Home » Aktualności » XI Forum Organizacji Pacjentów – Światowy Dzień Chorego

XI Forum Organizacji Pacjentów – Światowy Dzień Chorego

 

GD8B5423Z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w dniach 10 – 11 lutego odbyło się w Warszawie XI Forum Organizacji Pacjentów. Instytut to powstała w 2004 roku fundacja powołana przez księdza dr Arkadiusza Nowaka, który kieruje tą placówką do dziś. Jest już tradycją, że co roku liderzy organizacji pacjenckich spotykają się na debacie problemowej z przedstawicielami oraz ekspertami Instytutu. Baza GD8B5482organizacji pacjentów zawiera obecnie ponad 600 podmiotów, Instytut jest w stałym kontakcie z tymi organizacjami, dzięki czemu posiada szerokie rozeznanie w kwestii bieżących problemów w ochronie zdrowia. W pracach Forum Organizacji Pacjentów corocznie bierze udział Stowarzyszenie „Gladiator”. Nasze materiały edukacyjne, które wykładamy na stoiskach informacyjnych, są rozchwytywane i szeroko komentowane.

 

GD8B5527W pierwszym dniu obrad rozprawiano o zmianach w systemie zdrowia, które będą następstwem przygotowywanej przez resort nowej ustawy zdrowotnej.  W panelu dyskusyjnym wzięli udział: ks. dr. Arkadiusz Nowak, prof. Dorota Karkowska, dr Piotr Warczyński, Jakub Szulc, Andrzej Sawoni, Jerzy Gryglewicz. Zdaniem ekspertów nowa ustawa niesie wiele niewiadomych i zagrożeń. Wskazywano m.in. na trudną sytuację szpitali powiatowych, jaką stwarza projekt sieci szpitalnej faworyzujący duże jednostki kosztem mniejszych podmiotów szpitalnych. Zagrożeniem dla dostępu pacjentów do świadczeń jest propozycja przejścia z systemu kontraktowego na ryczałtowy, co spowoduje mniejsze zainteresowanie obsługą pacjentów ze względu na limityzację kosztów. Mówiono także o zbyt niskich nakładach na służbę zdrowia, gdyż nasza składka zdrowotna jest obecnie najniższa w całej Europie. Trudno przy takim budżecie o wysoką jakość świadczeń i sprawiedliwą dystrybucję środków, sprzętu i leków. Coraz ostrzej rysuje się konieczność zwiększenia składki zdrowotnej lub podniesienia podatków.

 

IMG_5387W drugim dniu obrad o prawach pacjentów m.in. mówiła mec. Paulina Kieszkowska-Knapik. Niektóre instytucje używają sformułowań, że prawa pacjenta są kategorią pozaprawną i pozamedyczną. My, pacjenci, wobec całej machiny biurokratycznej mamy słabe przebicie. Musimy więc walczyć o swoje uprawnienia, gdyż są w różny sposób podważane i ignorowane. W naszym kraju uważa się, że pacjent we własnej sprawie nie podniesie głosu, a jeśli nawet, to czeka go droga przez mękę. Dla uzasadnienia tej opinii mec. Kieszkowska-Knapik podała przykład z praktyki szpitalnej: w warunkach szpitalnych kontynuowanie terapii indywidualnej jest znacznie utrudnione, NFZ żąda od szpitala stosowania leków tańszych oraz stosuje normy limitowe. Mec. Kieszkowska-Nowak zaznaczyła, że brak dostępu do terapii w takiej sytuacji może być podstawą do odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Na zakończenie swego wystąpienia zwróciła się do organizacji pacjenckich z apelem o monitorowanie prac resortu zdrowia i zbiorowe wystąpienia w razie zagrożeń lub nieprawidłowości. My w Stowarzyszeniu Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” już od dawna prowadzimy z Ministerstwem Zdrowia dialog dla dobra naszych pacjentów.

Tekst: Mieczysław Kozłowski

foto: Paulina Łyczkowska