Home » Aktualności » Księga odwagi i nadziei – IKCC // immunoterapia w leczeniu raka nerki

Księga odwagi i nadziei – IKCC // immunoterapia w leczeniu raka nerki

Podstępny rak nerki
Nerki są istotnymi dla życia ludzkiego organami filtrującymi. Są odpowiedzialne m.in. za wydalanie toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii, regulację zasolenia i nawodnienia organizmu, jak i produkcję hormonów. Nowotwór nerki stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Niestety w dalszym ciągu wiedza na temat przyczyn występowania nowotworów nerki jest niewystarczająca, a wykrycie choroby najczęściej jest zupełnie przypadkowe.

Księga odwagi i nadziei

Przyczyny i objawy raka nerki
Wśród czynników zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia raka nerki wyróżnia się m.in. otyłość, nadciśnienie, przewlekłe stosowanie leków moczopędnych oraz doustnych środków przeciwbólowych, a także palenie tytoniu. Ocenia się, że nawet 30% przypadków raka nerki jest związanych z paleniem papierosów. Przypuszczalną przyczyną nowotworu jest również stosowanie diety wysokobiałkowej, z dużą zawartością cholesterolu, jak i spożycie kawy w nadmiernych ilościach.
Rak nerki jest nowotworem podstępnym, ponieważ początkowo, dosyć długo nie daje żadnych objawów. Często jest wykrywany przypadkowo podczas badania USG, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Dopiero w zaawansowanym stadium występuje m.in.: okresowy krwiomocz (bez towarzyszącego bólu), ból zlokalizowany w okolicy lędźwiowej lub podbrzuszu, jak i zgrubienie wyczuwalne przez powłoki brzuszne. Oznakami choroby są również ogólne dolegliwości, jak utrata masy ciała, brak apetytu, niedokrwistość, gorączka oraz wysokie lub niskie ciśnienie krwi.

Leczenie raka nerki
Określenie zaawansowania nowotworu nerki pomaga możliwie dokładnie ocenić rozprzestrzenianie się choroby i zaplanować dalszą terapię. Najczęściej wybieraną metodą leczenia – w przypadku wczesnego stadium raka – jest wycięcie guza. Operacja zwykle daje największe szanse na wyzdrowienie pacjenta. Jeśli przeprowadzenie zabiegu nie jest możliwe, stosuje się terapię farmakologiczną, która jednak jest skuteczniejsza w leczeniu uzupełniającym.

Najnowszą metodą leczenia są terapie immunoonkologiczne.
Immunoonkologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, która łączy w sobie dwa działy medycyny: immunologię – naukę dotyczącą budowy i funkcjonowania układu odpornościowego człowieka oraz onkologię – naukę zajmującą się etiologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych.
Głównym celem immunoonkologii jest wspomaganie układu immunologicznego człowieka w walce
z nowotworem. Terapie immunoonkologiczne zapewniają długotrwałą pamięć układu odpornościowego, dzięki czemu mogą stale dostosowywać się do zmian biologii nowotworu. W ten sposób terapie immunoonkologiczne dają szansę na długotrwałe przeżycie i dobrą jakość życia pacjentów
z zaawansowanymi chorobami nowotworowymi, dla których wcześniej szanse przeżycia były bardzo małe.
W ramach immunoterapii onkologicznej pojawiły się leki z grupy anty PD-1, które nie pozwalają komórkom rakowym na ukrycie się przed systemem immunologicznym. Taki inhibitor punktu kontrolnego PD-1 wiąże się z receptorem punktu kontrolnego PD-1 na limfocytach T i blokuje jego działanie, zapobiegając hamowaniu odpowiedzi immunologicznej. Przykładem takiego leku jest niwolumab, który
w kwietniu tego roku został zarejestrowany i dopuszczony do obrotu przez Komisję Europejską. Rejestracja ta została wydana na podstawie wyników badania fazy III: CheckMate -025, opublikowanych w The New England Journal of Medicine. W ramach badania niwolumab był oceniany w porównaniu z ewerolimusem u pacjentów z zaawansowanym jasnokomórkowym RCC po wcześniejszym zastosowaniu leczenia antyangiogennego. Leczenie niwolumabem pozwoliło wydłużyć życie pacjentów o 25%.

Lekarze określają rak nerki jako nowotwór rzadki, jednak grupa chorych stale rośnie. Zwiększanie świadomości w zakresie przyczyn, objawów, jak i możliwych metod leczenia tej choroby może pozytywnie wpłynąć na obniżenie rosnących wskaźników zachorowania, a także na poprawę wyników przeżywalności, dzięki wcześniejszej diagnostyce. Należy pamiętać, że im szybciej nowotwór zostanie rozpoznany i leczony, tym większe szanse na wyzdrowienie pacjentów.