Home » Aktualności » Warsztaty dla chorych na raka prostaty i ich bliskich w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Warsztaty dla chorych na raka prostaty i ich bliskich w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

28 czerwca br. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach odbyły się bezpłatne warsztaty edukacyjne dla chorych na  raka prostaty oraz ich bliskich.  Spotkanie to było jednym z elementów ogólnopolskiej kampanii „Rada na Raka prostaty” organizowanej przez Stowarzyszanie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski.

DSC_1524Celem kampanii „Rada na Raka prostaty” jest edukacja pacjentów onkologicznych na temat radzenia sobie z chorobą w oparciu o trzy filary: medyczny, psychologiczny i finansowy. Kilkugodzinne warsztaty poprowadzili specjaliści z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz przedstawiciel Fundacji Onkologicznej Alivia. Patronem merytorycznym spotkania był dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanisław Góźdź.

 

Przebieg spotkania

Spotkanie warsztatowe rozpoczął prezes Stowarzyszenia „Gladiator” Tadeusz Włodarczyk, który przywitał gości i przedstawił zaproszonych prelegentów. Podczas powitania podkreślił jak duże znaczenie ma profilaktyka raka prostaty i edukacja pacjentów w tym zakresie. Opowiedział też o najważniejszych założeniach kampanii „Rada na Raka prostaty”, którymi są edukacja pacjentów onkologicznych w oparciu o trzy filary: medyczny, psychologiczny
i finansowy. Tadeusz Włodarczyk podziękował także za wsparcie wszystkim partnerom kampanii oraz firmie Bayer, która przekazał na ten cel grant edukacyjny.

Dr n. med. Roman Sosnowski, lekarz urolog z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii przybliżył uczestnikom problem raka prostaty i opowiedział o sposobach jego leczenia. Szczególną uwagę poświęcił nowym terapiom w leczeniu nowotworu gruczołu krokowego i przerzutom do kości. Dla wielu uczestników spotkania były to nowe, dotychczas nieznane informacje. W trakcie trwania wykładu pacjenci mieli możliwość zadawania pytań, z których większość odnosiła się do własnych doświadczeń i przeżyć związanych z chorobą.

Dr n. med. Mariola Kosowicz, psychoonkolog, poprowadziła część psychologiczną, która dotyczyła sposobów radzenia sobie z chorobą nowotworową, w tym takich aspektów jak: zachowanie poczucia męskości przez chorego na raka prostaty, relacja pacjenta
z lekarzem, wsparcie bliskich w procesie leczenia. W swoim wystąpieniu podkreśliła ogromne znacznie postawy, jaką pacjent przyjmuje w walce z chorobą – to czy traktuje ją jako problem czy wyzwanie. Uczestnicy warsztatów zachęceni przez panią doktor bardzo chętnie zadawali pytania i brali czynny udział w dyskusji.

Aspekt finansowy w chorobie nowotworowej przedstawiła Jadwiga Chojecka z Fundacji Onkologicznej „Alivia” opowiadając o możliwościach zbierania środków finansowych na codzienną walkę z chorobą nowotworową. Wyjaśniła zebranym m.in. zasady działania programu „Skarbonka” i przedstawiła korzyści płynące z posiadania własnego subkonta.

 Zainteresowanie lokalnych mediów

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem kieleckich mediów. Zapowiedzi ukazały się na kilkunastu lokalnych portalach (również na stronie internetowej TVP Kielce oraz Radia Kielce). Relację z samego wydarzenia przygotowały natomiast dwie lokalne telewizje – TVP Kielce i ITV Kielce. Pacjenci chętnie wypowiadali się przed kamerą, opowiadali o swoich przeżyciach i doświadczeniach związanych z chorobą, zachęcali do badań i poszerzania swojej wiedzy na temat raka prostaty. Wypowiedzi dziennikarzom udzieli także prelegenci – dr Sosnowski (TVP Kielce), dr Kosowicz (ITV Kielce) oraz prezes Tadeusz Włodarczyk (TVP Kielce, ITV Kielce).

 

Poradnik dla pacjentów z rakiem prostaty

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali specjalny poradnik, który zawiera rady medyczne, psychologiczne i finansowe. Broszura ta jest także dostępna na stronie Stowarzyszenia Gladiator www.gladiator-prostata.pl i można ją pobrać w wersji elektronicznej.