Home » Aktualności » Gala Gladiatora

Gala Gladiatora

W dniu 12 grudnia miało miejsce doniosłe wydarzenie, którego głównym bohaterem było stowarzyszenie „Gladiator”. Firma „Bayer” o światowym zasięgu uhonorowała propacjencką działalność naszego stowarzyszenia specjalnym wyróżnieniem. W tym dniu miał miejsce uroczysty wieczór w Filharmonii Narodowej, podczas którego wręczono nam czek z przeznaczeniem na naszą dalszą działalność.

W tekście zaproszenia na uroczystą Galę napisano m.in.: Uczestnicząc w wydarzeniu wspierają Państwo Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”, którego celem statutowym jest popularyzacja wiedzy medycznej, wdrażanie nawyków wczesnego wykrywania choroby oraz diagnostyki leczenia nowotworów u mężczyzn.

Czek przy blasku fleszy wielu aparatów fotograficznych i kamer wręczył Tadeuszowi Włodarczykowi, Prezesowi „Gladiatora” pan Markus Baltzer, Prezes Zarządu Bayer Sp. z.o.o. Obaj panowie długo rozmawiali o specyfice działalności naszego stowarzyszenia, przy czym okazało się, że wśród języków, którymi wybornie operuje Pan Prezes M. Baltzer jest także język polski.

Zorganizowano specjalne stoisko z materiałami edukacyjnymi „Gladiatora”, a broszury i biuletyn roznosili młodzi wolontariusze. Podczas uroczystej Gali w wypełnionej do ostatniego miejsca sali Filharmonii Narodowej wywołano nas słowami: Witamy „Gladiatora” i cieszymy się, że jest wśród nas. Wstępne badanie się jest głównym wątkiem działalności tego stowarzyszenia”. Potem miał miejsce fantastyczny koncert z udziałem solistów i zespołów jazzowych z USA oraz z towarzyszeniem dziecięcego chóru „Artos” im. Władysława Skoraczewskiego.

Dziękujemy za zaszczytne wyróżnienie i deklarujemy, że poczynimy jeszcze bardziej intensywne starania na rzecz pacjentów i ich bliskich.