Home » Seminaria i konferencje » Nowotwory nerek bez tajemnic – Sympozjum naukowe w Łodzi

Nowotwory nerek bez tajemnic – Sympozjum naukowe w Łodzi

Lekcja onkologii

W samym centrum Łodzi przy ul. Piotrkowskiej w dniu 27 października 2018 r. odbyło się Sympozjum naukowe, którego tematem przewodnim były nerki. Narząd wewnętrzny skrywający w sobie mnóstwo tajemnic, a między innymi problemy z rozpoznawaniem i leczeniem raka nerki.

Gościem honorowym Sympozjum był Pan Marek Mazur, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, otwierał je i zamykał Tadeusz Włodarczyk, Prezes stowarzyszenia „Gladiator”. Wśród tematów seminaryjnych do wiodących należały: mechanizmy leżące u podstaw powstawania raka nerki, epidemiologia raka nerki – zachorowalność i śmiertelność, czynniki ryzyka, rozpoznanie – dolegliwości, objawy i badania obrazowe w raku nerki, znaczenie biopsji guza nerki, leczenie radykalne – metody klasyczne i małoinwazyjne, znaczenie centralizacji leczenia chirurgicznego, leczenie systemowe postaci zaawansowanych raka nerki.

Spotkanie odbywało się pod egidą Komitetu Naukowego, do którego zaproszono znawców i praktyków medycyny nerek z wiodących placówek onkologicznych Warszawy, Łodzi i Poznania: prof. Jakuba Dobrucha, prof. Zbigniewa Jabłońskiego, dr n. med. Ewę Chmielowską, dr n. med. Romana Sosnowskiego, dr n. med. Stanisław Piotrowicza, dr n. med. Tomasza Koneckiego, dr n. med. Piotra Tomczaka. Specjalistom z najwyższej półki przewodniczył prof. Jakub Dobruch. Przedstawiał każdego wykładowcę z osobna oraz temat, z jakim prelegent zapoznawał słuchaczy, pytania zadawał i korygował odpowiedzi prof. hab. n. med. Andrzej Borówka, a podsumowania dokonał prof. n. med. Marek Sosnowski – patroni honorowi sympozjum (wybitni specjaliści, lekarze urolodzy, społecznicy, wychowawcy licznego grona adeptów medycyny).

Prelekcje znakomitych specjalistów zakończyły się tradycyjnie otwartą formą dyskusji przeprowadzoną przez Pana Profesora Andrzeja Borówki, który odpytywał wykładowców z pozycji pacjenta, który nie wszystko zrozumiał i prosi o wyjaśnienie niektórych kwestii. Pan Profesor doskonale wszystko rozumiał, ale dzięki tej lekcji „Gladiatorzy” i  inni uczestnicy sesji edukacyjnej mogli bliżej poznać problemy z objawami nowotworów, ich diagnostyką i leczeniem.

Organizatorem tego pamiętnego wydarzenia było Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im Prof. Tadeusza Koszarowskiego. Patronat merytoryczny przypadł: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Polskiemu Towarzystwu Urologicznemu, Sekcji Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Sponsoringu podjęła się znana firma farmaceutyczna Bristol-Myers Squibb. Takiej okazji nie mogły przegapić media, telewizyjnej Trójce Info wywiadu udzielali prezes T. Włodarczyk oraz przedstawiciele świata medycyny onkologiczno-urologicznej.

To spotkanie, podobnie jak wszystkie organizowane przez nasze Stowarzyszenie miało charakter powszechny. Przyjechały grupy uczestników m.in. z Warszawy i okolic, Kielc, Skarżyska Kamiennego, z samej Łodzi i okolic. wykłady były prowadzone w sposób przejrzysty i zrozumiały,  a „lekcja” prof. Andrzeja Borówki choć wywołuje uśmiech na twarzy i ogólny aplauz przekazuje wiedzę i informację jak powinno wyglądać leczenie urologiczne i onkologiczne , a za wiedzę o chorobach nerek i sposób jej podania uczestnicy sympozjum dziękowali wykładowcom owacją na stojąco. Łódź coraz częściej staje się centrum, które lubimy najbardziej.

@mieczysławkozłowski