangażowania i aktywności. Pokazywać ciekawe działania, godne naśładowania, stawiające dobro pacjentów na pierwszym miejscu.