Home » Aktualności » Rak prącia – co to jest?

Rak prącia – co to jest?

Rak prącia jest rzadkim nowotworem występującym u 1 na 100000 przypadków w krajach zachodnich (Europie i północnej
Ameryce), również w Polsce i reprezentuje mniej niż 1% wszystkich nowotworów występujących u mężczyzn. Zdecydowanie rzadziej spotykany jest na obszarach Afryki, Ameryki Południowej, a także Dalekiego Wschodu. Statystyki dowodzą, iż choroba dotyczy przede wszystkim mężczyzn powyżej 40, którzy nie zostali obrzezani.

Ważna przy tym jest historia dziadka Pana Stanisława, która zmobilizowała nas do tej publikacji. Nie odnosimy się do samego przypadku lecz do tego by właściwie reagować na zmiany w naszym organizmie, a lekarz właściwie zdiagnozował przypadek, skierował na wszystkie potrzebne i konieczne badania i prawidłowo poprowadził terapię. Temu służą również nasze spotkania gdzie grupa lekarzy współpracuje ze sobą właściwe dobierając terapię. Tak powinno być w każdym przypadku. Nie jesteśmy lekarzami ale postaramy się przekazać trochę informacji na temat raka prącia, bo choć reprezentuje mniej niż 1% wszystkich nowotworów u mężczyzn to badać się trzeba i już! Nawet jeśli szansa na zachorowanie jest minimalna to nie zwalnia nas to z dbania o siebie.

Największa zapadalność na raka prącia przypada na szóstą i siódmą dekadę życia mężczyzn. Obecnie coraz więcej przypadków obserwuje się u młodszych mężczyzn. Około ¼ przypadków stanowią mężczyźni poniżej 50 roku życia. Etiologia nie jest do końca znana, mimo że dobrze poznano kilka czynników predysponujących do tej choroby. Należą do nich występowanie stulejki, przewlekłe stany zapalne prącia, czy ekspozycja na wysokiego ryzyka podtypy wirusów HPV oraz palenie papierosów. Nowotwory powstałe w przebiegu zakażenia wirusem HPV w postaci brodawek wirusowych lub podstawnokomórkowych nowotworów częściej występują u mężczyzna w młodym wieku w przedziale 45-55 lat. Natomiast nowotwory brodawkowate występują w późniejszym wieku między 70 a 80 rokiem życia.

Do zmian przednowotworowych zaliczamy erytroplazję Queyrata, chorobę Bowena i bowenoid papulosis. Erytroplazja Queyrata czy choroba Bowena prowadzi do rozwinięcia raka kolczystokomórkowego (squamous cell carcinoma – SCC) u 5 do 10% pacjentów. Z uwagi na ryzyko wystąpienia owrzodzenia w miejscu występowania zmiany przednowotworowej, które często nie goi się przez dłuższy czas, istnieje ryzyko różnych infekcyjnych chorób przenoszonych drogą płciową. Do jednych z poważniejszych zaliczyć można zakażenia wirusem HIV, HPV, HSV a także bakterią Treponema palidum. Istotne jest by u pacjentów ze zmianami w tej okolicy wykonywać podstawowe badania wykluczające obecność tych infekcji.

Rak kolczystokomórkowy, stanowi około 90% nowotworów prącia.

Sposób postępowania i rokowanie zależą od stopnia zaawansowania guza pierwotnego oraz stanu węzłów chłonnych. Niestety wielu pacjentów zgłasza się do urologa w zaawansowanym stadium choroby, wymagającym radykalnego postępowania, powodującego okaleczenie z negatywnymi następstwami sfery psychoseksualnej.

Objawy

Pierwszym objawem zgłaszanym przez chorego jest pojawienie się powiększającej się zmiany o charakterze guzka bądź brodawki, niekiedy płaskiej,  a także owrzodziałej, szczególnie w obrębie żołędzia oraz napletka. Czasami nowotwór jest na tyle zaawansowany,  że nacieka już na struktury sąsiednie, w tym ciało jamiste, ciało gąbczaste, a niekiedy również cewkę moczową, a także gruczoł krokowy. Niekiedy pierwszym objawem są stwierdzane powiększone węzły chłonne, co wynika ze stosunkowo szybkiego przemieszczenia właśnie do węzłów chłonnych. Początkowo są to węzły chłonne pachwinowe powierzchniowe, z czasem głębokie, następnie biodrowe zewnętrze, wewnętrzne oraz zasłonowe. Jeżeli nie wdroży się odpowiedniego postępowania chory umiera zwykle w ciągu około 2 lat od początku choroby. Do przerzutów odległych zalicza się głównie zmiany w płucach, kościach, mózgu, wątrobie.

źródła:

http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?2826

http://www.biomedical.pl/mezczyzna/rak-pracia-przyczyny-objawy-leczenie-3228.html

https://www.mp.pl/pacjent/onkologia/chorobynowotworowe/101260,rak-pracia