Home » Seminaria i konferencje » Spotkanie edukacyjne Wygrajmy z Rakiem Nerki – Najlepsze na Start 26 czerwca 2019 r.

Spotkanie edukacyjne Wygrajmy z Rakiem Nerki – Najlepsze na Start 26 czerwca 2019 r.

Warszawa, 26.06.2019

SPOTKANIE EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN  „WYGRAJMY Z RAKIEM NERKI – NAJLEPSZE NA START”

W terapii raka nerki, który diagnozowany jest nawet u 4,5 tysiąca Polaków rocznie, najważniejsze jest zatrzymanie postępu choroby. Oznacza to, że pacjenci powinni być leczeni terapiami o wysokiej skuteczności już od chwili wykrycia nowotworu. „Wygrajmy z rakiem nerki – najlepsze na start”, to tytuł spotkania edukacyjnego, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat możliwości diagnostyki i leczenia tej choroby.

Rak nerki to choroba, która może być skutecznie leczona, jeśli zostanie odpowiednio wcześnie wykryta. Kluczowa jest odpowiednia diagnostyka i wykrycie choroby w odpowiednio wczesnym stadium. W ramach spotkania edukacyjnego „Wygrajmy z rakiem nerki – najlepsze na start”, organizowanego z okazji obchodów Światowego Dnia Nerki, chcemy podnieść świadomość na temat raka nerki i przekazać pacjentom informacje na temat objawów, diagnostyki i leczenia tej choroby – mówi Tadeusz Włodarczyk, Prezes Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”.

 NAJLEPSZE NA START – ZŁOTY STANDARD LECZENIA W ONKOLOGII

Podstawową opcją terapeutyczną dla pacjentów z rakiem nerki, jak i dla wielu innych pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, jest chirurgiczne usunięcie guza. Nie jest to jednak możliwe, gdy rak zostaje wykryty w zaawansowanym stadium. Wówczas szansą dla chorych jest szybkie wdrożenie skutecznej farmakoterapii odpowiedniej dla danej grupy pacjentów.

– Według amerykańskich i europejskich standardów, a także wytycznych wiodących towarzystw naukowych, podejmując terapię nowotworową, zwłaszcza w zaawansowanym stadium choroby, w pierwszej kolejności należy sięgać po leki o najwyższej skuteczności. Również i polscy pacjenci powinni mieć dostęp do jak najskuteczniejszego leczenia już na wczesnym etapie terapii. Jednak schemat leczenia w Polsce znacznie odbiega od standardów, jakie panują na świecie. Pacjenci co prawda mają dostęp do innowacyjnych terapii, ale nie mogą z nich korzystać w pierwszej linii leczenia, a więc na niezwykle ważnym etapie, który może mieć potem ogromne przełożenie na powodzenie i cały proces terapii – wyjaśnia prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Możliwość leczenia polskich pacjentów z rakiem nerki, lekami nowej generacji, pojawiła się
w maju 2018 r., kiedy to pozytywną decyzją przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia znalazły się one na liście leków refundowanych. Obecnie leki te są dostępne dla pacjentów w ramach drugiej linii leczenia, czyli po niepowodzeniu leczenia w linii pierwszej. Według ekspertów perspektywa leczenia pacjentów lekami nowej generacji w ramach drugiej linii, to znaczny postęp w stosunku do lat ubiegłych, jednak nawet takie rozwiązanie nie wyczerpuje wszystkich możliwości i odbiega od standardów leczenia i rekomendacji wiodących towarzystw naukowych.

“Leki nowej generacji znacząco poprawiły rokowanie chorych z rakiem nerki. Nadal pozostaje on chorobą nieuleczalną, ale wspomniane terapie umożliwiają skuteczne kontrolowanie choroby rozsianej nawet przez wiele lat. W wyniku tego rak nerki staje się chorobą przewlekłą. Jednak w Polsce wciąż w pełni nie wykorzystujemy potencjału współczesnej medycyny. Leczenie raka nerki ewoluuje a my, chcąc zapewnić pacjentom optymalną opiekę,  musimy za tymi zmianami podążać. Im szybciej wdrożymy odpowiednią dla danego chorego terapię, tym zyskujemy większą szansę na, co najmniej, zahamowanie postępu choroby                  i uzyskanie maksymalnych korzyści klinicznych. Stosowanie innowacyjnych leków dopiero wtedy, gdy zawiodą inne, starsze formy terapii, to dla pacjentów zagrożenie. Dlatego też leki o najwyższej udowodnionej skuteczności klinicznej, powinny być stosowane jak najwcześniej. Przy tak szybko postępujących chorobach, jak nowotwory złośliwe, czas ma ogromne znaczenie – mówi dr Jakub Żołnierek z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie”.

TRUDNA DIAGNOSTYKA

 Obok leczenia, jednym z największych wyzwań związanych z rakiem nerki, jest diagnostyka.

Rak nerki to obecnie trzeci, co do częstotliwości występowania, nowotwór urologiczny i siódmy najczęściej występujący nowotwór wśród mężczyzn. W Polsce rozpoznaje się go u 4,5 tys. osób rocznie.  Wcześnie wykryty jest jednym z lepiej rokujących nowotworów, tymczasem ze względu na brak specyficznych objawów, choroba wykrywana jest zazwyczaj w zaawansowanym stadium, często przypadkowo, przy okazji innych badań.
Na jakie objawy powinniśmy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?

Rak nerki to choroba trudna do wykrycia, ponieważ we wczesnej fazie przebiega niemal bezobjawowo. Wielu pacjentów nie jest świadomych rozwoju choroby, aż do późnego stadium nowotworu.  Istnieją jednak symptomy, które mogą wskazywać na pojawienie się choroby, a które często mylimy z innymi dolegliwościami. Wśród nich należy wymienić: ogólne osłabienie organizmu, utratę masy ciała, brak apetytu, anemię, nadciśnienie tętnicze krwi, częste stany podgorączkowe i infekcje dróg moczowych, bóle w okolicy lędźwiowej, silne bóle w okolicy brzucha, krwiomocz – mówi dr hab. n. med. Roman Sosnowski z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

Jak podkreślają eksperci, szansą dla wielu pacjentów na szybką diagnostykę raka nerki jest łatwe w wykonaniu          i bezbolesne badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, tzw. USG.

 „Mimo że badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej nie jest formalnie uznawane za tzw. screening raka nerki (badanie przesiewowe przeprowadzane wśród osób zdrowych w celu wykrycia choroby w jej początkowej fazie), trzeba przyznać, że jest to metoda bardzo skuteczna, bo pozwala wykryć nowotwór we wczesnym etapie choroby, co znacznie zwiększa szansę chorych na wyleczenie” – mówi dr hab. n. med. Roman Sosnowski.

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „GLADIATOR” od 2002 roku prowadzi edukację dla szerokiej rzeszy obywateli w zakresie podstawowej wiedzy o chorobach nowotworowych nerek, pęcherza moczowego, prostaty i jąder, przerzutów nowotworu do kości. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest konsolidacja pacjentów dotkniętych chorobami nowotworowymi układu moczowo-płciowego oraz upowszechnianie wiedzy medycznej dla wdrażania nawyków wczesnego wykrywania choroby, diagnostyki i profilaktyki leczenia. Więcej informacji na: http://gladiator-prostata.pl/.

Telefon zaufania dla pacjentów: 502 438 648

 

 Kontakt prasowy:   

Honorata Szandecka, h.szandecka@konkretpr.pl, tel. 501 271 187

Barbara Wyszyńska, b.wyszynska@konkretpr.pl, tel. 512 427 880