Home » Seminaria i konferencje » I Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii

I Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii

Gladiator PROSTUJE! Spotkanie lekarzy z pacjentami.

DSC_0679W dniu 22 maja 2015 r. Odbyło się I Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii  – Rak Stercza, w Airport Hotel Okęcie. Poświęcone było holistycznemu podejściu do leczenia pacjentów z nowotworem prostaty www.uroweb.pl .

W programie Seminarium znalazły się bardzo ważne tematy dla pacjentów z chorobą nowotworową prostaty.  Jednakże program ten daleko wykraczał poza tematykę raka stercza i obejmował szereg innych ważnych zagadnień. Między innymi na pytanie czy PSA jest martwe, a jeśli nie to czy powinno być? Odpowiadał dr Tomasz Borkowski. W panelu dotyczącym codziennej praktyki omawiano techniki obrazowania w raku stercza (TRUS, MRI, CT, Fuzja Obrazów), leczenie operacyjne w rakach wysokiego ryzyka – jak zaplanować dalsze leczenie oraz radioterapia i brachyterapia raka stercza w Polsce.

W sesji międzynarodowej, między wykładowcami z Austrii i Francji swój wykład na temat „Personalizowanej terapii raka stercza” wygłosił prof. Piotr Radziszewski.

W kolejnej sesji omówiono nowe perspektywy leczenia zabiegowego raka stercza, radioterapii raka stercza, terapii hormonalnej raka stercza. O nowych perspektywach chemioterapii raka stercza mówił prof. Cezary Szczylik.

W programie sesji satelitarnych odbyła się konferencja prasowa na temat „Możliwości i ograniczenia onkologii, radioterapii i urologii w leczeniu raka stercza w Polsce”. Następnie, tematami warsztatów był wykład dotyczący opieki nad stomią, roli pielęgniarki w rehabilitacji nietrzymania moczu, leczenie trudno gojących sie ran. Panel zakończył wykład na temat  doradztwa dla pacjentów w zakresie produktów wchłaniających. Pacjenci związani z działalnością Stowarzyszenia „Gladiator” oraz jego członkowie wzięli czynny udział w sesji stowarzyszeń pacjenckich,

DSC_0686

Stowarzyszenie Gladiator objęło wraz z innymi organizacjami patronat honorowy nad spotkaniem. Poczytujemy to sobie za wyróżnienie. Prezes Stowarzyszenia, Tadeusz Włodarczyk poprowadził sesję stowarzyszeń pacjentów, dotyczyła m.in. tego jak zapobiegać nowotworowym chorobom urologicznym (dr Cezary Torz), jak osiągnąć trzymanie moczu po leczeniu onkologicznym (dr Bartosz Dybowski) oraz wykład nt. produktów wchłaniających (mgr Elżbieta Lisicka).

Konferencja ta ma zapoczątkować coroczne debaty medyczne urologów, onkologów, radioterapeutów oraz stowarzyszeń pacjentów. Seminarium zgromadziło grono wybitnych specjalistów z różnych dziedzin i przyciągnęło uwagę świata medycznego, co wskazuje na potrzebę organizowania podobnych debat. Udział Stowarzyszenia „Gladiator” w wydarzeniach organizowanych pod kierunkiem prof. Piotra Radziszewskiego i prof. Cezarego Szczylika staje się naszą tradycją. Warto dodać, że obaj profesorowie wchodzą w skład Rady Konsultacyjnej naszego Stowarzyszenia.

Postaramy się, aby informacje przekazywane na poszczególnych warsztatach i konferencjach znalazły się na naszej stronie internetowej www.gladiator-prostata.pl .

MW/MK