Home » Aktualności » Onkologia w ocenie pacjentów

Onkologia w ocenie pacjentów

onkomapa 1Onkologia w ocenie pacjentów

Już po raz drugi Stowarzyszenie „Gladiator” uczestniczyło w podsumowaniu działań portalu ONKOMAPA – www.onkomapa.pl, który funkcjonuje jako przekaz opinii pacjenckiej o opiece onkologicznej w Polsce. W dniu 15 września 2015 r., na konferencji w siedzibie NOT mówiono o okolicznościach i efektach funkcjonowania portalu.

Pacjenci i ich bliscy recenzują na portalu placówki onkologiczne oraz lekarzy. Liczba ocenianych ośrodków wzrosła z 41 do 911 i objęła nie tylko szpitale, ale również przychodnie, ośrodki radioterapii oraz ośrodki diagnostyczne. Również na portalu ukazują się opinie dotyczące blisko 2000 lekarzy działających w sferze onkologii (chirurdzy, chemio i radioterapeuci).

Najwyższą notę otrzymał Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie – 4,63, wyprzedzając inne renomowane placówki onkologiczne w całym kraju. Drugą lokatę osiągnął Zamojski Szpital Niepubliczny – 4, 62, a trzecią Olsztyński Ośrodek Onkologiczny Kopernik – 4,60.

„Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie jest stosunkowo młodą placówką, bo leczymy pacjentów od niespełna sześciu lat, dlatego wyróżnienie – do którego przyczynili się nasi Pacjenci – jest dla nas największą nagrodą i motywacją do dalszego doskonalenia leczenia onkologicznego – powiedziała m.in. podczas wręczania nagrody Barbara Żelazowska reprezentująca Krajową Fundację Medyczną prowadzącą Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie.

Najwyższą notę pacjencką wśród lekarzy uzyskał dr n. med. Krzysztof Adamowicz z Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku – 4,99. Należy podkreślić, że ten sam lekarz otrzymał pierwszą lokatę w rankingu już po raz drugi. Dr K. Adamowicz odbierając dyplom powiedział m.in.: „Całe swoje życie zawodowe staram się pomagać ludziom najlepiej jak potrafię. (…) Staram się być nie tylko lekarzem, ale także przewodnikiem i partnerem w chorobie. (…) Najważniejsze, by na każdego pacjenta patrzeć jak na człowieka, a nie jak na kolejny przypadek”.

M.K.
Konferencja