Home » Seminaria i konferencje » 9 marca Kielce – fakty i mity o raku gruczołu krokowego

9 marca Kielce – fakty i mity o raku gruczołu krokowego

STOWARZYSZENIE MĘŻCZYZN Z CHOROBAMI PROSTATY „GLADIATOR” im.Profesora Tadeusza Koszarowskiego oraz Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia „GLADIATOR”

Z A P R A S Z A J Ą

do wspólnej debaty na rodzinnym spotkaniu edukacyjnym na temat:

 „FAKTY I MITY O RAKU GRUCZOŁU KROKOWEGO” w formule PRZYCHODZI PACJENT DO UROLOGA,

które odbędzie się w dniu 9 Marca 2019 r. (sobota) o godz. 11.00, w Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, budynek administracyjny,

Aula wykładowa, przy ulicy Artwińskiego 3 (I piętro).

 Partnerzy merytoryczni:

 Patronat honorowy:

Prof. Andrzej Borówka, Prof. Piotr Chłosta, Prof. Stanisław Góźdź, wybitni specjaliści, lekarze urolodzy, wychowawcy

licznego grona adeptów medycyny.

Sponsorzy:

Do debaty na naszym rodzinnym spotkaniu zapraszamy:

Wspierają nas przyjaciele:

Do debaty na naszym rodzinnym spotkaniu zapraszamy pacjentów z rodzinami, organizacje pacjenckie, lekarzy, ekspertów.

Powołano Komitet Naukowy w składzie:

Prof. Andrzej Borówka, Prof. Piotr Chłosta, Prof. Stanisław Góźdź,

dr n. med. Roman Sosnowski, dr n. med. Tomasz Borkowski,

dr n. med. Jarosław Jaskulski, dr Beata Stypuła, dr Paweł Orłowski.

Komitetowi Naukowemu przewodniczy dr n. med. Roman Sosnowski.

 

PROGRAM SPOTKANIA

 

11:00-12:00 – Rejestracja uczestników i gości spotkania.

12:00-12:10 – Otwarcie spotkania,  powitanie uczestników, gości.

Tadeusz Włodarczyk – Prezes Głównego Zarządu Stowarzyszenia.

12:10-12:30 –Wprowadzenie – Rak gruczołu krokowego, współczesne wyzwania medyczne.

dr n. med. Roman Sosnowski – Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii w Warszawie.

12:30-12:50 –Jak wykryć raka gruczołu krokowego, aby była możliwość skutecznego wyleczenia.

dr Paweł Orłowski – Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

12:50-13:10 – Czy każdego chorego z rakiem gruczołu krokowego powinniśmy leczyć agresywnie.

dr n. med. Jarosław Jaskulski – Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

13:10-13:30 –Jak postępować gdy choroba wymyka się spod kontroli – Nowoczesne leczenie przerzutowego raka gruczołu krokowego.

Prof. Piotr Chłosta – Kierownik Kliniki Urologii – Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

13:30-13:50 – Zabiegi przez dziurkę od klucza – zabiegi minimalnie inwazyjne.

dr n. med. Tomasz Borkowski – Klinika Urologii – Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie.

13:50-14:10 –Czy muszę cierpieć z powodu zmian przerzutowych raka gruczołu krokowego. Czy ból zawsze związany jest z tą chorobą.

dr Beata Stypuła – Centrum Onkologii w Warszawie.

14:10-14:50 – Podsumowanie i dyskusja.

Prof. Andrzej Borówka, Prof. Stanisław Góźdź, Prof. Piotr Chłosta + asystenci.

14:50 – Zakończenie spotkania, zaproszenie na poczęstunek i nieformalne dyskusje w foyer.

 

Spotkanie ma charakter „Przychodzi pacjent do lekarza”.

Z życia wzięte sytuacje, pytania i wyjaśnienia przybliżą uczestnikom trudne tematy urologiczne,

a także pozwolą zrozumieć jak ważna jest relacja lekarz – pacjent.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie lub na e-mail.

 

Kontakt: Tadeusz Włodarczyk tel. 502 438 648, e-mail: stowarzyszenie.gladiator@poczta.fm

 

Janusz Marszycki                                                            Tadeusz Włodarczyk

 

Prezes Świętokrzyskiego Oddziału                                          Prezes Głównego Zarządu

Stowarzyszenia „GLADIATOR”                                      Stowarzyszenia „GLADIATOR”