Home » Seminaria i konferencje » RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO – współczesne wyzwania medyczne – sympozjum edukacyjne – 24 listopada – Białystok

RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO – współczesne wyzwania medyczne – sympozjum edukacyjne – 24 listopada – Białystok

Serdecznie zapraszamy na Sympozjum edukacyjne nt.:  „RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO Współczesne wyzwania medyczne”

W Białymstoku, w dniu 24 listopada 2018 r. (sobota) o godzinie 12.00, przy ul. Suraskiej 1 na III piętrze, odbędzie się kolejne Sympozjum edukacyjne organizowane przez nasze Stowarzyszenie

wstęp wolny,

 

 

 

Partnerzy merytoryczni:

Białostockie Centrum Onkologii

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie

 

 

Polskie Towarzystwo Urologiczne

 

 

Sekcja Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego

 

 

Patroni honorowi:

Wybitni specjaliści, lekarze urolodzy, wychowawcy licznego grona adeptów medycyny:

Prof. ANDRZEJ BORÓWKA oraz Prof. MAREK SOSNOWSKI

 

Sponsorzy:

                                                            

 

Na nasze spotkanie do debaty zapraszamy:

Pacjentów i osoby zainteresowane z rodzinami, organizacje pacjenckie, lekarzy, ekspertów.

W dyskusji odniesiemy się do najważniejszych problemów przedstawionych w prezentacjach.

 

Powołano Komitet Naukowy w składzie:

Prof. Jakub Dobruch, dr n. med. Tomasz Filipowski, dr n. med. Roman Sosnowski, dr Rafał Maksim, dr n. med. Jakub Żołnierek, dr Robert Kozłowski.

Komitetowi naukowemu przewodniczy dr n. med. Roman Sosnowski.

 

PROGRAM SYMPOZJUM

12:00-13:00 – Rejestracja uczestników i gości spotkania.

13:00-13:10 – Otwarcie Sympozjum,  powitanie uczestników, gości.

Tadeusz Włodarczyk – Prezes Głównego Zarządu Stowarzyszenia.

13:10-13:20 –Białostockie Centrum Onkologii dzisiaj i jutro.

Dyrektor Magdalena Joanna Borkowska.

13:20-13:40 –Wprowadzenie – Rak gruczołu krokowego, współczesne wyzwania medyczne.

dr n. med. Roman Sosnowski – Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii w Warszawie.

13:40-14:00 – Jak wykryć raka gruczołu krokowego, aby była możliwość skutecznego wyleczenia.

dr Robert Kozłowski – Urolog, Ordynator Oddziału Urologii

Onkologicznej i Ogólnej, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja

Śniadeckiego w Białymstoku.

14:00-14:20 – Czy każdego chorego z rakiem gruczołu krokowego powinniśmy leczyć agresywnie.

Prof. Jakub Dobruch – Ordynator Oddziału Urologii Klinicznej w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie.

14:20-14:40 – Brachyterapia raka gruczołu krokowego.

Dr n. med. Tomasz Filipowski – Kierownik Zakładu Radioterapii, Białostockie Centrum Onkologii.

14:40-15:00 – Teleradioterapia raka gruczołu krokowego.

dr Rafał Maksim – Radioterapeuta, Białostockie Centrum Onkologii.

15:00-15:20 – Nowoczesne leczenie systemowe chorych z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego.

dr n. med. Jakub Żołnierek – Onkolog, Klinika Nowotworów Układu

Moczowego, Centrum Onkologii w Warszawie.

15:20-16:00 – Podsumowanie i dyskusja.

Prof. Andrzej Borówka, Prof. Marek Sosnowski + asystenci.

16:00 – Zakończenie spotkania, zaproszenie na poczęstunek i nieformalne dyskusje   w foyer.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w Sympozjum telefonicznie lub na e-mail.

 

Kontakt: Tadeusz Włodarczyk tel. 502 438 648,

e-mail: stowarzyszenie.gladiator@poczta.fm

 

Tadeusz Włodarczyk

Prezes Głównego Zarządu

Stowarzyszenia „GLADIATOR”