Home » Seminaria i konferencje » 23 lutego 2019 r. – Nowotwory nerek bez tajemnic – spotkanie edukacyjne

23 lutego 2019 r. – Nowotwory nerek bez tajemnic – spotkanie edukacyjne

ZAPRASZAMY PACJENTÓW Z RODZINAMI, OSOBY ZAINTERESOWANE

W dniu 23 Lutego 2019 r. (sobota), CENTRUM ONKOLOGII, Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, wejście „G”, I piętro. Początek o godzinie 11.00.

Powołano Komitet Naukowy w składzie:

Prof. Andrzej Borówka, Prof. Cezary Szczylik, Prof. Jakub Dobruch, dr n. med. Roman Sosnowski, dr n. med. Zbigniew Kozikowski,

dr n. med. Piotr Kryst.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego został Prof. Jakub Dobruch.

PROGRAM SPOTKANIA

11:00-12:00 – Rejestracja uczestników i gości spotkania.

12:00-12:10 – Otwarcie Spotkania,  powitanie uczestników, gości.

Tadeusz Włodarczyk – Prezes Głównego Zarządu Stowarzyszenia.

12:10-12:40 –Wprowadzenie – Czym jest rak nerki, czynniki ryzyka, mechanizmy leżące u podstaw powstawania raka nerki.

Prof. Jakub Dobruch – Ordynator Oddziału Urologii Klinicznej w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie.

12:40-13:00 –Rozpoznanie – objawy, badania obrazowe, diagnostyka obrazowa (torbiele), klasyfikacja TNM.

dr n. med. Piotr Kryst – urolog – Szpital Bielański w Warszawie.

13:00-13:20 – Leczenie – obserwacja, ablacja, leczenie chirurgiczne.

dr n. med. Roman Sosnowski – Centrum Onkologii w Warszawie.

13:20-13:40 – Leczenie systemowe postaci zaawansowanych raka nerki – najnowsze osiągnięcia w leczeniu immunomodulującym i leczeniu celowanym.

Prof. Cezary Szczylik – Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku.

13:40-14:20 – Podsumowanie i dyskusja.

Prof. Andrzej Borówka, dr. n. med. Zbigniew Kozikowski i pozostali asystenci.

14:20 – Zakończenie spotkania, zaproszenie na poczęstunek i nieformalne dyskusje w kuluarach.

Prosimy o potwierdzenie udziału w Sympozjum telefonicznie lub na e-mail.

Kontakt: Tadeusz Włodarczyk tel. 502 438 648,

e-mail: stowarzyszenie.gladiator@poczta.fm

 serdecznie zapraszam  

Tadeusz Włodarczyk

Prezes Głównego Zarządu

Stowarzyszenia „GLADIATOR”