Home » Aktualności » Rak Nerki – konsultacje w Centrum Onkologii w Warszawie.

Rak Nerki – konsultacje w Centrum Onkologii w Warszawie.

Poradnia Rak Nerki – konsultacje w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii w Warszawie.

Informujemy o możliwości konsultacji pacjentów z przerzutowym RCC w Ambulatorium Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii w Warszawie. Chorzy przyjmowani będą w każdy wtorek, zatem konsultacja taka może odbyć się w ciągu kilku – kilkunastu dni od zgłoszenia.
W sprawie umówienia wizyty proszę o kontakt (lekarza prowadzącego bądź pacjenta) bezpośrednio z panią Malwiną Prusińską (gabinet 215), tel. 22-546-21-54 (od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:30-15:00).

Konsultowani pacjenci:
– pacjenci z chorobą pierwotnie uogólnioną (konsultacja odnośnie zasadności nefrektomii przed leczeniem systemowym)
– pacjenci z rozsiewem choroby w trakcie obserwacji po NSS/nefrektomii – kwalifikacja do leczenia systemowego
– pacjenci w trakcie leczenia systemowego, u których wystąpiła progresja choroby – kwalifikacja do leczenia kolejne linii

Wymagana dokumentacja medyczna:
W celu usprawnienia działania proszę aby, w miarę możliwości, pacjenci na konsultację dostarczyli:
– kserokopię dotychczasowej historii choroby
– wyniki aktualnych badań obrazowych
– wyniki badań laboratoryjnych (nie starsze niż 14 dni)