Home » Seminaria i konferencje » Prostate Cancer Unit – czyli przychodzi Pacjent do Urologa

Prostate Cancer Unit – czyli przychodzi Pacjent do Urologa

W takiej konwencji odbyło się Spotkanie Pacjentów w dniu 9 grudnia 2016 r w Centrum Onkologii w Warszawie Ścieżka Pacjenta z rakiem prostaty – Przychodzi Pacjent do Urologa, zorganizowane przez Stowarzyszenie Gladiator.

Kolejny już raz Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” gościło w auli im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego w Warszawskim Centrum Onkologii. Okazją do zorganizowania w dniu 9 grudnia 2016 r. spotkania były tradycyjnie zbliżające się Święta Bożego Narodzenia jak również przedstawienie tego co udało nam się osiągnąć, a przedewszystkim przedstawienie różnych dróg, którymi pacjenci docierają do urologa, co urolog w sytuacji pacjenta może mu zaoferować.

Patronat Honorowy nad naszym spotkaniem objął Prof. dr hab. med. Andrzej Borówka, wieloletni Konsultant prof-borowka-koniecKrajowowy ds urologii.
Patronat merytoryczny objęło Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie oraz Sekcja Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Spotkanie otworzył Pan Tadeusz Włodarczyk Prezes Stowarzyszenia „Gladiator”. W ciepłych, serdecznych słowach powitał uczestników tej debaty pacjenckiej, jednocześnie podkreślił znaczenie słów „Nasze Rodzinne Spotkanie”, bowiem już od pewnego czasu tradycją staje się, że charakter spotkań zmienił się z czysto „męskiego” na rodzinny – nasi członkowie, sympatycy naszych działań oraz pacjenci przychodzą w towarzystwie członków rodziny i osób bliskich, dzięki czemu coraz częściej słuchaczami wykładów są panie.

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, w równie ciepłych słowach powitał uczestników naszego spotkania oraz wyraził ogromną potrzebę organizowania takich spotkań, będących znaczącą częścią i fundamentem profilaktyki nowotworów prostaty.

Pierwszą prezentację poprowadził dr hab. med. Jakub Dobruch. Dotyczyła ona historii onkologii od starożytności do czasów dzisiejszych. Dr Dobruch wyjaśnił jak przez setki lat medycyna dochodziła do wiedzy w dziedzinie onkologii znanej dziś. Jakie procesy zachodziły na przestrzeni dziejów w leczeniu nowotworów, jakie towarzyszyły temu procesowi problemy. Efektem tego jest dzisiejsza wiedza i możliwości lekarzy w leczeniu chorób onkologicznych.

Kolejny punkt naszego spotkania to historie i losy pacjentów pacjentów z rakiem prostaty, których opisu podjął się dr n. med. Roman Sosnowski. Jego prezentacja polegała na warsztatowym przedstawieniu kilku autentycznych historii pacjentów, którzy w pewnym momencie stanęli przed dylematem wyboru metody leczenia raka prostaty od postaci agresywnej do mało agresywnej. W roli pacjenta wystąpił Prof. dr hab. med. Andrzej Borówka.

dr-sosnowski-i-prof-andrzej-boro_wkaDr R. Sosnowski wypytywał szczegółowo „pacjenta” prof. Andrzeja Borówkę o jego dolegliwości, a ten udzielał w miarę wyczerpujących odpowiedzi. Co pewien czas dr R. Sosnowski zwracał się do poszczególnych członków zespołu, PROSTATE CANCER UNIT, o naświetlenie problemu od strony danej dziedziny medycyny, a ci raportowali stan rzeczy w stosunku do sytuacji zdrowotnej pacjenta, a także możliwości podjęcia odpowiednich decyzji. Lekarz prowadzący, czyli dr R. Sosnowski przedstawiał pacjentowi wszelkie okoliczności jego „sprawy” i współdziałał z nim przy podejmowaniu decyzji o badaniach, zabiegach lub operacji.

Szczegółowy opis losów pacjentów był pilnie śledzony przez zespół Prostate Cancer Unit, konsultantów, specjalistów z dziedziny urologii, radiologii, chrurgii, brahyterapii, onkologii i psychoonkologii w osobach:
• prof. dr hab. med. Tomasza Demkowa – Kierownika Kliniki Nowotworów układu moczowego, Centrum Onkologii w Warszawie;
• prof. dr hab. med. Pawła Wiechno – Onkologa, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie;
• dr hab. med. Jakuba Dobrucha – Kierownika Kliniki Urologii, Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku;
• dr n. med. Piotra Pęczkowskiego – Radioterapeuty, Centrum Onkologii w Warszawie;
• dr n. med. Anetty Kasprowicz – Brachyterapeuty, Centrum Onkologii w Warszawie;
• mgr Magdaleny Nagalskiej – Psychoonkologa, Zakład Psychoonkologii, Centrum Onkologii w Warszawie;

Ta grupa specjalistów pełniła rolę konsylium, jakie towarzyszy badaniu pacjenta z chorobą nowotworową.

Ta warsztatowa prezentacja pokazała, jak bardzo we współczesnej terapii raka prostaty potrzebne i ważne jest podejście systemowe do chorego. Współpraca urolog pacjent w podejmowaniu decyzji co do leczenia jest najistotniejszym elementem tego leczenia. Wybór metody leczenia oczywiście należy do pacjenta wspartego zdaniem i doświadczeniem urologa. Jednak byliśmy świadkami jak bardzo ważne jest wielodyscyplinarne podejście do choroby i pacjenta, do jego bliskich i rodziny. Zespół specjalistów, którzy w podjęciu decyzji dotyczącej metody leczenia wspierają urologa, daje możliwość nie tylko samego wyleczenia, ale również poprawy jakości życia pacjenta z rakiem prostaty, również poprawy jakości życia jego bliskich. Wsparcie tych ostatnich przecież jest niesamowicie ważne w leczeniu. Wśród uczestników tego wydarzenia było przecież wielu pacjentów i osób z podobnymi schorzeniami. Była to więc nie tylko lekcja, jak się to odbywa w zaciszu gabinetu lekarskiego, ale także praktyczna wykładnia, co w danej sytuacji można i należy zrobić, aby zwalczyć swoją chorobę lub osłabić jej skutki.

Odzwierciedleniem wrażenia jakie sprawiła prezentacja „przychodzi pacjent do urologa” niech będzie zacytowany poniżej fragment jednego z wielu listów uczestników naszego spotkania. Dziękujemy za ten i wiele innych listów. Oznacza to, że nasza praca w szerzeniu wiedzy dotyczącej raka prostaty przynosi efekty. Ciepłe słowa pod naszym adresem dają nam siłę do dalszego, aktywnego działania na rzecz tych wszystkich, którzy myślą, że wiedzą na ten temat „sporo”. Taką wiedzę i wizualizację, czego można uniknąć, uzyska każdy kto zrozumie, że odpowiednio wcześniej trzeba się udać do urologa. Do czego już zachęcamy wszystkich Panów wchodzących w 40 – sty rok życia.

z listu Pana Sławoja Kopki do Stowarzyszenia:

„(…)Wiele widziałem w życiu, ale to co zrobiliście Państwo podczas tego spotkania – no nie mam słów. To jest medycyna innego wymiaru /kosmos/. Prezentację problemu prostaty w wykonaniu dr Romana Sosnowskiego i jego „pacjenta” prof. A. Borówki zapamiętam na całe życie – to, na marginesie, było wybitnie zagrane, jak najlepsi aktorzy pokazali całą istotę zagadnienia, przed którym mężczyźni wciąż uciekają, wstydzą się. Merytorycznie – niby wszystko było mi wiadome, ale notowałem, jakbym słuchał prawdy objawionej, bo w tym wydaniu takie robiła wrażenie, jakbym znalazł się sam w tym gabinecie i słuchał mojego doktora i mentora, który chce mi nieba przychylić, a ja rozumiałem nie tylko, co do mnie mówi, ale czułem, że on po prostu chce mi – naprawdę – pomóc. Wielkie uznanie i brawa – to było wręcz oscarowe, prof. Borówka rewelacyjny, ale dr Sosnowski wybitny(…)”.